กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน

  alt=

Joomla Extensions

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

23-03-2566 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660324-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมภาคฤดูร้อน

23-03-2566 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดสอนเทควันโด ให้กับเด็กเล็ก ๆ เน้นการฝึกความแข็งแรงของร่างกาย ให้ออกกำลังกายในท่าพื้นฐานต่าง ๆ ของเทควันโด ฝึกการทรงตัว ฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกสมาธิ สอนท่าพื้นฐานของเทควันโด เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการเรียนเทควันโด ในระดับสูงต่อไปได้ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660324-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

23-03-2566 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร สุภารัตน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ “กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566ณ สระว่ายน้ำธารธรา จังหวัดพะเยารางวัลที่ได้รับ .....- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรุ่น 7 ปีหญิง- รองชนะเลิศอันดับ 1 ในท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 และ 50 เมตร- รองชนะเลิศอันดับ 1 ในท่ากรรเชียง ระยะ 25 และ 50 เมตร- รองชนะเลิศอันดับ 1 ในท่ากบ...

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้นอนุบาล 3

23-03-2566 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660324-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Lamphun Taekwondo Championship 2023

23-03-2566 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ยุวชนหญิง 9-10 ปี สายขาว ในการแข่งขันรายการ Lamphun Taekwondo Championship 2023 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660323-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Lamphun Taekwondo Championship 2023 ครั้งที่ 5

23-03-2566 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ประเภทพุมเซ่ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน พุมเซ่ เดี่ยว สายดำแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่ทีม สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 1 ประเภทพุมเซ่ TEAM JEJU TAEKWONDO THAILAND โดยสังกัด สโมสร JEJU TAEKWONDO THAILAND จากการเข้าร่วมรายการ...

Read more

LAMPHUN TAEKWONDO​ Championship​ 2023​ ครั้งที่5

23-03-2566 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งรายการLAMPHUN TAEKWONDO Championship 2023 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่18 มีนาคม 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง GOL MEDAL (คะแนน57/48) ประเภทยุวชนหญิง 7-8 ปี KYORUGI Class C รุ่น E น้ำหนักเกิน27-30กก. ทีม STC Taekwondo สถานที่จัด หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2566/660323-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

A.T.O.D International dance Competition 2023

23-03-2566 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ A.T.O.D International dance Competition 2023 ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2566 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 1,680 คน จาก 21 ประเทศ และ 96 สถาบันได้รับรางวัลจำนวน 6 รายการ ดังนี้1. HipHop Championship รุ่น Open ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. Jazz solo รุ่น Senior...

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้น ม.ปลาย

20-03-2566 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660320-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้น ม.ต้น

20-03-2566 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660320-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้นอนุบาล 3

20-03-2566 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660320-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้น ป.1

17-03-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 วันแรก

17-03-2566 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 กิจกรรมว่ายน้ำ

17-03-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

English Club & Camp

17-03-2566 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคบ่าย English Club & Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ซึ่งนำกิจกรรมโดย T.Vincent, T.Sebastian, T. Anthony และ T. Rebecca พร้อมครูผู้ช่วยคนไทย รวม 10 คน จัดกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามวิถีไทยสู่สากล

16-03-2566 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการส่งตัวแทนคณะครูจำนวน4ท่าน ครูวนิดา ขัติกุล ครูพีรภาว์ ถิ่นถาวร ครูนัฐกชพร สุรางคุปกุล และครูวนิดา วงศ์สัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม ในโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามวิถีไทยสู่สากล “กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย” ณ อาคารสุวิศาล โรงเรียนอนุบาลสุมาลี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนจิตราวิทยา โรงเรียนวรานีกูล และโรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูนำเสนอนวัตกรรมของแต่ละโรงเรียนเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660316-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ครูพิมพินันท์ เตียวประเสริฐ

07-03-2566 Hits:76 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับคุณครูพิมพินันท์ เตียวประเสริฐ อดีตคุณครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องจันทร์ตา อาคารเอกสัมพันธ์ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่ คุณครูพิมพินันท์ เตียวประเสริฐ ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660307-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

04-03-2566 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้จัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองจะได้มีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกับครูประจำชั้นในการพัฒนาผู้เรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660307-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ”

03-03-2566 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 1.เด็กหญิงสิรินิดา เจริญยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2.เด็กหญิงกชพร ยกสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3.เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.เด็กหญิงภิญญดา สุรินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5.เด็กหญิงพรนัชชา ไชยเรืองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6.เด็กหญิงนันท์ลภัส พงศ์พิสุทธิ์วัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7.นางสาวอัครณี แห่งหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 8.นางสาวน้อมเกล้า จันทะโสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติคุณบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ” ภายใต้ โครงการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 และเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแม่น้ำปิง เพื่อให้ชีวิตเป็นทาน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ...

Read more

มอบทุนการศึกษา ให้นางสาวขวัญจิรา ขาวดา

03-03-2566 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2565 คุณจตุพร มาทสึโมโตะ (คุณแม่ของ นางสาวอัยย์ มาทสึโมโตะ) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวขวัญจิรา ขาวดา นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณแม่เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียนขอขอบคุณ ครอบครัวของคุณจตุพร มาทสึโมตะ ที่มีน้ำใจดีมอบทุนการศึกษาให้นางสาวขวัญจิรา ขาวดา ด้วยหัวใจเซอร์เวี่ยม ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660303-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

01-03-2566 Hits:16592 ประกาศถาวร

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -      ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ               ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา               -      ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา-สุขศึกษา       ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา               - ...

Read more

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา

27-02-2566 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 นักเรียนจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ในงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ กราบขอบพระคุณ คุณครูทุกท่านที่ช่วยซัพพอร์ตกิจกรรมและผลงานต่างๆมาโดยตลอด กราบขอบพระคุณคณะกรรมการ โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ คนดีศรีแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี่ ที่คัดเลือกให้ต้นน้ำผ่านการประเมินในครั้งนี้ค่ะ #คนดีศรีเชียงใหม่ #คนดีศรีแผ่นดิน #ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Renita

27-02-2566 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Renita ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านขอพระเจ้าอำนวยพรแด่ทุกท่าน และอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Renita ทุกคน {lightgallery...

Read more

รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน และ รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่

27-02-2566 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 1 คน และ รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ประสานงานคนดีศรีเชียงใหม่ เครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

27-02-2566 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

27-02-2566 Hits:460 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรม RENITA (เรนิตา) ส่งต่อความดี RENITA (เรนิตา) สานสัมพันธ์ ขอบคุณ – ขอโทษ นักเรียนแบ่งปันความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับในการเป็นนักเรียนเรยีนาฯ เขียนคำภาวนาขอพร – รับสารรักจากแม่อัญจลา ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย งานนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

24-02-2566 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชชา แฉ่งเจริญ (ม.6/5) เเละนางสาวสิราพร ศาสตร์เวช (ม.6/4) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีคุณครูครูณัฐกฤตา กันทะวงษ์ เป็นผู้ดูเเลนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน และนักเรียนได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร {lightgallery type=local path=images/news2566/660224-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่า ฝาง โต้ลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด

23-02-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภนิดา บุญทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ได้รับรางวัล 8 เหรียญเงิน และ 1ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 14 ปีหญิงการแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่า ฝาง โต้ลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9จัดทำโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สระว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง {lightgallery type=local path=images/news2566/660223-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23-02-2566 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566สาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)- รายการวาดภาพระบายสี ม.4 - 6 ได้เหรียญทอง นางสาวปัญจรัตน์ ตันเรืองพร ครูผู้ควบคุม นางสาวชุติกาญจน์ คำปา- รายการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.4 - 6 ได้เหรียญทอง นางสาวพิชชา มณีรัตน์ นางสาวพิชญาภา ไชยพันธุ์ ครูผู้ควบคุม นางสาวชุติกาญจน์ คำปา- รายการประติมากรรม ม.4 - 6...

Read more

Gymnastics and fitness competition 2023

23-02-2566 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญณัฐฎ์ วราศรารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน Gymnastics and fitness competition 2023 11th Saturday 11 February at Central Chiangmai Airport ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Group Ball Open-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Gym Dance Open-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Body Skill 7- 9 Years-รางวัลชมเชย การแข่งขัน Rope Skill 7 - 9...

Read more

ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหมิงฉวน

23-02-2566 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหมิงฉวน และ Exchange student Program กับ Sanmin Senior High School ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 18 - 29 เมษายน 66 ทริปนี้รับสมัครน้องๆ ตั้งแต่ชั้น ป.6 ขึ้นไป ผู้ปกครองหรือนักเรียนคนใดสนใจติดต่อที่คุณครูชฎาภิรมย์ (ครูเจี๊ยบ) หรือ Hu เหล่าซือได้นะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660223-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

21-02-2566 Hits:120 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษ จำนวน 17 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660221-1 previewHeight=81 previewWidth=109}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

CMU OPEN TAEKWONDO ครั้งที่ 10 (คนที่ 3)

21-02-2566 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าร่วมรายการ CMU OPEN TAEKWONDO ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬา 700 ปี ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่ เดี่ยว สายดำแดง รุ่นอายุ 13-14 ปี รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่ทีม สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ...

Read more

CMU OPEN TAEKWONDO ครั้งที่ 10 (คนที่ 4)

21-02-2566 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาราดา อินทรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง 9-10 ปี Kyourugi รุ่นD น้ำหนักเกิน28-31กก. ทีม Dr.khanittha PhoenixTeam ในการแข่งขันรายการ CMU Taekwondo OPENon 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai Sport Complex {lightgallery type=local path=images/news2566/660221-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่12

20-02-2566 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 5 ร่วมการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่12 การแข่งขัน SMART BRAIN 21th Northern Competition ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท บุคคล ณ ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การตำโมจิ (もちつき)"

20-02-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจำนวน 10 ท่านในนาม CJRC (Chiangmai Japanese Resident Club) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การตำโมจิ (もちつき)" ให้กับนักเรียนที่เลือกเรียนวิชากิจกรรมภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 190 คน กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนได้มีโอกาสฝึกตำโมจิด้วยตัวเองและรับประทานโมจิที่แสนอร่อย ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา โดยนักเรียนทุกคนต่างชื่นชอบและรู้สึกสนุกสนานตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรม ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ Mr.Masayoshi Norikura ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเสริมเย็นวิชาเรียนเทควันโด

20-02-2566 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี นักเรียนกิจกรรมเสริมเย็นวิชาเรียนเทควันโด ผ่านการทดสอบสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบ และประเมินผลการเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนศาสตร์ความรู้ในกีฬาเทควันโด ดำเนินการสอบโดย อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำขั้นที่6 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสายคือ ครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง3 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันเทควันโด รายการ Chiangmai Open # 10

20-02-2566 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเด็กหญิงวริษา เดโชสว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทท่าร่ายรำเดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ 11-12 ปี สังกัดทีม PANTAJAK GYMในรายการการแข่งขันเทควันโด รายการ “ Chiangmai Open # 10 (เชียใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 10) ”เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566ณ สนามกีฬา700 ปี เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันเทควันโด รายการ Chiangmai Open # 10 คนที่2

20-02-2566 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง 7-8 KYORUGI รุ่นD น้ำหนักเกิน26-30กก. ทีม Special Forces ในการแข่งขันรายการ CMU Taekwondo OPENon 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai Sport Complex {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

20-02-2566 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษ จำนวน 17 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

20-02-2566 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดงานอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาและเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านขอพระเจ้าอำนวยพรแด่ทุกท่าน และอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Kaelyn ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-7...

Read more

ต้อนรับ Mr. Manuel Krzyzosiak ครูใหญ่จากโรงเรียนในคณะอุร์สุลิน

18-02-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Manuel Krzyzosiak ครูใหญ่จากโรงเรียนในคณะอุร์สุลิน เมือง Vannes ประเทศฝรั่งเศส พร้อมครอบครัว ซึ่งเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย เยี่ยมเยือนคณะซิสเตอร์ และเยี่ยมชมโรงเรียน รวมถึงแบ่งปันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน (Partnership Project) ระหว่างโรงเรียนอุร์สุลินประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำความรู้ ทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660218-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

พิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพันวันเกษียณ”

17-02-2566 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพันวันเกษียณ” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ คุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล คุณครูสมพร ธรรมสุภา คุณครูสุกานดา สุวาวัลย์ คุณครูรุ่งอรุณ สุขดี คุณครูเยาวเรศ ตรีมรรคา คุณครูลักขณา คุ้มวัง คุณครูสุจิตรา นวชัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณงาน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณลำดวน ถาติด คุณสมพร ปัญญา...

Read more

"การทำ MANGEKYOU (万華鏡) กล้องสลับลาย"

17-02-2566 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 Mr.Tanaka Masayuki, the representative of Material Explorers, Osaka, Japan ได้มาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การทำ MANGEKYOU (万華鏡) กล้องสลับลาย" และ กิจกรรมรักษ์โลกด้วยการลดขยะพลาสติก "STOP PLASTIC" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันยิมนาสติก GYMnastics and fitness competition 2023

17-02-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน Body Skill Lv.2 1 เหรียญทองแดง Rope Lv.2 1 เหรียญเงิน Group Ribbon open ทีมA 1 เหรียญทองแดง Group Ribbon open ทีมB ในการแข่งขันยิมนาสติก GYMnastics and fitness competition 2023 เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

17-02-2566 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา วีรศิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากการเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

RC English "Activity & Project"

17-02-2566 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6 ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในวิชาภาษาอังกฤษ RC English "Activity & Project" ซึ่งผลงานของนักเรียนทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกโดยครูต่างชาติของศูนย์ภาษาต่างประเทศ {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยูกาตะ

17-02-2566 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยูกาตะ ในชั่วโมงเรียนเสริมเย็นภาษาญี่ปุ่น Japanese Club ในระดับประถมศึกษา โดย อิจึเอะเซนเซ {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2565

16-02-2566 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น Kaelyn โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและทีมงาน ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “สานสายใย ร้อยดวงใจให้พี่” ปีการศึกษา 2565

16-02-2566 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Kaelyn ในกิจกรรม “สานสายใย ร้อยดวงใจให้พี่” ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างพี่น้องเรยีนา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับมอบเงินจากนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น Kaelyn

16-02-2566 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบเงิน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น Kaelyn ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์ของโรงเรียนต่อไป ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังทุกคนให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

16-02-2566 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 1.รางวัลระดับเหรียญทอง “การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะชา นักเรียนชั้น ป.6/1 ครูผู้ควบคุม นายบุญเทียม สุริยะน้อย 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง “การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3” ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นางสาวพรรษชล โยนสนิท นักเรียนชั้น...

Read more

ชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์

16-02-2566 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่เก็บกระเป๋าเงินสดและพาสปอร์ตได้ในรถแดงที่นักท่องเที่ยวนั่งไปสนามบิน แล้วนำส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยใจเซอร์เวียมและซื่อสัตย์ ได้รับความชื่นชมและขอบคุณจากนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวและขอบคุณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยที่อบรมและปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีในสังคมสืบไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

15-02-2566 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสามาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน คือ คุณพ่ออมรินทร์ รวดเร็ว ผู้ปกครองเด็กหญิงชภากาญธ์ รวดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 วิทยากร คุณพิพัฒกัณณ์ กันทรโชติพงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท มันนี่ เพอร์เฟคท์ จำกัด หัวข้อ วิธีออมเงินง่ายๆ ใช้ยังไงก็เก็บเงินอยู่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660215-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีปิดค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย

15-02-2566 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมพิธีปิดค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้ดำเนินการติวตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม2565 ถึง9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660215-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบเงินเพื่อร่วมบริจาคในกองทุนวันรำลึก

14-02-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน มอบเงินเพื่อร่วมบริจาคในกองทุนวันรำลึก ให้กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันรำลึก ปี 2566 : World Thinking Day 2023 Theme “โลกของเรา อนาคตสงบสุขของเรา” (The Environment & Peace: สิ่งแวดล้อม และสันติสุขของเรา) {lightgallery type=local path=images/news2566/660214-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

13-02-2566 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ดำเนินการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 อีกทั้งนำผลการทดสอบมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ได้ให้เกียรติต้อนรับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน {lightgallery type=local path=images/news2566/660213-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วันแห่งเกียรติยศ“งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่31"

13-02-2566 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ “งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์” นายสมศักดิ์ วิชิตภา นางสาวนิพาภรณ์ ฟักทอง นางสาวอัจฉรียา ไชยสิทธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์” นายประยูร อวดร่าง นางสาวจินตนา ฮาวปินใจ นางทัศนีย์ อุดมศรี นางอรนุช เขื่อนแก้ว นางวิเจน ดวงคำ...

Read more

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023

13-02-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลที่ 4 จากการการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้ารับรางวัลทุนการศึกษา และถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี {lightgallery type=local path=images/news2566/660213-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

09-02-2566 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรให้โอวาท หัวข้อ วิธีคิด และแนวทางปฏิบัติตนสู่ภาวะผู้นำ ตามวิถีนักบุญอัญจลา เมริชี และกล่าวขอบคุณนักเรียนสภาปีการศึกษา 2565 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจเซอร์เวียม ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660209-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

09-02-2566 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะซิสเตอร์และทีมบริหารร่วมแสดงความยินดี สรุปผลพรรค Rc Lesly ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวแจสมิน รุทซ์ โฟรสท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นประธานนักเรียนสภาโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 และขอขอบคุณประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจ Serviam {lightgallery type=local path=images/news2566/660209-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

คณะอาจารย์จากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

08-02-2566 Hits:117 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์จากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น 3 ท่านที่ได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้แก่ 1. Mr.Kuramochi Yuji, Professor, Department of Childhood Education, Dean Faculty of Human Development and Education, KYOTO TACHIBANA UNIVERSITY 2.Mr.Kimata Kiyoshiro, SHIGA UNIVERSITY (อาจารย์เกษียณ) 3.Ms.Kawazaki Kayoko, (อดีตครูผู้เชี่ยวชาญประถมศึกษา) ในโอกาสนี้ทั้ง 3 ท่านได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับตัวแทนคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาในระดับชั้นประถมของไทยและญี่ปุ่นด้วย กิจกรรมในครั้งนี้มี...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด

08-02-2566 Hits:958 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 ณ สระดาวิซาร่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากรายการ กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชุดที่ 2

08-02-2566 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 ณ สระดาวิซาร่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัลบุคลยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 8 ปี - 1 เหรียญเงิน - 7 เหรียญทองแดง {lightgallery type=local path=images/news2566/660208-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์

06-02-2566 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเป็นพิธีมิสซาสุดท้ายก่อนปิดปีการศึกษา 2565 โดยเชิญบาทหลวง มัทธิว ศศิน โหม่โพ เป็นประธานในพิธี ข้อคิดจากพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งเราสัมผัสได้ในบริเวณโรงเรียนเรยีนาฯ ที่มีต้นไม้ดอกไม้มากมาย ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งขอบคุณสำหรับหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาที่นักเรียนได้รับความรู้ทั้งวิชาการและด้านทักษะชีวิตต่างๆ ขอพระเจ้าอวยพรแด่ทุกคน   {lightgallery type=local path=images/news2566/660206-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นกน้อย คิดส์ดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม ร่วมฉลอง 90 ปี ชั้นอนุบาล3

06-02-2566 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “นกน้อย คิดส์ดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม ร่วมฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ” ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม การทำงานตามลำดับขั้นตอน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใชัในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2566/660206-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง

06-02-2566 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่สูญเสียคุณพ่อเสถียร เป็งมัชยา ณ หมู่บ้านหลุก ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่คุณพ่อเสถียร เป็งมัชยา ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ   {lightgallery type=local path=images/news2566/660206-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ชื่นชม เด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์

03-02-2566 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่เก็บกระเป๋าเงินสดและพาสปอร์ตได้ในรถแดงที่นักท่องเที่ยวนั่งไปสนามบิน แล้วนำส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยใจเซอร์เวียมและซื่อสัตย์ ได้รับความชื่นชมและขอบคุณจากนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวและขอบคุณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยที่อบรมและปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีในสังคมสืบไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660200-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT (日本語能力試験2/2022)

03-02-2566 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2565 (Japanese Language Proficiency Test : JLPT 2/2022) ผ่าน จำนวน 9 คน ดังนี้ ระดับ N3 1. น.ส.โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ ม.6/5 2. น.ส.รัก อัศเวศน์ ม.6/5 ระดับ N5 1. น.ส.พิศลยา วัฒกีหัตถกรรม ม.4/5 2. น.ส.สุพิชญา สกุลพันธ์ ม.4/5 3. น.ส.พิชญธิดา บวรสันติจิต ม.4/5 4. น.ส.อลิซ ฮามาโมโต้ ม.5/5 5. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ ม.5/5 6. น.ส.พลอยรัตนา...

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้นม.4 - 6

03-02-2566 Hits:875 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ บนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง เลือกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660203-5 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery} ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.4-6

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้นป.2 - ป.6

03-02-2566 Hits:565 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ บนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660203-3 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery} ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ป.2-ป.6

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้นม.1 - 3

03-02-2566 Hits:816 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ บนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660203-4 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery} ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.1-3

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023)

03-02-2566 Hits:2803 ประกาศถาวร

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ บนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 (*หมายเหตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เลือกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114         คลิก! ดูรายละเอียดกิจกรรม ชั้น ป.2-6   คลิก! ดูรายละเอียดกิจกรรม ชั้น ม.1-3   คลิก! ดูรายละเอียดกิจกรรม ชั้น ม.4-6      

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

02-02-2566 Hits:735 ประกาศถาวร

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

Read more

ต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu

30-01-2566 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei, Hokkaido และ Mrs.Akabane Hiroko, อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในระดับประถมศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย {lightgallery type=local path=images/news2566/660130-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) 28 มกราคม 2566

28-01-2566 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา โดยวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นักเรียนในโครงการได้ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชมวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ เขียว ชม เมือง นำนักเรียนนั่งรถรางชมเมืองและศึกษาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660128-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชิ

27-01-2566 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชิ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคุณครูในบ้านเรยีนาฯ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประวัตินักบุญอัญจลา เมริชี นักบุญองค์อุปถัมภ์ของบ้านอัจฉรามัย (บ้านสีฟ้า) นักบุญอัญจลา เกิดที่เมืองเดเซนซาโน ริมฝั่งทะเลสาบการ์ดา ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ในปี คริสต์ศักราช 1474 ในวัยเยาว์ พี่สาว มารดา และบิดาได้เสียชีวิตลง ท่านจึงย้ายไปอยู่กับลุงและป้าที่เมืองซาโล ท่านได้เรียนรู้ชีวิตของสังคมที่แตกต่างไปจากเมืองเดเซนซาโน ท่านสมัครเป็นสมาชิกขั้นที่ 3 ของคณะฟรังซิสกัน เพื่อจะได้มีสิทธิ์รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ ท่านใช้เวลาทำงานบ้าน สวดภาวนา...

Read more

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

27-01-2566 Hits:329 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน คือ แพทย์หญิงบุษบก พฤกษาพนาชาติ ผู้ปกครองเด็กหญิงดนิตา ป้องกัน ชั้น ป.1/ 4 หัวข้อ โตขึ้นอยากเป็นอะไร ณ อาคารอุร์สุลา ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660127-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอบคุณ Mr.Shigeru Hotta อาจารย์ผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่นจากACGU

27-01-2566 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารและคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ Mr.Shigeru Hotta อาจารย์ผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ที่ได้มาให้ข้อมูลและช่วยประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 7 คน ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 4 ปีและทุนแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา 1 ปี โดยนักเรียนทั้งหมดจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 นี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660127-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้น ม.2

27-01-2566 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันได้ ได้ไตร่ตรอง สรุปถอดบทเรียนการทำกิจกรรม และนำไปพัฒนาชีวิตของตนเอง พร้อมทั้งถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป ณ โรงเรียนบ้านปางกว้าง และแดนเทวดา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660127-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน

26-01-2566 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ – การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ในรายวิชาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และรายวิชาพื้นฐานเภสัชกรรมไทยและสมุนไพร ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน โดยมี ดร. โชติกา ทังสุนันทน์ เเละคุณครูนัฐกชพร สุรางคุปกุล เป็นผู้ดูเเลนักเรียน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660126-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวชนะศึก

26-01-2566 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวชนะศึก ที่สูญเสียคุณแม่ เทเรซา สุนา ชนะศึก ณ ศาลาสันติสุข อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่คุณแม่ เทเรซา สุนา ชนะศึก ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660126-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ผู้ปกครองอาสา” อบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนชั้น ป.6

25-01-2566 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองอาสา” อบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องมาตรการรับมือ Active Shooter กับความปลอดภัยในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 มาเป็นวิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ ในน้ำใจดีของทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันให้ความรู้กับนักเรียนและคณะครู รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคน ด้วยใจเซอร์เวี่ยม {lightgallery type=local path=images/news2566/660125-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การวิ่ง Mini Marathon และ Fun run ครั้งที่ 3 ชุดที่ 1

24-01-2566 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล RC RUN WITH LOVE 2022 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการวิ่ง Mini Marathon และ Fun run ครั้งที่ 3 : “ฉลอง 90 ปี RC RUN WITH LOVE 2022” ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ...

Read more

นิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24-01-2566 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนานัทธ ปัญโญ ที่ได้มานิเทศ น.ส.มณีวรรณ ชีวินรักษาทรัพย์ นักศึกษา สหกิจศึกษา จากสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยครูพี่เลี้ยงคือคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส {lightgallery type=local path=images/news2566/660124-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

23-01-2566 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การเชิดสิงโตโดย นางสาวชัชฎา ฟองคำ นางสาวปพิชญา คำยอดใจ นางสาวระพีพรรณ ณัฐพรวดี และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จายแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5\6 นอกจากนั้นแล้วยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมอวยพรแด่คณะผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT. HSK. และเกียรติบัตรร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย {lightgallery type=local path=images/news2566/660123-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ

23-01-2566 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 49 โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ดูแล ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย {lightgallery type=local path=images/news2566/660123-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Miss Magosha Fréquelin

20-01-2566 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน และอาจารย์ชไมพันธ์ โบ๊ท ให้การต้อนรับ Miss Magosha Fréquelin ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและความร่วมมือในการแลกเปลียนบุคลากรทางการศึกษา พบปะนักเรียนแผนการเรียนฝรั่งเศส เยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เนื่องในโอกาสโรงเรียนฉลองครบรอบ90 ปี ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดี {lightgallery type=local path=images/news2566/660120-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายคณิตศาสตร์ ตระหนักคิด แก้ปัญหา สร้างคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

19-01-2566 Hits:163 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12-13 มกราคม 2566 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ ตระหนักคิด แก้ปัญหา สร้างคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนในสวน In the Garden อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ ม่อนปาร์ค อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

19-01-2566 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนหอพระ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

19-01-2566 Hits:196 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้ง ที่ 3 Thailand English Skills Evaluation Test 2022 (TESET) ของบริษัท อคาเคมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศผลวันที่ 28 ธันวาคม 2565 มีรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรมจักร์ ชั้น ป.2/3...

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

19-01-2566 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น (ปี 2023) ได้ จำนวน 7 คน - ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ Hachinohe St.Ursula Gakuin High School, Aomori, JAPAN 1. น.ส.อลิซ ฮามาโมโต้ ม.5/5 2. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ ม.5/5 3. น.ส.พิศลยา วัฒกีหัตถกรรม ม.4/6...

Read more

โครงการทดลองเดินรถรับ-ส่งนักเรียน “Less is more School Link”

19-01-2566 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการทดลองเดินรถรับ-ส่งนักเรียน “Less is more School Link” โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับ คุณสมชาย ทองคำคูณ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ คุณนำพล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท กรีน แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

Read more

ต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่

19-01-2566 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

19-01-2566 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตด์ 50เมตร รุ่น 7 ปีหญิง เตะขากรรเชียง 50เมตร รุ่น 7 ปีหญิง 1 เหรียญเงินผีเสื้อ50เมตร รุ่น 7 ปีหญิง {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

นำเสนอแผนโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

19-01-2566 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครู 2566

17-01-2566 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administrators and Teachers of the Year 2023) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทผู้บริหารดีเด่น 1. นางสาวประภัสสร ศรีวรกุล 2. นางสาวสุวรรณา ชัยพรแก้ว ประเภทครูดีเด่น 3. นายบุญเทียม สุริยะน้อย 4. นางสุนทราพร สุริยะน้อย 5. นางสาวพัณณ์ชิตา ชมเกสร 6. นางสาวณัฐกฤตา กันทะวงษ์ 7. นางบุหงา เชื้อหมอ 8...

Read more

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

16-01-2566 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้ • รางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ.2566 นางสาวภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร • รางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย นางสาวมัธยา ไชยนุรักษ์ • รางวัลครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา นางสาวภัคจิรา รัตนวราหะ นางสาวสิรินทร์นิชา ฉลาด • รางวัลครูดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา นางสาววิไลรัตน์ ทาโส นางพัชรี อภิวงค์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660116-1 previewHeight=81...

Read more

การแสดงชุด “ฟ้อนที” ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

14-01-2566 Hits:155 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสามารถในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จึงได้ประสานขอการแสดงของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 16 คน เข้าร่วมการแสดงชุด “ฟ้อนที” ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดง ครูฉัตรสุดา สุวรรณสิทธิ์ ครูสุพัตรา บุณยศิวาพงศ์ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660114-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

“เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

14-01-2566 Hits:174 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฎฐนิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้มอบรางวัล โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน เด็กหญิงณัฎฐณิศา สิกขกิจโสภา คุณครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทุกท่าน ฝ่ายกิจการนักเรียน คุณวอยผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอบคุณคุณครูทุกท่านทีมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมและประสานงานเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในครั้งนี้ หนูสัญญาว่าจะทำดี...

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

14-01-2566 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนนกแก้วเกมส์’’   โดยมีคุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคร่วมจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   คุณครูวาสนา ปัญทจักร์ ชนิดกีฬาคาราเต้-โด   คุณครูจันทร์พลอย มาลาธง ชนิดกีฬาวู้ดบอล {lightgallery type=local path=images/news2566/660114-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2566 เทศบาลนครเชียงใหม่

14-01-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เด็กหญิงบงกษเพชร โอภาสเจริญวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2566 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660114-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566

13-01-2566 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 .....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล เป็นประธาน ในพิธีอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และนางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการให้โอวาทและอวยพรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวปัญจรัตน์ ตันเรืองพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีน้ำใจเซอร์เวียมออกแบบภาพการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ฉลอง 90 ปีโรงเรียน และออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ให้กับโรงเรียน มอบรางวัลผลงานภาพประกวดเพื่อร่วมฉลอง 90 ปีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย หัวข้อ “ความทรงจำแห่งความสุขในบ้านเรยีนา” โดยฝ่ายจิตตาภิบาล และทีมบริหารจับรางวัลพิเศษเพื่อมอบให้นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660113-3 previewHeight=81...

Read more

ต้อนรับตัวแทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชียงใหม่

13-01-2566 Hits:301 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660113-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

13-01-2566 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2565 คุณครูชไมพันธ์ โบ๊ด ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและคุณครูกฤตตา โพธิ์ประสิทธ์ศาสต์ ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสจากแบบฝึกหัดภาษาฝรั่งเศสระดับ A2 ซึ่งทำให้นักเรียนได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติมและสามารถต่อยอดสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต {lightgallery type=local path=images/news2566/660113-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กีฬาฟุตบอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42

12-01-2566 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล ตะลิด ผู้ฝึกสอน เด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักกีฬา เด็กหญิงธัญญารัตน์ ธรรมมิโกมินทร์ นักกีฬา นางสาวเกศราภรณ์ บุญลือ นักกีฬา นางสาวธารนรี นิ้มสถาพันธ์ นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42 เทียนนกแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660112-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนับสนุนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

12-01-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ขอขอบคุณ คุณนภาดล อินทนันท์ คุณเมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล และ คุณภาณุมาศ ทองมีอาคม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับสนับสนุนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 "90th Anniversary RC Run With Love 2022” ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนมกราคม

11-01-2566 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนมกราคม โดยมีบาทหลวงยากอบ ธนิช ปันมณีกุล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี ข้อคิดในวันนี้คือ การสวดภาวนาและการรำพึง พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างในการภาวนา แม้ทรงทำงานหนัก แต่พระองค์ก็หาเวลาสวดภาวนา เราก็เช่นกัน ในการทำงานหรือเรียนเราก็ควรหาเวลาสวดภาวนา เพื่อขอพละกำลังและเติมพลังให้กับตัวเอง {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเน็ต เอ็นจิเนียริ่ง

11-01-2566 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเน็ต เอ็นจิเนียริ่ง พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

11-01-2566 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา 2 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน คือ เภสัชกรหญิงฐิติยา ยกสุวรรณ ผู้ปกครองเด็กหญิงกชกร ยกสุวรรณ ชั้นป.3/4 หัวข้อ อาชีพเภสัชกรและความรู้เรื่องการใช้ยาให้ถูกต้องและ แพทย์หญิงบุษบก พฤกษาพนาชาติ ผู้ปกครองเด็กหญิงดนยา ป้องกัน ชั้น ป.3/2หัวข้อ อาชีพแพทย์และอาชีพเสริมการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมอัญจลา ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

10-01-2566 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณรัตนาภรณ์ เลี้ยงสกุลอุดม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และตัวแทนกรรมการสมาคม พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้น ป.4

10-01-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน รู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดป่าตึง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัด {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรา เชียงใหม่

10-01-2566 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ อาจารย์จิรากร ทัศเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรา เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งมอบหนังสือกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆด้วยการให้

10-01-2566 Hits:117 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนได้ส่งมอบหนังสือในกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆด้วยการให้ ซึ่งดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับห้องสมุด ให้กับบาทหลวงธรรมนูญ สายชลศรีจินดา เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์เยาวชน วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยล์ ต. เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์เยาวชน วัดพระคริสต์แสดงองค์ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ร่วมกันบริจาคหนังสือในครั้งนี้ ขอพระเป็นเจ้าได้อวยพระพรมายังท่านให้มีความสุขตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันรายการ NTJGC-Mae Moh Junior Golf Championships

09-01-2566 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐณิชา แก้วพินิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันรายการ NTJGC-Mae Moh Junior Golf Championships 2022-2023 Golf tournament 36 holes จัดขึ้นวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง จัดการแข่งขันโดย ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่

09-01-2566 Hits:155 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ชนิดกีฬาเนตบอล ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนนกแก้วเกมส์’’ ซึ่งทีมนักกีฬาโรงเรียนเรยีนาเชลี ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในชนิดกีฬาเนตบอล โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬา700ปี ส่งกำลังใจแรงเชียร์เอาใจช่วยทัพนักกีฬาของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566

09-01-2566 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

คว้าชัยเก็บคะแนนเพิ่ม1แต้ม จังหวัดเชียงใหม่เอาชนะจังหวะพิษณุโลก ไปด้วยคะแนน30:9 ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนนกแก้วเกมส์’’ ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์เอาใจช่วยทัพนักกีฬาของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

09-01-2566 Hits:100 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทีมบริหารต้อนรับ คุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ นายกสมาคมนักเรียนเก่า และคุณนภาดล อินทนนท์ รองนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ได้สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน สองหมื่นบาทถ้วน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ สถาบันสอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai

09-01-2566 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ สถาบันสอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมงานวันพระราชทานนาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

07-01-2566 Hits:312 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 7 มกราคม 2471 - 2566 95 ปี โรงเรียนนามพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660107-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

The 10th B-Dazzled Vocal & Dance Festival 2022

05-01-2566 Hits:285 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The 10th B-Dazzled Vocal & Dance Festival 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์ (5-6พ.ย.2565 ออนไลน์) ประกาศผลเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้รับรางวัลจำนวน 2 รายการดังนี้ 1. Contemporary dance solo รุ่นอายุ 21&under ได้รับรางวัล Diamond Award (92.47 คะแนน) 2. HipHop solo รุ่นอายุ 21&under ได้รับรางวัล Diamond Award...

Read more

ต้อนรับ คุณนภาดล อินทนนท์

05-01-2566 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนภาดล อินทนนท์ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660105-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส ปี 2022

23-12-2565 Hits:202 ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมฉลองวจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เทศกาลพระคริตสมภพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ประชากรทั่วโลกจัดเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ตามปีพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชน วันนี้ความสว่างจะส่องแสงลงมาเหนือเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประสูติมาเพื่อเราแล้ว พระองค์จะทรงรับพระนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์” “พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ” “พระบิดานิรันดร” และ “เจ้าแห่งสันติ” พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่สิ้นสุด ขอให้เราแต่ละคนได้มอบสันติสุขให้แก่กันและกันด้วยความรัก เมตตา และความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ทุกท่านสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook...

Read more

ร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง Hanuman White Monkey

23-12-2565 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง Hanuman White Monkey ที่โรงภาพยนตร์ 6 ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651223-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23-12-2565 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน รู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถ นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน นักเรียนได้สำรวจและศึกษาระบบนิเวศในธรรมชาติ ได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย

23-12-2565 Hits:345 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษจำนวน 26 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/651223-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ซิสเตอร์แม่ปอน

22-12-2565 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ได้เข้าพบคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ (ซิสเตอร์แม่ปอน) เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ คณะซิสเตอร์บ้านพระหฤทัย

22-12-2565 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบคณะซิสเตอร์บ้านพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

22-12-2565 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

22-12-2565 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม และ มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ตัวแทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Laudato Si’, Save Energy for Our World (ค่ายห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาตอนปลาย)

22-12-2565 Hits:165 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Laudato Si’, Save Energy for Our World (ค่ายห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาตอนปลาย) ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการค้นหาและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริง และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ สะเต็มเป็นพื้นฐาน ให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน ณ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน, โรงแยกขยะ Green Road...

Read more

ต้อนรับ คุณวิชิต บูรณุปกรณ์ ผู้จัดการโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

22-12-2565 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณวิชิต บูรณุปกรณ์ ผู้จัดการโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

22-12-2565 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษจำนวน 26 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/651223-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม (สังคมพัฒนา) ชั้น ป.1

21-12-2565 Hits:164 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม (สังคมพัฒนา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ มีจิตอาสา และรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม ฝึกทักษะ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคีและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันโอกาสฉลอง 90 ปีเรยีนา ผ่านการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชุมชน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา...

Read more

ต้อนรับประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน

21-12-2565 Hits:134 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณสุดาลักษณ์ เรี่ยวเธียรชัย ประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และสวัสดีปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651221-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

"RC RUN WITH LOVE 2022"

21-12-2565 Hits:1440 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งการกุศล "RC RUN WITH LOVE 2022" วัน อาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระยะการแข่งขัน 8 km. และ 4 km. ค่าสมัคร VIP 2000 บาท มินิมาราธอน 600 บาท ฟันรัน 500 บาท สมัครได้ที่ https://forms.gle/UGVZWHqhtLH8gvhE8 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/.... -------------------------------------------------------------- การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 6 รุ่น ชายและหญิง ได้แก่ 1.นักเรียนภายใน 2.รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 3.รุ่นอายุ 20-29 ปี 4.รุ่นอายุ 30-39 ปี 5.รุ่นอายุ 40-49 ปี 6.รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป -------------------------------------------------------------- สิ่งที่นักวิ่งเดียวจะได้รับ 1.นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 รุ่นอายุประเภท...

Read more

ต้อนรับ บริษัทเทร็บเบิ้ล พี สเตชั่นเณอรี่ จำกัด

21-12-2565 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ บริษัทเทร็บเบิ้ล พี สเตชั่นเณอรี่ จำกัด พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ คณะครูโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่

21-12-2565 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 4

19-12-2565 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 4 โดยซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4 Peace สันติสุข (สีม่วง) อีกเพียงไม่กี่วันเราก็จะเฉลิมฉลองการบังเกิดขององค์พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จมาหาคนที่ต้องการพระองค์ ณ บัดนี้ ให้เราเข้าหาพระองค์ด้วยความวางใจ วอนขอพระองค์เสด็จมาประทับอยู่กับเราพร้อมกับพระหรรษทาน และพระคุณต่างๆ ของพระองค์ {lightgallery type=local path=images/news2565/651219-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) 20 ธ.ค. 65

19-12-2565 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้(การมีจิตสาธารณะ) โดยการแบ่งปันความมีน้ำใจ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และส่งความสุขให้กับผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปลูกฝังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้การแบ่งปัน และส่งมอบความสุขในเทศกาลวันคริสต์มาส เทศกาลของความรักและการให้ ให้ด้วยความสุข ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ จากลูกสาวคนสุดท้อง {lightgallery type=local path=images/news2565/651220-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

กิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3)

19-12-2565 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้(การมีจิตสาธารณะ) โดยการแบ่งปันความมีน้ำใจ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และส่งความสุขให้กับผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปลูกฝังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้การแบ่งปัน และส่งมอบความสุขในเทศกาลวันคริสต์มาส ณ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651219-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 17 ธันวาคม 2565

17-12-2565 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 17 ธันวาคม 2565 วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/651217-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ในโอกาสวันครูคำสอนไทย สังฆมณฑลเชียงใหม่

16-12-2565 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและครูคาทอลิกโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ในโอกาสวันครูคำสอนไทย สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยฝ่ายงานแพร่ธรรมเป็นผู้จัดเพื่อครูคำสอนเป็นพิเศษที่วัดน้อยประจำบ้านเบธาราม เชียงใหม่ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน โอกาสนี้มีคุณครูคาทอลิกที่ทำหน้าที่สอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก 3 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย พร้อมกับนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news2565/651216-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

14-12-2565 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศิษย์อุร์สุลิน สร้างความตระหนักในศักยภาพของตน และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างมือของครูและศิษย์ ณ ชุนาภา รีสอร์ท เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651214-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 3

13-12-2565 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 3 โดยซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธ์ ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 3 Joy ความชื่นชมยินดี (สีชมพู) เรามีแบบอย่างของนักบุญยอห์นในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่านกล่าวว่า “ท่านเองไม่ดีพอแม้จะแก้เชือกรองเท้าของพระคริสตเจ้า” ในโอกาสพิเศษนี้ ขอเชิญชวนเรา ทุกคนรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วยจิตใจสุภาพ รู้จักยอมรับความจริงและข้อจำกัดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีในการต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้า องค์แห่งความรัก {lightgallery type=local path=images/news2565/651213-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาส บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

12-12-2565 Hits:192 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน บ้านเรยีนาเชลี เชียงใหม่ และน้องๆ บ้านเบธานี ร่วมกันส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาส แด่บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ในบรรยากาศพ่อลูกที่อบอุ่น และชื่นชมยินดีร่วมกัน {lightgallery type=local path=images/news2565/651212-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10-12-2565 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้นักเรียนรู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่มสร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน ได้สำรวจและศึกษาระบบนิเวศในธรรมชาติ คัดแยกขยะได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย...

Read more

งานคอนเสิร์ตดุริยางค์ฉลองครบรอบ 90 ปี

10-12-2565 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยฉลองครบรอบ 90 ปี พลังรัก รับใช้ แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง รวมพลังความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการจัดงานคอนเสิร์ตดุริยางค์ RC Band โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล และโรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ “Precious Dreams Concert # 6 Regina Coeli 90th Anniversary Celebration” อนึ่งรูปแบบของการจัดงานรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวด้วยการขับร้องเพลงฉลอง 90 ปี โดยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ สมาคมนักเรียนเก่า...

Read more

กิจกรรม "ผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆ ด้วยการให้"

09-12-2565 Hits:255 ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "ผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆ ด้วยการให้" โดย ครูสุพร จิโนคุณ เป็นผู้รับมอบหนังสือจากนักเรียนที่นำมาร่วมทำบุญ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคหนังสือ ได้ที่ ห้องสมุดประถมและห้องสมุดมัธยม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/651209-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรัก (สีม่วง)

06-12-2565 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรักเทียนแห่งเบธเลเฮม (สีม่วง) โดยซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยพระผู้ไถ่ผู้ทรงรักเราทุกคน “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักให้กับเราทุกคน ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” {lightgallery type=local path=images/news2565/651207-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 4

03-12-2565 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหารโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Refection)...

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 3 ธันวาคม 2565

03-12-2565 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/651203-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีเปิด-เสก สามเณราลัยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่

03-12-2565 Hits:190 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีเปิด-เสก สามเณราลัยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยมี บิชอปฟังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และบาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู อธิการสามเณราลัยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง {lightgallery type=local path=images/news2565/651207-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานวันพ่อแห่งชาติ

03-12-2565 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชาวไทย จนได้รับยกย่องเทิดทูนให้เป็นพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651207-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

02-12-2565 Hits:205 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนพระหฤทัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ {lightgallery type=local path=images/news2565/651203-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2565

02-12-2565 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานวางพานพุ่มและกล่าวน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2565 ร่วมด้วยคณะบริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651203-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง (สีม่วง)

30-11-2565 Hits:286 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง (สีม่วง) เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจเราให้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา และเพื่อเปิดเผยความรักนิรันดรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “ความรัก” จึงเป็นหัวใจสำคัญของคริสต์มาส ที่เราได้รับการเชิญชวนให้มอบความรักแก่ผู้อื่น เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงมอบความรักให้กับเราทุกคน การจุดเทียน 4 เล่ม เป็นสัญลักษณ์หมายถึง 4 สัปดาห์ ที่เราเตรียมรับเสด็จก่อนฉลองคริสต์มาส {lightgallery type=local path=images/news2565/651130-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วันครอบครัวเรยีนาสานสัมพันธ์วันวิชาการ ปีการศึกษา2565

30-11-2565 Hits:263 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 27พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานวันครอบครัวเรยีนาสานสัมพันธ์วันวิชาการ ปีการศึกษา2565 เพื่อร่วมฉลอง “90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า แสดงผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรมหลากหลาย นำรายได้สมทบทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการ สร้างความตระหนัก ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าอาหารปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน อนึ่งการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจาก บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ...

Read more

CHRISTMAS ปันสุข

29-11-2565 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

CHRISTMAS ปันสุข ฝ่ายจิตตาภิบาล ขอเชิญชวน นักเรียน คุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปทุกท่านร่วมกิจกรรม "CHRISTMAS ปันสุข" {lightgallery type=local path=images/news2565/651129-1 previewHeight=201 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

18-11-2565 Hits:304 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ร่วมฉลอง 90 ปี สุขภาพดีวิถีปลอดภัย ด้วยใจคิดมีวิจารณญาณ” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ร่วมสืบสานพลังรักล้านนา ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคี รวมถึงเรียนรู้ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเองความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้อง สามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651118-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

18-11-2565 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดโครงการ ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคมภายใต้แผนงาน ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์อุร์สุลินและเอกลักษณ์เรยีนาฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้(การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมสังคมพัฒนา ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน และให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651118-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

17-11-2565 Hits:244 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ค่ายDay Camp ห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ) ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจากทั้งสองคณะได้จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง {lightgallery type=local path=images/news2565/651117-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นป.3

17-11-2565 Hits:265 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “นกสีฟ้าร่วมใจแบ่งปันคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ร่วมสืบสาน 90 ปีเรยีนาฯ” ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานของความรักและเมตตา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ชีวิตวิถีใหม่ และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2565 “นกสีฟ้าร่วมใจแบ่งปัน คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ร่วมสืบสาน 90 ปีเรยีนาฯ” ปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น ให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ อดทน...

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้น ป.2

17-11-2565 Hits:274 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ“นกสีฟ้าคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประสานคุณธรรมความดี ฉลอง90ปี เรยีนาฯ” ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ รู้จักการแบ่งปันอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ จิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651117-2 previewHeight=81...

Read more

การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Project Approach

16-11-2565 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Project Approach เรื่องท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

16-11-2565 Hits:204 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “นกสีฟ้าเริงร่า กล้าทำความดี ฉลองเรยีนาฯ 90 ปี คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และแก้ไข ปัญหาในชีวิตประจำวันง่าย ๆ ด้วยตนเองได้ รวมถึงมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและมีความสุข ปลูกฝังและรณรงค์ให้“นกสีฟ้า กล้าทำความดี ร่วมฉลองเรยีนาฯ 90 ปี คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม” ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery...

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 3

12-11-2565 Hits:261 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหารโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Refection)...

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การทำ MAGATAMA (勾玉)"

11-11-2565 Hits:276 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ Mr.Tanaka Masayuki, the representative of Material Explorers, Osaka, Japan ที่มาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การทำ MAGATAMA (勾玉)" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2565/651111-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การรำประกอบเพลงแม่ระมิงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

11-11-2565 Hits:209 ข่าวประชาสัมพันธ์

การรำประกอบเพลงแม่ระมิงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล3 เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความสามารถ การร้องรำทำเพลง การทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายไปตามลีลาของดนตรีและยังเป็นการอนุรักษ์ความเป็นล้านนาแล้วสอดแทรกความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

Read more

กิจกรรมนกสีฟ้า ป.6 คิดดี ทำดี มีวิจารณญาณ ฉลองตำนานครบรอบ 90 ปี

11-11-2565 Hits:243 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดให้มีกิจกรรมค่าย “นกสีฟ้า ป.6 คิดดี ทำดี มีวิจารณญาณ ฉลองตำนานครบรอบ 90 ปี”เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพให้เกียรติผู้อื่นการช่วยเหลือแบ่งปัน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตา และส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมชั้นให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันในการนี้ทางโรงเรียน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651111-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO CANVASGATE

10-11-2565 Hits:254 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7พฤศจิกายน 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO CANVASGATE และทีมบริหาร ที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยบกับโครงการจัดกิจกรรมในต่างประเทศร่วมกันในอนาคต และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU)โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาและ Ms.Itsue Nakanishi ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นระดับประถมศึกษาเข้าร่วมพูดคุย {lightgallery type=local path=images/news2565/651110-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

10-11-2565 Hits:365 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ตอนที่ 2 เรียนรู้ประโยชน์ของกล้วย ในห้องเรียนREC ROOM และห้องสมุนไพร

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2565

09-11-2565 Hits:277 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และคณะผู้บริหารของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันลอยกระทง ในงานกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีการแสดงดนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศของชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 4 ปล่อยโคมลอยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีขอขมาพระแม่คงคา คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมนำกระทงไปลอยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดชัยมงคล เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651109-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ความลับของสีดำ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์น้อยของ อ.3/1

09-11-2565 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

ความลับของสีดำ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จะเหมือนกับเป็นนักสืบที่ค้นหาว่า ปากกาเมจิกสีดำยี่ห้อต่าง ๆ เกิดจากการผสมสีอะไรบ้าง

Read more

บอกความรู้สึกของตนเองในการพูดสื่อสาร

08-11-2565 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

I like ...... I don't like..... บอกความรู้สึกของตนเองในการพูดสื่อสาร ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 {lightgallery type=local path=images/news2565/651108-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Project Approach เรื่องTik Tok ของเด็กๆ อ.3/1

08-11-2565 Hits:312 ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำคอนเทนต์ แนะนำโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนแบบโครงการ Project Approach เรื่องTik Tok ของเด็กๆ อ.3/1

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

07-11-2565 Hits:271 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ Bluebird go further together camp 9 ทศวรรษ เรยีนา นกสีฟ้า ป.5 ร่วมใจก้าวไปด้วยกัน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ผ่านการไปจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชุมชน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน...

Read more

กิจกรรมห้องครูเดียร์ เด็กๆร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง

05-11-2565 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้ของเด็ก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้เด็กมีส่วนร่วม กิจกรรมห้องครูเดียร์วันนี้เด็กๆชั้นอนุบาล3 ได้ร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง Mr. Blue sky

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 5 พฤศจิกายน 2565

05-11-2565 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ   {lightgallery type=local path=images/news2565/651105-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี

05-11-2565 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

The 10th Anniversary Ceremony of Exchange between Aomori Chuo Gakuin University and Regina Coeli College การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว และ Mr.KEI SATO M.D., President of Aomori Chuo Gakuin University ได้ร่วมลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี...

Read more

การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี

05-11-2565 Hits:202 ข่าวประชาสัมพันธ์

The 10th Anniversary Ceremony of Exchange between Aomori Chuo Gakuin University and Regina Coeli College การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว และ Mr.KEI SATO M.D., President of Aomori Chuo Gakuin University ได้ร่วมลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) เนื่องในโอกาสครบรอบ 10...

Read more

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

04-11-2565 Hits:295 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศิษย์อุร์สุลิน เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีในการค้นพบตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายในการเรียนและการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างครูและศิษย์เก่า ณ ชุนาภารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651104-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนุกกับเลข ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

03-11-2565 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์

สนุกกับเลข ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝึกกระบวนการคิดเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า ทำให้เด็กรู้จักค่าของจำนวนตัวเลข {lightgallery type=local path=images/news2565/651103-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

02-11-2565 Hits:248 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะซิสเตอร์ คุณครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ ทั้งคณะซิสเตอร์ คุณครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ศิษย์เก่า บุคคลในครอบครัว และผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไป เพื่อแสดงความรักและกตัญญูต่อท่านเหล่านั้น ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

02-11-2565 Hits:209 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ให้ได้รับทุนเพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ Hachinohe St.Ursula High School, Aomori ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทุนแลกเปลี่ยนนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประเทศไทยและ Hachinohe St.Ursula High School ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรงเรียนในเครืออุร์สุลิน {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

REC ROOM พับกระดาษประดิษฐ์มงกุฎพระราชา

02-11-2565 Hits:543 ข่าวประชาสัมพันธ์

การพับกระดาษต้องอาศัยสมาธิ ในการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้สติปัญญาของเด็กพัฒนาได้เป็นอย่างดี อาศัยกระบวนการ การจดจำเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนต่อเนื่อง และในวันนี้ห้องเรียน REC ROOM ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ให้เด็กๆพับกระดาษประดิษฐ์มงกุฎพระราชา   {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทดลอง การลอย การจม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

02-11-2565 Hits:243 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก ห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทดลอง การลอย การจม เด็กๆชั้นอนุบาล 3 ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Project Approach เรื่อง Sky Systems

01-11-2565 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน REC ROOM วางแผนทำ Paper mache ระบบสุริยะจักรวาล Project Approach เรื่อง Sky Systems KG.3/2

Read more

Regina Foreign Language Centre จัดกิจกรรม Halloween

31-10-2565 Hits:221 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดย ศูนย์ภาษาต่างประเทศ Regina Foreign Language Centre จัดกิจกรรม Halloween เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ภาพกิจกรรม Regina Spooky Halloween ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ RC ENGLISH และ EIS ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครูต่างชาติจำนวน 8 ท่าน และมีการเล่น “Trick or Treat!” (หลอกหรือเลี้ยง) เป็นกิจกรรมสุดฮิตและสนุกสนานโดยเด็กๆ แต่งหน้าแต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจ จะเดินไปเคาะประตูตามห้องต่างๆ เพื่อขอขนมหรือลูกอม...

Read more

กิจกรรม Halloween Dance ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย T. Rebecca กับ T. Anna

31-10-2565 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Halloween Dance ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย T. Rebecca กับ T. Anna

Read more

การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

30-10-2565 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการแจ้งกำหนดการเชิญผู้ปกครองรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน On Site เต็มรูปแบบ จัดการเรียนการสอนเน้นทักษะสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละห้อง เพื่อชี้แจงระเบียบวินัยและแนวทางปฎิบัติให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน และรับทราบ Feedback แนวปฏิบัติ และภาพรวมของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนานักเรียนของเราให้ค้นพบศักยภาพตามความถนัดและสนใจต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651030-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 29 ตุลาคม 2565

30-10-2565 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/651030-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Halloween ในคาบเรียนภาษาอังกฤษ

29-10-2565 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดย ศูนย์ภาษาต่างประเทศ ทีมครูต่างชาติจะจัดกิจกรรม Halloween ในคาบเรียนภาษาอังกฤษ (EIS. และ RC ENGLISH) ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนั้นวันพรุ่งนี้เรามาร่วมสนุกสนานกับการทำกิจกรรม และเรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมๆ กันนะคะ Let's join Halloween activities @Regina.   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Halloween - ฝ่ายวิชาการ (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ)

29-10-2565 Hits:196 ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ) ขอแจ้งกิจกรรม Halloween ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 65   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนุกกับภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ 万圣节快乐 wàn shèng jié kuài lè

29-10-2565 Hits:277 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สนุกกับภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ 万圣节快乐 wàn shèng jié kuài lè สุขสันต์วันฮาโลวีน 糖果 tángguǒ ลูกอม 南瓜 nánguā ฟักทอง   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนุกกับภาษาญี่ปุ่น ต้อนรับ Halloween

29-10-2565 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ต้อนรับ Halloween   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเตรียมเทศกาล Halloween ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

29-10-2565 Hits:412 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษาต่างประเทศจัด กิจกรรมเตรียมเทศกาล Halloween ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย T. Rebecca Holzer ในวิชา RC ENGLISH ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานกับการทำตะเกียง D.I.Y Halloween Lanterns   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

(Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ครั้งที่ 1/2565

28-10-2565 Hits:214 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน ดังนี้ 1. น.ส.โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ (N4) 2. น.ส.รัก อัศเวศน์ (N4) 3. น.ส.พลอยรัตนา วงค์ธีระธรรม (N5) 4. น.ส.พัฒนรัตน์ บัวรุ่งธนาสกุล (N5) 5. น.ส.อลิซ ฮามาโมโตะ (N5) 6. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ (N5)   {lightgallery type=local path=images/news2565/651028-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

British Council NEWSLINE OCTOBER 2022

28-10-2565 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

British Council NEWSLINE OCTOBER 2022   {lightgallery type=local path=images/news2565/651028-2 previewHeight=281 previewWidth=189}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญสีบ้าน 3องค์

28-10-2565 Hits:297 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญสีบ้าน 3องค์ คือ นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฎิบัติในการดำเนิชีวิต โดยฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดเตรียมพิธีการอย่างงดงามและศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนักเรียนและคุณครูร่วมในพิธี ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2565/651028-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン日本文化交流会)

27-10-2565 Hits:261 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン日本文化交流会) วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ อาหารที่นักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส Ms.Maiko Kobayashi และ Mr.Shigeru Hotta เข้าร่วมสังเกตการณ์   {lightgallery type=local path=images/news2565/651027-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรียนรู้ เรื่องลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ของใบเตย

27-10-2565 Hits:229 ข่าวประชาสัมพันธ์

REC ROOM วันนี้เด็กๆชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้ เรื่องลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ของใบเตย ที่ห้องเรียนสมุนไพร กับคุณครูนัฐกชพร สุรางคุปกุล   {lightgallery type=local path=images/news2565/651027-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเรียนการสอน project approach เรื่อง tiktok

27-10-2565 Hits:241 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกทำคอนเทนต์ ลงในTik Tok ในการเรียนการสอน project approach เรื่อง tiktok

Read more

การทดลองเรียนรู้น้ำจืด น้ำเค็ม

27-10-2565 Hits:403 ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดลองเรียนรู้น้ำจืด น้ำเค็ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

Read more

การสวดสายประคำ ในโอกาสเดือนแม่พระ พร้อมกับคริสตชนทั่วโลก

26-10-2565 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย เข้าร่วมสวดสายประคำ ในโอกาสเดือนแม่พระ พร้อมกับคริสตชนทั่วโลก สายประคำภาษาอังกฤษเรียกว่า Rosary ซึ่งหมายถึงดอกกุหลาบ เชื่อกันว่าการสวดสายประคำเปรียบเหมือนกับการร้อยมาลัยกุหลาบถวายแด่พระเจ้าและพระนางมารีย์ ขอพระแม่โปรดอวยพระพร ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิต ด้วยเทอญ   {lightgallery type=local path=images/news2565/651026-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ห้องเรียน REC ROOM ประดิษฐ์ร่มน้อย

25-10-2565 Hits:300 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมห้องเรียน REC ROOM ประดิษฐ์ร่มน้อย สร้างสรรค์ลายเส้นตามความคิดจินตนาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมีความแปลกใหม่ กระตุ้นการทำงานของสมอง เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอด ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข สนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651025-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักวิทยาศาสตร์น้อย มาทดลองสังเกตความแตกต่างระหว่างน้ำจืด น้ำเค็ม

25-10-2565 Hits:403 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย มาทดลองสังเกตความแตกต่างระหว่างน้ำจืด กับน้ำเค็มกัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไข่ไก่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืด ไข่ไก่จึงจมน้ำ หากลองใส่เกลือลงไปในน้ำจืดปริมาณที่มากพอ น้ำเกลือจะทำให้น้ำมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ไก่ เมื่อแรงลอยตัวเพิ่มขึ้นไข่ไก่ก็จะลอย เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอด ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข สนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651025-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565

23-10-2565 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอน On Site เต็มรูปแบบในภาคเรียนที่1/2565 เพื่อให้การพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ Feedback แนวปฏิบัติ และภาพรวมของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล เต็มตามศักยภาพต่อไป ดังกำหนดการดังนี้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651023-1 previewHeight=201 previewWidth=229}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2

22-10-2565 Hits:272 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหารโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Refection)...

Read more

การประกวดถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเสื้อ RC RUN

21-10-2565 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร มอบรางวัลให้นักนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเสื้อ RC RUN สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Mini Marathon & Fun run ครั้งที่ 3 “ฉลอง 90 ปี RC RUN WITH LOVE 2022” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ —-รางวัลชนะเลิศ (เหรียญและถ้วย RC RUN) นางสาวเจนปรียา ดวงคำ ชั้น ม.5/1 นางสาวปณิดา แสนเมืองมา ชั้น...

Read more

หลักสูตรยุวสาสมาธิในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

21-10-2565 Hits:283 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ประภา วัฒนะคีรี ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 2512 ผู้ประสานงานกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 และอาจารย์โปษัณ เย็นบุตร ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงาน ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยและวางแผนสำหรับหลักสูตรยุวสาสมาธิในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคุณครูผู้สอนคำสอนศาสนาพุทธ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำสมาธิตามหลักการพระพุทธศาสนา ในแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาที่เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการทำสมาธิให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือ...

Read more

การมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

20-10-2565 Hits:2656 ประกาศถาวร

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนความสามารถพิเศษ" ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนอัญจลา ฉลอง 90 ปี" (รอบโควตา)

Read more

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565

19-10-2565 Hits:202 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญยอร ทวีชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโครงการ จากการประกวดภาพวาดดิจิทัล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565   {lightgallery type=local path=images/news2565/651019-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนตุลาคม

19-10-2565 Hits:212 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาล ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนตุลาคม และโอกาสวันแพร่ธรรมสากล โดยมีบาทหลวงยากอบ ธนิช ปันมณีกุล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี หลังพิธีมีการเสกรูปนักบุญอัญจลา นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำสีบ้านฟ้า บ้านแดง บ้านเหลือง และบ้านเขียว ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2565/651019-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมการประกวดวีดีโอคลิปของบริติช เคานซิล

18-10-2565 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียน ตั้งแต่ชั้น อ.3 ถึงชั้นป. 2 เข้าร่วมการประกวด Video Clip Speech Contest 2022   โดยให้แต่งกายชุดฮาโลวีน หรือตัวละครฮาโลวีนที่นักเรียนชื่นชอบ และบันทึกเป็นวีดีโอคลิปพูดภาษาอังกฤษตามความยาวที่กำหนดบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบชุดหรือตัวละครตัวนี้   ส่งทางไลน์ของบริติช เคานซิล ตาม QR code ที่ให้ไว้ในโปสเตอร์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651018-1 previewHeight=201 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2565

17-10-2565 Hits:218 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site จัดกิจกรรมหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆในโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังคงดำเนินการตามมาตรการ D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด และครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณภูมิ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565"

17-10-2565 Hits:1375 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลา (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2/2565 การเรียนการสอนที่เน้นทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 28 ตุลาคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650926-1 previewHeight=201 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

15-10-2565 Hits:287 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกันภาวนาขอพรจากพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 เพื่อส่งพลังใจ และแสงสว่างส่องทางนำชีวิต สำหรับทุกคนในการดำเนินชีวิต ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่างมีความสุขและสันติ   {lightgallery type=local path=images/news2565/651017-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปีการศึกษา 2565”

15-10-2565 Hits:222 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานบุคลากรได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Reflection) และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จำนวน 25 คน ณ หอกิตติคุณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news2565/651017-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปีการศึกษา 2565”

15-10-2565 Hits:325 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานบุคลากรได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปีการศึกษา 2565” หัวข้อ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณธรรมTHINK CRITICALLY AND ETHICALLY โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อเบด้า ยะเซา เป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรม ภาวนาส่วนตัว ทบทวนชีวิต ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Reflection) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน ณ วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน อำเภอเมือง...

Read more

ค่ายสภานักเรียนบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัย

10-10-2565 Hits:369 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม "90ปี เรยีนา ค่ายสภานักเรียนบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมจานจากใบไม้ในสวน กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากแฝก"หญ้ามหัศจรรย์" และกิจกรรม"กุหลาบอินทรีย์ วิถีพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาภูมิสังคมสู่ความยั่งยืน เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news2565/651010-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

10-10-2565 Hits:262 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มุ่งพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้านและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กรส่งผลสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดอบรมสัมมนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา "การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม" โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง และทีมงาน ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2565/651011-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 400 ชุด

10-10-2565 Hits:240 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับบาทหลวงในสังฆมณฑลเชียงใหม่ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news2565/651011-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙇𝙞𝙜𝙤 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 𝘾𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨

08-10-2565 Hits:309 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีส่งนักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (ศิลปะการอาหารและการจัดการ) และคุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพได้เข้าร่วม อบรม 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙇𝙞𝙜𝙤 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 𝘾𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨 ธีมบลอสซัม คาเฟ่ เอาใจคนรักคาเฟ่สายหวาน   โดย #เชฟบีม (ภวินชัชร์ โชคเศรษฐปวินท์) Top Chef Thailandขนมหวาน คนแรกของประเทศไทย และเจ้าของร้าน Bor-BaiMai บ.ใบไม้ สัตหีบ by Chef Beam โดยได้เรียนรู้ทั้งสูตรและ เคล็ดลับของการทำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม และสามารถนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต   {lightgallery type=local path=images/news2565/651008-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

07-10-2565 Hits:355 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโนรู ระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2565 ย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ.2554 ระยะเวลา 11 ปี โรงเรียนได้รับผลกระทบน้ำท่วม ซึ่งในปี 2565 น้ำท่วมขังโรงเรียนภายใน 2 – 3 วัน ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ น้ำจะลดลงช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ ในวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ วางแผนระดมกำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่นอนุบาล และบริเวณรอบๆโรงเรียน ในสถานการณ์ดังกล่าว...

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

4447703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3712
8699
19789
4401194
99179
114739
4447703

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-24 16:03