space50px.PNG
article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ใบสมัคร ใบสมัครเข้าเรียนระดับช [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน
04/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่อ [ ... ]


article thumbnailติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วัน ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557  อาจารย์ณภัทร  รอดเหตุภัย จากกรุงเทพมหานคร มาติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน อุดร-ธนบุรีโอเพ่น2014
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ด.ญ. มิ่งมุก เมียร์แมน          ป.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันแบดมินตัน อุดร-ธ [ ... ]


article thumbnailมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แนะแนวการศึกษาต่อ
28/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้นในหัวข้อ คนดีเป็นอย่างไร
27/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมให้คนเข้าวัด ตามโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำสัง [ ... ]


article thumbnail180 IQ
27/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ครูนพรัตน์  พร้อมทอง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 180 IQ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยม [ ... ]


article thumbnailราววัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
27/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ครูพัชรี  อภิวงค์ นำนักเรียน จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.ด.ญ.นันทัชพร บุญสม 2.ด.ญ.นภัสภัค ปิ่นไชย 3.ด.ญ.ณัฐธิดา สุคนธรส 4.น.ส.ญ [ ... ]


article thumbnailเครือข่ายคุณครูต้นแบบยุติความรุนแรงต่อเด็ก
26/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557  ครูศรินทิพย์   จันทประยูร และ ครูบุญเทียม  สุริยะน้อย เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเครือข่ายคุณ [ ... ]


article thumbnailศึกษาดูงานYunnan Normal University
26/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ครูนงนภา  ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรในโรงเรียน ครั้งที่ 4
26/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร และครู ร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรในโรงเรียน ครั้งที่ 4  ณ บ้านเรยีนา ดอย [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
25/08/2014 | วิชาการประถม


article thumbnailเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีงานวันมหิดล ประจำปี 2557
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันโต้วาทีงานวันมหิดล ประจำปี 2557  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมส่ง 3 ทีม rc1 rc2 rc3 ปร [ ... ]


article thumbnailติด 5 อันดับของเชียงใหม่ การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 ผลปรากฎว่า ด.ญ. มณีกาญจน์ แสนโพธิ [ ... ]


article thumbnailโครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 10
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 1 จัดโดย สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) Women’s Federation for World [ ... ]


article thumbnailชนะเลิศการประกวดโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงถิรดา  วัชวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล [ ... ]


article thumbnailการประกวดรอบคัดเลือก โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

การประกวดรอบคัดเลือก โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จ [ ... ]


article thumbnailมหิดลกรองแก้วแวววรรณ
22/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557 เด็กหญิงบุรพร อ่อนไทย และ เด็กหญิงธันยพร  จันทรภัทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการ [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา เรียนดี เรยีนาเชลีวิทยาลัย
22/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา ทุนเรียนดี เรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailการแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ ประจำปี 2557
21/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วัน พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ครูบุหงา  เชื้อหมอ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพล [ ... ]


article thumbnailหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 จากมหาวิยาลัย QUT.
21/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มีการสาธิตการสอนคณิตศาสตร์ โดยการใช้ RAMR model ในชั้นป.4 ในหัวข้อ "ความหมายของการหาร" โดย คุณครูอัจฉรียา นามจั [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
19/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกัลยกร ศิริพรรค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอั [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

Give Thanks ฉลองบ้านสีเหลือง

การฝึกซ้อมโขนหญิง วันครอบครัว57

แถลงข่าว โขนหญิง ขบวนกีฬาสี56

หลีดสีฟ้า หลีดสีเขียว
sanregina.png

พฤศจิกายน 56 กันยายน 56

สิงหาคม 56 กรกฎาคม 56
h3-news.png

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
ติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
25/08/2014 | วิชาการประถม
มหิดลกรองแก้วแวววรรณ
22/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ ประจำปี 2557
21/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
19/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์
19/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ชุดแฟชั่นรีไซเคิลโลกอนาคต
15/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การเขียนและอ่านสูตรทางเคมีขั้นเทพ
15/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
แก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าพัฒนาไทย
15/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
EIS. Math & Science
14/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
right-h2.PNG
item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2661
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3044
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20767
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน21401
mod_vvisit_counterเดือนนี้93380
mod_vvisit_counterเดือนก่อน79737
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1067157 • 561211-510.jpg
 • 561122-506.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 01-111111.jpg
 • 570612_564.jpg
 • 570612_601.jpg
 • 570612_602.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 570613_506.jpg
 • 561122-502.jpg
 • 561130-500.jpg
 • 570612_561.jpg
 • 570613_501.jpg
 • 561121-126.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 561130-505.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 561211-507.jpg
 • 561211-509.jpg
 • 561123-127.jpg
 • 561130-501.jpg
 • 570613_502.jpg
 • 561130-502.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 570612_563.jpg
 • 570612_604.jpg
 • 561123-101.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 570825_503.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 561115-108.jpg
 • 561123-129.jpg
 • 561206-903.jpg
 • 561211-508.jpg
 • 561211-506.jpg
 • 561115-111.jpg
 • 570612_562.jpg
 • 570612_603.jpg
 • 561211-511.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 561121-117.jpg
 • 570613_507.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 561206-905.jpg
 • 561121-112.jpg
 • 561123-121.jpg
 • 570612_605.jpg
 • 570612_606.jpg
 • 561115-106.jpg
 • 561115-115.jpg
 • 570613_504.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 561206-904.jpg
 • 561123-117.jpg
 • 561211-504.jpg
 • 570613_505.jpg
 • 561115-107.jpg