• 590516_laudato si.jpg
 • 590712_501.jpg
 • 590820_thankyou.jpg
 • 600727_101_king10.jpg
 • 610327_team61.jpg
 • 610520_201_gogreen.jpg
article thumbnailประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
24/03/2019 | Administrator

เนื่องด้วยสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดวิกฤตหมอกควัน และมลพิษทางอากาศรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของทุก [ ... ]


article thumbnailระบบค้นหาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562
12/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ระบบค้นหาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 http://www.regina.ac.th/payment62/


article thumbnailประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
05/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562


article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่ชาย
16/12/2018 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailเปิดรับสมัครแล้ว Summer Course 2019 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562
01/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดรับสมัครแล้ว Summer Course 2019 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 นักเรียนหญิงระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นม [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชย การวาดภาพระบายสี"พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
28/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมฑ์ฬภัช นาคเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การวาดภาพระบายสี"พระเยซูเจ้าที [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
26/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักญภาพครูแกนนำ อย.น้อย ด้านการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
26/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูฤทัยรัตน์ ชุนนะวรรณ์ หัวหน้างานอนามัยระดับมัธยม ครูสุจิตรา นวชัย และครูลักขณา คุ้มวัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศ [ ... ]


article thumbnailการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณคณิตศาสตร์ในห้องเรียนคณิตศาสตร์
26/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณคณิตศาสตร์ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ จ [ ... ]


article thumbnailประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
22/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ครูจีราวรรณ บุญมา และครูกีรติกานต์ สันตะวัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประเมินมา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันรำลึก ปี2562 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย "World Thinking Day 2019"
22/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมเพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้ [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

 • 01-1_100000.jpg
 • 02-1_100000.jpg
 • 03-1_100000.jpg
 • 04-1_100000.jpg
 • 05-1_100000.jpg
 • 06-1_100000.jpg
 • 07-1_100000.jpg
 • 08-1_100000.jpg
 • 09-1_100000.jpg
 • 10-1_100000.jpg
 • 11-1_100000.jpg
 • 12-1_100000.jpg
 • 13-1_100000.jpg
 • 14-1_100000.jpg
 • 15-1_100000.jpg
 • 16-1_100000.jpg
 • 17-1_100000.jpg
 • 18-1_100000.jpg
 • 19-1_100000.jpg
 • 20-1_100000.jpg
 • 21-1_100000.jpg
 • 22-1_100000.jpg
 • 23-1_100000.jpg
 • 24-1_100000.jpg
 • 25-1_100000.jpg
 • 26-1_100000.jpg
 • 27-1_100000.jpg
 • 28-1_100000.jpg
 • 29-1_100000.jpg
 • 30-1_100000.jpg
 • 31-1_100000.jpg
 • 32-1_100000.jpg
 • 33-1_100000.jpg
 • 34-1_100000.jpg
 • 35-1_100000.jpg
 • 36-1_100000.jpg
 • 37-1_100000.jpg
 • 38-1_100000.jpg
 • 39-1_100000.jpg
 • 40-1_100000.jpg
 • 41-1_100000.jpg
 • 42-1_100000.jpg
 • 43-1_100000.jpg
 • 44-1_100000.jpg
 • 45-1_100000.jpg

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)