space50px.PNG
article thumbnailภาวนาในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ และภาวนาแด่ชาวเวเนซูเอล่า
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันภาวนาในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ และภาวนาแด่ชาวเวเนซูเอล่า  [ ... ]


article thumbnailการประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยอาจารย์สุมิตรา พงศธร เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิก [ ... ]


article thumbnailการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Peter Pan ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6/4
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Peter Pan โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ซึ่งเป [ ... ]


article thumbnailการแนะแนวและการจัดบูธประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ และประเทศอเมริกา
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานแนะแนวของโรงเรียน ได้จัดให้มีการแนะแนวและการจัดบูธประชาสัมพันธ์ของสถ [ ... ]


article thumbnailMon idée pour le français!
13/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 18 คน เข้าร่วมการแข่งขันงาน Mon idée pour le français! จัดโดยสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เมื่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
12/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ เน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิต    จ [ ... ]


article thumbnailการประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
12/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุมิตรา พงศธร พบทีมบริหาร คุณครู นักเรียน และศิษย์เก่า ระดมความคิดเพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)