space50px.PNG
article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558 ทุกระดับชั้น   ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 053 - 282395 ต่อ 121 - 122   ใบสมัคร ใบสมัค [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันแบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่29
26/05/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงมิ่งมุก  เมียร์แมน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลอันดับที่1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การ [ ... ]


article thumbnailศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค1 พบนักเรียน
22/05/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค1 จังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนตั้งแต่ [ ... ]


article thumbnailWarm Welcome to Regina Coeli College
15/05/2015 | งานประชาสัมพันธ์

2015年5月15日、日本の八戸聖ウルスラ学院から中村校長先生を始め11名の方たちがレジナシェリーを訪問してくれました。八戸聖ウルスラ学院は8年前から毎年3人ずつ、レジナの高校生に対して1年間の留学の機会を与えてくれています。今回の訪問で両校の関係 [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
15/05/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะซิสเตอร์   ผู้บริหาร  ครู  แ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558
24/04/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลรัฐ ธารนพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก [ ... ]


article thumbnailพิธีสูมาคารวะดำหัว คณะซิสเตอร์ ครู และเจ้าหน้าที่อาวุโส
21/04/2015 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีสูมาคารวะดำหัว คณะซิสเตอร์ ครู และเจ้าหน้าที่อาวุโสของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 ณ ลาน PIAZZA  [ ... ]


article thumbnailร่วมไว้อาลัยแด่...คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์
20/04/2015 | งานประชาสัมพันธ์

คุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์ OSU. 12 ตุลาคม พ.ศ.2455 - 13 เมษายน พ.ศ.2558 รวมสิริอายุ 102 ปี คุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์ เป็นซิสเตอร์คนไ [ ... ]


article thumbnailHave a nice trip to Japan
09/04/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จำนวน 3 คน นางสาวพลอยนภัส อังกูรสิทธินนท์  นางสาวจิณณพัฒ ศานติอาวรณ์ และนางส [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-N
01/04/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาป [ ... ]


article thumbnailโปรแกรมเรียนภาษาญี่ปุ่นและทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
27/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4, 5 จำนวน 16 คน ได้เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นและทัศนศึกษาระยะสั้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแ [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลรัฐ ธารนพ
27/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลรัฐ ธารนพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือจากศูนย์มหาวิ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
26/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารและคณะครูได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 ตามแนวทางของแผนพัฒ [ ... ]


article thumbnailศึกษาดูงานโรงเรียน KIS International School กรุงเทพมหานคร
26/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน ครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูรวม 7 ท่าน ได้ศึกษา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันเล่าเรื่อง หัวข้อการเสริมสร้างค่านิยมหลัก12ประการ
24/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์เมือง เด็กหญิงบุณฑรีฎ์  จันทร์ศรี  และ เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้รับร [ ... ]


article thumbnailการเสวนาแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาโรงเรียน ปีพ.ศ.2558-2560
11/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทน ผู้บริหาร ครู สมาคมผู้ปกครองและครู เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาของโรงเรียนเรยีน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ
11/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ บ้านพักเรยีนาบนดอยสุเทพ อำเภอเมือง  จังหว [ ... ]


article thumbnailค่ายสรุปประเมินและสัมมนา คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
11/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้หมดวาระแล้ว และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนชุดใหม่เป็ [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล3,ป.1,ม.1,ม.4และนักเรียนแทรกชั้น ประจำปีการศึกษา2558
11/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอน [ ... ]


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
07/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีจบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  [ ... ]


article thumbnailรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ GAT ครั้งที่1/2558 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
07/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากศ.เกียรต [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

90 ปีอุรสุลิน ความฝันของพ่อ

รำถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

กีฬาสี57 ค่ายอนุบาล57

EIS. Health : P. 5 EIS. Science : P.4
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
h3-news.png

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
Open Class for M. 1
06/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์
Open Class for P. 1
06/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
05/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์
ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
Visit to Japan - Parents meeting
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่าย English Math Science (EMS Camp 2014)
11/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
right-h2.PNG
item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4094
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4140
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11932
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน22898
mod_vvisit_counterเดือนนี้90565
mod_vvisit_counterเดือนก่อน94332
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2139876 • 571103_527.jpg
 • 571103_538.jpg
 • 571118_520.jpg
 • 571103_526.jpg
 • 571118_529.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 571103_511.jpg
 • 571118_521.jpg
 • 571118_526.jpg
 • 571212_503.jpg
 • 571103_506.jpg
 • 571213_501.jpg
 • 571103_525.jpg
 • 571103_509.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 571118_531.jpg
 • 571103_519.jpg
 • 571103_532.jpg
 • 571118_514.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 571103_544.jpg
 • 571103_520.jpg
 • 571103_545.jpg
 • 571103_514.jpg
 • 571103_530.jpg
 • 571118_504.jpg
 • 571118_517.jpg
 • 571118_522.jpg
 • 571103_529.jpg
 • 571118_511.jpg
 • 571118_527.jpg
 • 571118_523.jpg
 • 580224_520.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 571103_534.jpg
 • 571118_515.jpg
 • 571118_503.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 571103_517.jpg
 • 571103_521.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 571118_512.jpg
 • 571103_539.jpg
 • 571103_501.jpg
 • 571103_502.jpg
 • 571118_530.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 571103_528.jpg
 • 571103_518.jpg
 • 571103_541.jpg
 • 571118_507.jpg
 • 571103_503.jpg
 • 571118_525.jpg
 • 571118_513.jpg
 • 561211-508.jpg
 • 571118_509.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 571103_531.jpg
 • 571118_519.jpg
 • 571118_518.jpg
 • 571118_508.jpg
 • 571118_516.jpg
 • 571118_505.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 571103_543.jpg
 • 571103_540.jpg
 • 571103_512.jpg
 • 571103_515.jpg
 • 571103_535.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 571103_533.jpg
 • 571103_508.jpg
 • 571118_506.jpg
 • 571103_524.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 571103_513.jpg
 • 571103_510.jpg
 • 571118_510.jpg
 • 571118_524.jpg
 • 571103_516.jpg
 • 571103_523.jpg
 • 571118_528.jpg
 • 571103_536.jpg
 • 571103_542.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 571103_505.jpg
 • 571103_522.jpg