• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg
  • 620809_101_queen9.jpg
article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
09/09/2019 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download ชั้นประถม [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
20/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ18 ปี หญิง - นางสาวกนกพร สารีโนศั [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
20/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
1. นักเรียนดีเด่นของสมาคมโรงเ [ ... ]


article thumbnailการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
20/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง : การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง ประเภท POOMSE การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา “ student Open “
19/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวิสรา พุทธชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท POOMSE ในการแข่งขันเทควันโ [ ... ]


article thumbnailรางวัล 1เหรียญทอง 1เหรียญทองแดง รุ่น 7 ปี หญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแพร่แชมเปี้ยนชิพ 2019
19/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนากานต์ ผลชีวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัล 1เหรียญทอง 1เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 7 ปี  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ประจำปี 2562
17/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ประจำปี 2562 [ ... ]


article thumbnailการฝึกการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
14/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถา [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)