• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610327_team61.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่ชาย
16/12/2018 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailต้อนรับพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน นครรัฐวาติกัน
21/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ต้อนรับพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน นครรัฐวาติกัน พร้อมด้วย อาร์ชบิช็อป พอล  [ ... ]


article thumbnailผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
21/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุพร จิโนคุณ และ คุณครูสายฝน คิดการงาน ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ รุ่นอายุ 7-8 ปี คลาส E หญิง
17/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรเทพิน หงษ์หิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ รุ่นอายุ 7 [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
17/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัญชพร ขะแส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก [ ... ]


article thumbnailการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษ
13/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา จับจ่าย และคุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา งานแนะแนว เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศ [ ... ]


article thumbnailการอบรม หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูรุ้งราวัลย์ วงศ์จันทร์มา ครูปรวิศ นครชัย และ ครูภานุพงศ์ ศุภจิตรานนท์ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)