space50px.PNG
article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
01/09/2014 | วิชาการประถม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทย [ ... ]


article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ใบสมัคร ใบสมัครเข้าเรียนระดับช [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน
04/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่อ [ ... ]


article thumbnailโครงการเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติอย่างง่าย
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติอย่า [ ... ]


article thumbnailการอบรมพัฒนาครู ผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2557
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและครู เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครู ผู้บริหาร ประจำปีกา [ ... ]


article thumbnail“ไปฮอกไกโดกันเถอะ”
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คนและครูที่ปรึกษา 1 ท่าน ที่ชนะเลิศการแข่งขันถ่ายภาพระดั [ ... ]


article thumbnailแนะแนวAomori Chuo Gakuin University
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนจาก Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะแนวทางการสมัครขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริ [ ... ]


article thumbnailเหรียญเงิน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้ารับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยตามแนวPISA
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557คุณครูสาระภาษาไทยระดับประถมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะ [ ... ]


article thumbnailรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันสุนทรพจน์
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 นางสาวปริณพร ชัยมงคล เข้าร่วมแข่งขันสุนทรพจน์ โดยบริษัท อีเว้นท์ทีม จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครอง  [ ... ]


article thumbnailติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วัน ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557  อาจารย์ณภัทร  รอดเหตุภัย จากกรุงเทพมหานคร มาติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน อุดร-ธนบุรีโอเพ่น2014
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ด.ญ. มิ่งมุก เมียร์แมน          ป.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันแบดมินตัน อุดร-ธ [ ... ]


article thumbnailมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แนะแนวการศึกษาต่อ
28/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้นในหัวข้อ คนดีเป็นอย่างไร
27/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมให้คนเข้าวัด ตามโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำสัง [ ... ]


article thumbnail180 IQ
27/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ครูนพรัตน์  พร้อมทอง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 180 IQ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยม [ ... ]


article thumbnailราววัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
27/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ครูพัชรี  อภิวงค์ นำนักเรียน จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.ด.ญ.นันทัชพร บุญสม 2.ด.ญ.นภัสภัค ปิ่นไชย 3.ด.ญ.ณัฐธิดา สุคนธรส 4.น.ส.ญ [ ... ]


article thumbnailเครือข่ายคุณครูต้นแบบยุติความรุนแรงต่อเด็ก
26/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557  ครูศรินทิพย์   จันทประยูร และ ครูบุญเทียม  สุริยะน้อย เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเครือข่ายคุณ [ ... ]


article thumbnailศึกษาดูงานYunnan Normal University
26/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ครูนงนภา  ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรในโรงเรียน ครั้งที่ 4
26/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร และครู ร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรในโรงเรียน ครั้งที่ 4  ณ บ้านเรยีนา ดอย [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
25/08/2014 | วิชาการประถม


article thumbnailเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีงานวันมหิดล ประจำปี 2557
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันโต้วาทีงานวันมหิดล ประจำปี 2557  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมส่ง 3 ทีม rc1 rc2 rc3 ปร [ ... ]


article thumbnailติด 5 อันดับของเชียงใหม่ การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 ผลปรากฎว่า ด.ญ. มณีกาญจน์ แสนโพธิ [ ... ]


article thumbnailโครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 10
25/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 1 จัดโดย สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) Women’s Federation for World [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

Give Thanks ฉลองบ้านสีเหลือง

การฝึกซ้อมโขนหญิง วันครอบครัว57

แถลงข่าว โขนหญิง ขบวนกีฬาสี56

หลีดสีฟ้า หลีดสีเขียว
sanregina.png

พฤศจิกายน 56 กันยายน 56

สิงหาคม 56 กรกฎาคม 56
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
h3-news.png

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
โครงการเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติอย่างง่าย
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยตามแนวPISA
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
25/08/2014 | วิชาการประถม
มหิดลกรองแก้วแวววรรณ
22/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ ประจำปี 2557
21/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
19/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์
19/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ชุดแฟชั่นรีไซเคิลโลกอนาคต
15/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การเขียนและอ่านสูตรทางเคมีขั้นเทพ
15/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
right-h2.PNG
item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้290
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5058
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10784
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน20814
mod_vvisit_counterเดือนนี้5348
mod_vvisit_counterเดือนก่อน96155
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1075280 • 561211-508.jpg
 • 561123-127.jpg
 • 561130-502.jpg
 • 570612_563.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 561115-108.jpg
 • 570613_507.jpg
 • 570825_503.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 570612_603.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 561115-106.jpg
 • 561123-121.jpg
 • 561121-112.jpg
 • 561130-505.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 561211-506.jpg
 • 561130-501.jpg
 • 570613_501.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 561211-509.jpg
 • 561211-504.jpg
 • 561115-107.jpg
 • 561123-117.jpg
 • 01-111111.jpg
 • 570613_504.jpg
 • 570612_561.jpg
 • 561206-905.jpg
 • 570613_502.jpg
 • 570613_506.jpg
 • 561211-507.jpg
 • 561115-115.jpg
 • 561115-111.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 570612_562.jpg
 • 570612_605.jpg
 • 561123-101.jpg
 • 561130-500.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 561211-511.jpg
 • 570613_505.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 561121-117.jpg
 • 570612_602.jpg
 • 570612_604.jpg
 • 570612_564.jpg
 • 561121-126.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 570612_606.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 561206-903.jpg
 • 561206-904.jpg
 • 561123-129.jpg
 • 570612_601.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 561122-502.jpg
 • 561122-506.jpg