ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก! ดูรายละเอียดห้องเรียน...

05-04-2567 Hits:149 :

Read more

รับสมัครครูผู้สอน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ดังนี้  ...

05-04-2567 Hits:4768 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ดำเนินการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของลูก ๆ เรยีนาฯ ทุกคน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ...

16-03-2567 Hits:139 :

Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับชั้...

07-03-2567 Hits:236 :

Read more

การจำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับชั้นประถมศึ...

07-03-2567 Hits:221 :

Read more

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบ SWIS PLUS เกี่ยวกับระ...

06-03-2567 Hits:157 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธ...

01-03-2567 Hits:123 :

Read more

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดพิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู...

01-03-2567 Hits:128 :

Read more

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ พร้อมด้วยคณะครูผู้ประสานงาน ได้ร่วมส่งนักเรียนทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน ทั้ง 4 คน ได้แก่ ...

01-03-2567 Hits:117 :

Read more

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด พิธีอำลาสถาบัน นักเรียน...

28-02-2567 Hits:115 :

Read more

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหาร พร้อมด้วยคุณสุวพิชญ์ หาญณรงค์ชัยชนะ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองแล...

23-02-2567 Hits:100 :

Read more

ตำโมจิญี่ปุ่น : โมจิทสึคิ คาราวาน (もちつき キャラバン隊) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในนาม CJRC (Chian...

23-02-2567 Hits:85 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลการประกวดชิ้นงานจักสานจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งกลุ่มสาระการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา ...

23-02-2567 Hits:99 :

Read more

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบัน BRITISH COUNCIL ได้จัดกิจกรรม Star of the semester ให้กับนักเรียนระดับประถมศึ...

22-02-2567 Hits:91 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญ...

22-02-2567 Hits:74 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย ...

22-02-2567 Hits:108 :

Read more

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...

21-02-2567 Hits:118 :

Read more

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “ค่ายนกน้อยร่าเริงแจ่มใสหัวใจปรองดอง” ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนเรยีน...

21-02-2567 Hits:102 :

Read more

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...

21-02-2567 Hits:106 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชี...

21-02-2567 Hits:109 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชณิภา วัชระวรากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลดังนี้ ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 7 รุ่น 11 ปี หญิง 8 เหรียญท...

19-02-2567 Hits:80 :

Read more

ยินดีกับนักเรียนกิจกรรมเสริมเย็น ศิลปะป้องกันตัว(เทควันโด) ทุกคนที่สอบเลื่อนสายกีฬาเทควันโดผ่าน 100% กิจกรรมเสริมเย็น ศิลปะป้องกันตัว (เทควันโด) มุ่...

19-02-2567 Hits:71 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน SKATE CHIANGMAI 2024 ระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบัน (ISI) ICE SKATING INSTITUTE ASIA ณ สนาม CHIAN...

19-02-2567 Hits:90 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชี...

19-02-2567 Hits:89 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัล ดังนี้ 2 เหรียญทอง จากรายการ เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ป...

16-02-2567 Hits:89 :

Read more

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น CYNTHIA ในกิจกรรม “สานสายใย ร้อ...

16-02-2567 Hits:78 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง กวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลดังนี้ 1. เหรียญทอง เดี๋ยวผสม 100 เมตร 9 ปี หญิง 2. เหรีย...

16-02-2567 Hits:83 :

Read more

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีการรับเกียรติบัตรสภาน...

16-02-2567 Hits:74 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลดังนี้ ถ้วยรางวัลชนะเลิศบุคคล อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 8 ปีหญิง ...

15-02-2567 Hits:86 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธ...

15-02-2567 Hits:94 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญ...

15-02-2567 Hits:85 :

Read more

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั...

15-02-2567 Hits:69 :

Read more

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจ...

15-02-2567 Hits:81 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรพิชา วรารัชสิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เเละ 3 เหรียญทองแดง เหรียญทอง Gym ...

15-02-2567 Hits:79 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร จากการเข้า...

12-02-2567 Hits:137 :

Read more

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ...

12-02-2567 Hits:115 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัล งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน” ปร...

12-02-2567 Hits:160 :

Read more

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอก...

12-02-2567 Hits:137 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภัส บวรจิตพุฒิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลพระราชทาน 🏆 รางวัลชมเชย 🏆 🏅ระดับประเทศ 🏅 จากการแข่งขันเต้...

08-02-2567 Hits:166 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 Mr.MASAYUKI TANAKA เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ได้มาบรรยายและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหั...

08-02-2567 Hits:166 :

Read more

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรง...

08-02-2567 Hits:153 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับกา...

02-02-2567 Hits:482 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับกา...

02-02-2567 Hits:603 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการ...

02-02-2567 Hits:577 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น CYNTHIA ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 ...

02-02-2567 Hits:240 :

Read more

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับครูสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจ...

02-02-2567 Hits:178 :

Read more

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะซิสเตอร์ ครูคาทอลิก และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเขียงใ...

02-02-2567 Hits:190 :

Read more

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 1 พิธีเปิด-มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภายนอกและนักเรียน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชม...

01-02-2567 Hits:179 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3/3 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주...

01-02-2567 Hits:142 :

Read more

ต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei จังหวัด ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาล...

01-02-2567 Hits:177 :

Read more

กิจกรรมมัจฉาพาโชคและบูธเกมส์ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดง...

01-02-2567 Hits:164 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในนามนักกีฬาสโมสร GKO ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 🥈...

01-02-2567 Hits:185 :

Read more

PROJECT APPROACH เรื่อง ดอกไม้ อนุบาล 3/2 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลี...

01-02-2567 Hits:201 :

Read more

ผู้โชคดีได้รับรางวัลหางบัตร และบรรยากาศงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชล...

01-02-2567 Hits:186 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จ...

01-02-2567 Hits:203 :

Read more

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี...

01-02-2567 Hits:141 :

Read more

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 คุณครูอุบลรัตน์ ศรีวรกุล และคุณครูสิรวิชญ์ ศิริภา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแนวใ...

01-02-2567 Hits:168 :

Read more

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 2 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิ...

01-02-2567 Hits:152 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ประเภทพุมเซ่หญิงเดี่ยว สายเ...

01-02-2567 Hits:197 :

Read more

PROJECT APPROACH เรื่อง โลกใต้ทะเล อนุบาล 3/1 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนา...

01-02-2567 Hits:178 :

Read more

เดินการกุศล กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบ...

31-01-2567 Hits:155 :

Read more

การแสดงภาคสนาม กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันค...

31-01-2567 Hits:185 :

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 5 เพลงชื่นชีวิต กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีว...

31-01-2567 Hits:171 :

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 2 เพลง BEST FRIENDS FOREVER กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรีย...

31-01-2567 Hits:135 :

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.3 เพลงรำวงดาวพระศุกร์ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนา...

31-01-2567 Hits:221 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธ...

31-01-2567 Hits:148 :

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 4 เพลง CHAIN OF LOVE กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนา...

31-01-2567 Hits:161 :

Read more

พิธีเปิดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบ...

31-01-2567 Hits:192 :

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.6 เพลง Shalala กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิท...

31-01-2567 Hits:141 :

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.1 เพลงรักคือฝันไป กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลี...

31-01-2567 Hits:129 :

Read more

วันรายงานตัวและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก...

27-01-2567 Hits:151 :

Read more

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดให้มีการฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก...

27-01-2567 Hits:184 :

Read more

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ในหัวข้อ “เรียนรู้เปิดประสบการณ์ ตามการเร...

26-01-2567 Hits:182 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ในหัวข้อ “เรียนรู้เปิดประสบการณ์ ตามการ...

24-01-2567 Hits:157 :

Read more

“ธารน้ำใจ” คือเงินที่นักเรียนร่วมกันใส่ในถุงธารทุกเช้า จากการลด ละ เลิก การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เพื่อทำบุญร่วมกันตามจิตศรัทธาในแต่ละวัน ด้วยหัวใจ ser...

24-01-2567 Hits:162 :

Read more

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนช...

23-01-2567 Hits:155 :

Read more

กิจกรรม Science – Techno Camp 2023 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจก...

23-01-2567 Hits:173 :

Read more

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์กับ...

22-01-2567 Hits:140 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมกา...

22-01-2567 Hits:176 :

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, JAPAN (八戸聖ウルスラ学院高等学校) วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นักเรียนแผนการเรียน...

22-01-2567 Hits:174 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธ...

19-01-2567 Hits:149 :

Read more

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดื...

18-01-2567 Hits:132 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประเทศเกาหลี จำนวน 20 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมก...

17-01-2567 Hits:195 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ครูดีเด่น” ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2567 โดยสมาคมส...

17-01-2567 Hits:186 :

Read more

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจิราภรณ์ ...

17-01-2567 Hits:191 :

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี...

16-01-2567 Hits:196 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีเด่นจังหวัดเ...

16-01-2567 Hits:228 :

Read more

บรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก...

15-01-2567 Hits:161 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น แล...

13-01-2567 Hits:164 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรปร...

13-01-2567 Hits:196 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชิสา โสวรรณาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีนครเช...

13-01-2567 Hits:178 :

Read more

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยครูชไมพันธ์ โบ๊ด และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข...

11-01-2567 Hits:149 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น CYNTHIA

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5708218
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
781
9984
5669664
38554
117589
5708218

Your IP: 3.238.235.248
2024-04-14 01:29