ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึ...

03-02-2566 Hits:452 :

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...

02-02-2566 Hits:85 :

Read more

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรี...

20-10-2565 Hits:2388 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:15446 :

Read more

คณะอาจารย์จากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูพรส...

08-02-2566 Hits:7 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแช...

08-02-2566 Hits:5 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ช...

08-02-2566 Hits:5 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “นกน้อย คิดส์ดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม ร่วมฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ” ให้แก่น...

06-02-2566 Hits:9 :

Read more

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเป็นพิธีมิสซาสุดท้ายก่อนปิด...

06-02-2566 Hits:8 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบ...

06-02-2566 Hits:8 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2565 (Japanese Language Proficiency Test : ...

03-02-2566 Hits:33 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

03-02-2566 Hits:64 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

03-02-2566 Hits:279 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

03-02-2566 Hits:82 :

Read more

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa ...

30-01-2566 Hits:55 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรีย...

28-01-2566 Hits:57 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี...

27-01-2566 Hits:64 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารและคุณครูวิไลรัตน...

27-01-2566 Hits:33 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา มาบร...

27-01-2566 Hits:110 :

Read more

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชิ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที...

27-01-2566 Hits:29 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบค...

26-01-2566 Hits:35 :

Read more

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ – การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษาเรียนรู้...

26-01-2566 Hits:40 :

Read more

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองอาสา” อบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องมาตรก...

25-01-2566 Hits:66 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรี...

24-01-2566 Hits:135 :

Read more

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหาร ได้ให้การต้อนร...

24-01-2566 Hits:78 :

Read more

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การเชิดสิงโตโดย นางสาวชัชฎา ฟอง...

23-01-2566 Hits:51 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเ...

23-01-2566 Hits:98 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน และอา...

20-01-2566 Hits:59 :

Read more

วันที่ 12-13 มกราคม 2566 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ ตระหนักคิด แก้ปัญหา สร้างคุณค่า...

19-01-2566 Hits:54 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับน...

19-01-2566 Hits:40 :

Read more

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการทดลองเด...

19-01-2566 Hits:56 :

Read more

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ...

19-01-2566 Hits:42 :

Read more

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ...

19-01-2566 Hits:133 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในระหว่างวัน...

19-01-2566 Hits:64 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับน...

19-01-2566 Hits:119 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับน...

19-01-2566 Hits:47 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ร...

17-01-2566 Hits:53 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และขอแสดงความ...

16-01-2566 Hits:49 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสามารถในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเช...

14-01-2566 Hits:66 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เด็กหญิงบงกษเพชร โอภาสเจริญว...

14-01-2566 Hits:64 :

Read more

ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนนกแก้ว...

14-01-2566 Hits:51 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารขอร่วมแสดงความยินดีก...

14-01-2566 Hits:52 :

Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 .....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล เป็นประธาน ในพิธีอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และ...

13-01-2566 Hits:65 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากธนาคารอา...

13-01-2566 Hits:241 :

Read more

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2565 คุณครูชไมพันธ์ โบ๊ด ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและคุณครูกฤตตา โพธิ์ประสิทธ์ศาสต์ ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่ง...

13-01-2566 Hits:66 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล ตะลิด ผู้ฝึกสอน เด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักกีฬา เด็กหญิงธัญญารัตน์ ธรรมมิโกมินทร์ นักกีฬา นางสาวเกศราภรณ์ บุญลื...

12-01-2566 Hits:56 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ขอขอบคุณ คุณนภาดล อินทนันท์ คุณเมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล และ คุณภาณุม...

12-01-2566 Hits:68 :

Read more

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเน็ต เอ็นจิเนียริ่ง พร้อมกับ...

11-01-2566 Hits:48 :

Read more

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา...

11-01-2566 Hits:119 :

Read more

วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนมกราคม โดยมีบาทหลวงยากอบ ธนิช ปันมณีกุล ...

11-01-2566 Hits:78 :

Read more

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ อาจารย์จิรากร ทัศเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรา เชียงใหม...

10-01-2566 Hits:86 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี...

10-01-2566 Hits:89 :

Read more

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณรัตนาภรณ์ เลี้ยงสกุลอุดม นายกสมาคม...

10-01-2566 Hits:57 :

Read more

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนได้ส่งมอบหนังสือในกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ...

10-01-2566 Hits:52 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ สถาบันสอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai...

09-01-2566 Hits:91 :

Read more

ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ชนิดกีฬาเนตบอล ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนน...

09-01-2566 Hits:82 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทีมบริหารต้อนรับ คุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ นายกสมาคมนัก...

09-01-2566 Hits:49 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐณิชา แก้วพินิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันรายการ NTJGC-Mae Moh Junior Golf Ch...

09-01-2566 Hits:57 :

Read more

คว้าชัยเก็บคะแนนเพิ่ม1แต้ม จังหวัดเชียงใหม่เอาชนะจังหวะพิษณุโลก ไปด้วยคะแนน30:9 ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำป...

09-01-2566 Hits:62 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม เข้าร่วมง...

07-01-2566 Hits:230 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The 10th B-Dazzled Vocal & Dance Festival ...

05-01-2566 Hits:230 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนภาดล อินทนนท์ พร้อมกับมอบของที่ระลึก M...

05-01-2566 Hits:78 :

Read more

 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมฉลองวจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีน...

23-12-2565 Hits:125 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโคร...

23-12-2565 Hits:202 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการ...

23-12-2565 Hits:107 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง Hanuman White Monkey ที่โรงภาพยนตร์ 6 ห้างสรรพสินค้...

23-12-2565 Hits:122 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที...

22-12-2565 Hits:91 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบคณะซิสเตอร์บ้านพร...

22-12-2565 Hits:188 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ได้เข้าพบคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์...

22-12-2565 Hits:96 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบภราดา ดร.ทักษบุตร...

22-12-2565 Hits:79 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบคุณพ่อชาญชัย ทิวไ...

22-12-2565 Hits:80 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณวิชิต บูรณุปกรณ์ ผู้...

22-12-2565 Hits:97 :

Read more

ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Laudato Si’, Save Energy for Our World (ค่ายห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาตอน...

22-12-2565 Hits:109 :

Read more

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งการกุศล "RC RUN WITH LOVE 2022" วัน อาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระยะการ...

21-12-2565 Hits:1257 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณสุดาลักษณ์ เรี่ยวเธียรชัย ประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโ...

21-12-2565 Hits:79 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเ...

21-12-2565 Hits:65 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ บริษัทเทร็บเบิ้ล พี สเตชั่นเ...

21-12-2565 Hits:71 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม (สังคมพัฒนา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีกา...

21-12-2565 Hits:85 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565 เพื...

19-12-2565 Hits:75 :

Read more

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565 เพื...

19-12-2565 Hits:70 :

Read more

วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 4 โดยซิสเตอร์สมจ...

19-12-2565 Hits:85 :

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 17 ธันวาคม 2565 วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเ...

17-12-2565 Hits:87 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและครูคาทอลิกโรงเรียน...

16-12-2565 Hits:94 :

Read more

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษ...

14-12-2565 Hits:99 :

Read more

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 3 โดยซิสเตอร์...

13-12-2565 Hits:107 :

Read more

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน บ้านเรยีนาเชลี เชียงใหม่ และน้องๆ บ้านเบธานี ...

12-12-2565 Hits:120 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยฉลองครบรอบ 90 ปี พลังรัก รับใช้ แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง รวมพล...

10-12-2565 Hits:96 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

10-12-2565 Hits:140 :

Read more

ห้องสมุดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "ผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆ ด้วยการให้" โดย ครูสุพร จิโนคุณ เป็นผู้รับมอบหนังสือจากนักเรียนที่นำมาร่วมท...

09-12-2565 Hits:131 :

Read more

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรัก...

06-12-2565 Hits:144 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ...

03-12-2565 Hits:121 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีเปิด-เสก สามเณราลัยนักบุญฟรังซิสเซเ...

03-12-2565 Hits:119 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนา...

03-12-2565 Hits:115 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรม...

03-12-2565 Hits:119 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

โครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) 28 มกราคม 2566

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา โดยวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นักเรียนในโครงการได้ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชมวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ เขียว ชม เมือง นำนักเรียนนั่งรถรางชมเมืองและศึกษาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

4258536
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1393
877
5770
4223616
24751
147158
4258536

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-08 10:33