ประกาศผลสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ประกาศผลสาระ
Read more
กิจกรรมสาระภาษาต่างประเทศ   กิจกรรมสาระภาษาต่
Read more
    ชั้นอนุบาล 3 (KINDERGARTEN 3) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

11-06-2564 Hits:1384 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:7634 :

Read more

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมของปีการศึกษา 2564 เพื่...

20-03-2563 Hits:3481 :

Read more

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ศรีไพร  ตาอินทร์ ประธานฝ่ายปฐมว...

16-09-2564 Hits:27 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 12/2564 เรื่อง การชะลอการเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และการขยายการเรียนการสอนในรูปแบบ Onl...

16-09-2564 Hits:57 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 11/2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท...

14-09-2564 Hits:142 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นายดนัย  สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมของโ...

13-09-2564 Hits:77 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 10กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก ...

10-09-2564 Hits:56 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่า และ คุณเทียมทิ...

09-09-2564 Hits:62 :

Read more

แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเงินอุด...

08-09-2564 Hits:118 :

Read more

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นก...

07-09-2564 Hits:51 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจ...

02-09-2564 Hits:71 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 10/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...

31-08-2564 Hits:221 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าได้เข้ามาช่วยโรง...

31-08-2564 Hits:99 :

Read more

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จ...

26-08-2564 Hits:116 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล...

26-08-2564 Hits:92 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล...

26-08-2564 Hits:92 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรั...

26-08-2564 Hits:108 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันมอบสิ่งของ+อาหาร เพื่อเป็นกำลังใจ...

26-08-2564 Hits:79 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้...

26-08-2564 Hits:59 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำกระชายน้ำผึ้ง...

26-08-2564 Hits:68 :

Read more

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน...

26-08-2564 Hits:73 :

Read more

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันท...

26-08-2564 Hits:73 :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิปล์อาชีพ ศิลปะการอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program)   กรอกใบสมัครออนไลน์...

11-08-2564 Hits:248 :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิลป์อาชีพ การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Services and He...

11-08-2564 Hits:282 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ·       * นางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งข...

09-08-2564 Hits:159 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ ส...

06-08-2564 Hits:107 :

Read more

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ...

04-08-2564 Hits:110 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการความรู้คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาอุร์สุลิน ด้วยคุณค...

04-08-2564 Hits:194 :

Read more

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน...

03-08-2564 Hits:101 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 9/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางเรีย...

29-07-2564 Hits:336 :

Read more

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทย...

13-07-2564 Hits:203 :

Read more

รายชื่อเกียรติบัตร ผลงานบอกรักแม่และอวยพรแม่ภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสวันแม่ รายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4   1. นางสาว ณัฐญ...

08-07-2564 Hits:234 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม“กิจกรรมสังคมพัฒนา...เพื่ออาหารปลอดภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารปลอดภัย เรย...

06-07-2564 Hits:201 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และอาจารย์ประภา วัฒนคีรี ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 12 ได้เชิญนัก...

05-07-2564 Hits:204 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อ...

30-06-2564 Hits:234 :

Read more

...

29-06-2564 Hits:488 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รุ่น TASHA ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% {lightgallery ty...

28-06-2564 Hits:570 :

Read more

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ...

28-06-2564 Hits:411 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

27-06-2564 Hits:450 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

25-06-2564 Hits:317 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงา...

17-06-2564 Hits:281 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวา...

14-06-2564 Hits:406 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564  สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการประช...

14-06-2564 Hits:376 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม...

14-06-2564 Hits:257 :

Read more

    กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.1        ...

01-06-2564 Hits:328 :

Read more

  กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.4  ...

01-06-2564 Hits:307 :

Read more

  กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ป.1      กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก การแสดงศักยภาพของนักเรียน ...

01-06-2564 Hits:321 :

Read more

วันเสาร์ ที่22 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์มลิวัลย์  จำรัสธรางกูล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติ ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอ...

24-05-2564 Hits:464 :

Read more

ผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563   ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 2       มหา...

12-05-2564 Hits:987 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...

06-05-2564 Hits:862 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV เครื่องละ 12,000 บาท รวม ...

06-05-2564 Hits:365 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13 ...

29-04-2564 Hits:567 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2 ...

14-04-2564 Hits:638 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ...

09-04-2564 Hits:465 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ...

07-04-2564 Hits:595 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ...

07-04-2564 Hits:407 :

Read more

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิติบ...

05-04-2564 Hits:416 :

Read more

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และทางโรงเรีย...

05-04-2564 Hits:580 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วม "การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษต...

03-04-2564 Hits:414 :

Read more

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน สรุปผลพรรค RC WE CARE ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเร...

29-03-2564 Hits:469 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ท่...

29-03-2564 Hits:608 :

Read more

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวใ...

24-03-2564 Hits:467 :

Read more

คณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์ เนื่องในโอกาส ที่ได้รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบั...

24-03-2564 Hits:593 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระ...

24-03-2564 Hits:414 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกร...

22-03-2564 Hits:600 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน IQ  แ...

22-03-2564 Hits:446 :

Read more

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha ได้มอบของที่ระลึก เครื่องทำน้ำเย็น เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนไ...

22-03-2564 Hits:539 :

Read more

วันศุกร์ ที่  12 มีนาคม 2564 พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน...

22-03-2564 Hits:522 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีซิสเตอร์สมจิตร ครองบุญศรี เป็นประธาน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพร...

19-03-2564 Hits:498 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 จำนวน 40 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใ...

09-03-2564 Hits:919 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภัยสู้โควิด” เพื่อให้นักเรียนเห็นค...

09-03-2564 Hits:463 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้าน...

09-03-2564 Hits:475 :

Read more

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.อ...

04-03-2564 Hits:524 :

Read more

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2564 และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำปิง เนื่องในวันมาฆบูช...

02-03-2564 Hits:673 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพอพันธ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขั...

02-03-2564 Hits:612 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาต่อประเทศญ...

28-02-2564 Hits:507 :

Read more

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน...

23-02-2564 Hits:652 :

Read more

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ...

23-02-2564 Hits:656 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคา...

22-02-2564 Hits:446 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปล...

22-02-2564 Hits:486 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องก...

22-02-2564 Hits:514 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021 เพื...

22-02-2564 Hits:619 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดอบรม ตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลสุขภาพสายตา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึก...

22-02-2564 Hits:593 :

Read more

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 ป.4 และ ป.6 จำนวน 6 คน เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ ว...

22-02-2564 Hits:594 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่...

22-02-2564 Hits:506 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้า...

19-02-2564 Hits:616 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื...

19-02-2564 Hits:431 :

Read more

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อย...

17-02-2564 Hits:592 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้อง...

17-02-2564 Hits:405 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์...

17-02-2564 Hits:436 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 2 คนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษา...

14-02-2564 Hits:587 :

Read more

Chinese New Year 2021 เทศกาลตรุษจีน ในปีนี้ ทางศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมอวยพร คณะผู้บริหารและครูชาวต่างประเทศ ภายในบริเวณโรงเรียน {lightgal...

14-02-2564 Hits:666 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม ANGELA AWARD 2021 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม (Angela Award 2021) ศิษย์เก่าดีเด่น

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 10: 20 ปี สานสัมพันธ์แห่งรัก

ที่ได้นำความรู้ในวิชาชีพของตนไปปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ นำจิตตารมณ์เซอร์เวียมไปใช้

เป็นหลักในการประกอบอาชีพและในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์รุ่นหลังๆ

ต่อไป

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

2164943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1104
2757
30944
2105106
82303
135956
2164943

Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 05:11