ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดรับสมัครลงทะเบียนแล้ว โครงการ RC Happy Weekend โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช...

28-06-2565 Hits:1028 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

13-05-2565 Hits:3236 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:12013 :

Read more

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

06-07-2565 Hits:6 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับ...

05-07-2565 Hits:20 :

Read more

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

05-07-2565 Hits:21 :

Read more

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ...

04-07-2565 Hits:19 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ...

04-07-2565 Hits:18 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

04-07-2565 Hits:16 :

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test) วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธ...

03-07-2565 Hits:15 :

Read more

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

02-07-2565 Hits:229 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

01-07-2565 Hits:23 :

Read more

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

29-06-2565 Hits:19 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมฉลอง 90 ปี ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห...

29-06-2565 Hits:16 :

Read more

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

28-06-2565 Hits:67 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออ...

28-06-2565 Hits:57 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

27-06-2565 Hits:36 :

Read more

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการอบรมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 หัว...

27-06-2565 Hits:58 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อม...

24-06-2565 Hits:42 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น...

24-06-2565 Hits:105 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ -การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Service...

23-06-2565 Hits:26 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ ยศวดี เขตต์เมืองมูล ...

23-06-2565 Hits:55 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป...

23-06-2565 Hits:67 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกันต้อนรับ นางวรภา กัญหา และ นา...

23-06-2565 Hits:77 :

Read more

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว) ร่วมกับทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยได้รับเกียรต...

23-06-2565 Hits:71 :

Read more

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ ธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี...

23-06-2565 Hits:68 :

Read more

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น...

22-06-2565 Hits:59 :

Read more

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นราย...

22-06-2565 Hits:54 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งครู และนักเรียนเข้าร่วมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” โดยมีครูละลิตา ธิอินโต คร...

21-06-2565 Hits:68 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม เชิญซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ...

21-06-2565 Hits:59 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาคณะอุร์สุลินและแนวทางกา...

20-06-2565 Hits:387 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน...

20-06-2565 Hits:72 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมผู้...

17-06-2565 Hits:88 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น...

17-06-2565 Hits:66 :

Read more

  🏆 เงินรางวัลรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่รวม 20,000 บาท  🏆 เงินรางวัลรอบชิงแชมป์ระดับประเทศรวม 175,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม...

12-06-2565 Hits:83 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2565 เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึง แนวท...

11-06-2565 Hits:119 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการเรียนเชิญ ศน.รัชภ...

09-06-2565 Hits:657 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยพร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิ...

09-06-2565 Hits:180 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565...

03-06-2565 Hits:142 :

Read more

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชิญ รศ. ดร.ทิพาพร วงษ์หงส์สกุล (ศิษย์เก่ารุ่น 20) ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการ โด...

31-05-2565 Hits:91 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ...

30-05-2565 Hits:123 :

Read more

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมพบปะพูดคุยกับ Mr.Shigeru Hotta อาจารย์ผู้...

30-05-2565 Hits:96 :

Read more

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 10.00 น. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการจัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แ...

25-05-2565 Hits:142 :

Read more

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พญ.วิมลรัฐ ธารนพ (กุ๊งกิ๊ง) แพทย์ใช้ทุนสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพญ.พิมพ์ใจ เตชะภาณุปรีดา (พิมพ์) แพทย์ใช้ทุนสาขาสูติศาสตร์แล...

25-05-2565 Hits:122 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3...

17-05-2565 Hits:149 :

Read more

ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ "รู้ รัก สามัคคี และสำนักความเป็นไท...

17-05-2565 Hits:132 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจ...

01-04-2565 Hits:143 :

Read more

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวา...

01-04-2565 Hits:169 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 01/2565 เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650513...

01-04-2565 Hits:255 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับงานบุคลากรของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เชิญ ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร มาเป็นวิทยากรให้การอบรมกับคุณค...

01-04-2565 Hits:137 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เรียนเชิญ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขของสังฆมณฑลเชียงใ...

01-04-2565 Hits:138 :

Read more

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา...

01-04-2565 Hits:151 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา...

01-04-2565 Hits:254 :

Read more

กิจกรรมเทควันโด จัดการสอบเลื่อนลำดับขั้นสายสีเทควันโด ให้กับนักเรียนที่ลงเรียนกิจกรรมเทควันโด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในช่วงภาคฤดูร้อน โดยได้ร...

01-04-2565 Hits:192 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทุกท่านถึงความสะอาดและปลอดภัยในสถา...

01-04-2565 Hits:213 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 125 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตั้งคำถาม RCA และการสร้างบรรยากาศการเรียน...

01-04-2565 Hits:139 :

Read more

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงาน 2565 เพื่อเป็นก...

01-04-2565 Hits:161 :

Read more

ทัพนักกีฬาเทควันโดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน6คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด คว้าเหรียญทอง100% 6เหรียญทอง และคว้าถ้วยรางวัล8ถ้วยรางวัล ไ...

01-04-2565 Hits:203 :

Read more

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 48 (第48回 日本語弁論大会) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย    น.ส.โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ ม.6/5 ได้รับรางวั...

31-03-2565 Hits:500 :

Read more

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

24-03-2565 Hits:207 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็น วันที่...

24-03-2565 Hits:413 :

Read more

 วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ในงานวันเกียร...

21-03-2565 Hits:213 :

Read more

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นางจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ตัวแทนคุณครู ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉ...

16-03-2565 Hits:210 :

Read more

วันพุธที่ 9 มีนาคม2565 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดอบรมพระคัมภีร์-การสอนคำสอน ให้กับครูคาทอลิกโดยเชิญวิทยากร คือ บิชอป ฟรังซิสเซเวียร...

10-03-2565 Hits:209 :

Read more

ปฏิทินโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2565 ...

04-03-2565 Hits:1022 :

Read more

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 25...

02-03-2565 Hits:614 :

Read more

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ...

25-02-2565 Hits:276 :

Read more

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา ...

23-02-2565 Hits:365 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน ...

18-02-2565 Hits:236 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมกา...

18-02-2565 Hits:262 :

Read more

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์จิรากร  ทัศเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ มาพบซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเพื่อม...

18-02-2565 Hits:269 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9...

18-02-2565 Hits:222 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอน Online ระดับชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาห้อง ม.1/3 (กรณีพิเศ...

16-02-2565 Hits:277 :

Read more

ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมใจภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศ...

15-02-2565 Hits:237 :

Read more

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม“Growth Mindset and Serviam สร้างได้ด้วยตัวเรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) เพื่อ...

15-02-2565 Hits:209 :

Read more

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมสังคมพัฒนา และค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเรียนร...

15-02-2565 Hits:197 :

Read more

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายพลังแห่งรัก (ตามวิถีใหม่แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อฝึกเจริญ สติ ภาวนา พัฒนาจิตใจ อยู่บ...

15-02-2565 Hits:208 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายสร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย และกิจกรรมสังคมพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสร้างควา...

15-02-2565 Hits:209 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 EVERGREEN ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้แบ่งปันความรัก ด้วยถุงปันรัก 1,000 ถุง ให้กับสัตบุรุษพระหฤทัย ชุมชนช้...

14-02-2565 Hits:247 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ร้อยรัก ปันสุข สู่ยุค Nex...

14-02-2565 Hits:215 :

Read more

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยให...

14-02-2565 Hits:220 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ คิดสร้างสรรค์ จิตแบ่งปันเพ...

14-02-2565 Hits:242 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น SEER (เซียร์) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี ...

14-02-2565 Hits:760 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10   กุมภาพันธ์ 2565  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ...

12-02-2565 Hits:390 :

Read more

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้” ภายในโรงเ...

10-02-2565 Hits:247 :

Read more

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น SEER (เซ...

09-02-2565 Hits:323 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 Ms.Masaki Oshiyama อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Kosei Gakuen Girls' Junior & Senior High School ได้เข้ามาทักทายและพูด...

08-02-2565 Hits:315 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...

07-02-2565 Hits:246 :

Read more

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน แบบNew Normal ร่วมกับนักเรียนแผนการเ...

07-02-2565 Hits:259 :

Read more

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หม่อมหล...

03-02-2565 Hits:292 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 21/2564 เรื่อง การปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) กรณีพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ...

01-02-2565 Hits:374 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาล...

27-01-2565 Hits:402 :

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะคร...

20-01-2565 Hits:283 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

REGINA COELI COLLEGE

Lanna : the love and power of Serviam  9th decade of Joy and Hope

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ก้าวสู่ 90 ปี ด้วยพลังรัก รับใช้แห่งล้านนา  9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

3321582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
230
48151
55040
3244003
64764
104269
3321582

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-07 01:26