ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...

13-09-2565 Hits:820 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

13-05-2565 Hits:4378 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:13402 :

Read more

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลา (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2/2565 การเรี...

26-09-2565 Hits:34 :

Read more

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติสมาคมสถานศึกษา...

24-09-2565 Hits:28 :

Read more

ร่วมส่งกำลังใจ แรงเชียร์ ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ...

24-09-2565 Hits:31 :

Read more

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 กิจกรรมเสริมเย็น ‘’วิชาเรียนเทควันโด’’ มุ่งเน้นเห็นถึงความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียน จึงไ...

23-09-2565 Hits:25 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารของสถาบัน British Council ได้แก่ Ms.Mei-kwei Barker (Cluster Lead English), Mr. Lawrence Smith (C...

23-09-2565 Hits:31 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรง...

23-09-2565 Hits:28 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารของสถาบัน British Council ได้แก่ Ms.Mei-kwei Barker (Cluster Lead English), Mr. Lawrence Smith (C...

23-09-2565 Hits:19 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ครั้งแรกกับการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘’หญิงไทยใจสากล’’ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

22-09-2565 Hits:21 :

Read more

img style="font-size: 12.16px; color: #333333; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;" src="/images/news2565/650921-2/S__1106135.jpg" alt=...

21-09-2565 Hits:24 :

Read more

ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2565 รายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

21-09-2565 Hits:22 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรสิริ เพียรมงคล และนางสาวชนมท์นิภา เลี้ยงสกุลอุดม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้น...

20-09-2565 Hits:51 :

Read more

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี กลัดดอกไม้สำหรับนักเรี...

20-09-2565 Hits:68 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการง...

20-09-2565 Hits:41 :

Read more

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการประกวดกระปุกออมสินrecycle ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชา สังคมศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาช้างค...

19-09-2565 Hits:22 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภั...

19-09-2565 Hits:100 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก British council {lightgallery type=local path=images/news2565/650919-1 previewHeight=81 previewWid...

19-09-2565 Hits:53 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนา...

16-09-2565 Hits:47 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:56 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:46 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:43 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:58 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยา...

15-09-2565 Hits:57 :

Read more

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรง...

14-09-2565 Hits:59 :

Read more

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรง...

14-09-2565 Hits:50 :

Read more

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรง...

14-09-2565 Hits:81 :

Read more

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรง...

14-09-2565 Hits:59 :

Read more

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง Tik Tok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

13-09-2565 Hits:66 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเ...

12-09-2565 Hits:65 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพตามความถนัดและสนใจ ดังนั้นในระหว่างวันที่ 5-9 กัน...

12-09-2565 Hits:60 :

Read more

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565...

09-09-2565 Hits:73 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง ท้องฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ...

08-09-2565 Hits:78 :

Read more

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม RO...

07-09-2565 Hits:63 :

Read more

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียน...

07-09-2565 Hits:60 :

Read more

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียน...

07-09-2565 Hits:60 :

Read more

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับสมาคมส...

05-09-2565 Hits:72 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน RC Happy Weekend โดยจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วั...

05-09-2565 Hits:73 :

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (オンライン日本文化交流会) ครั้งที่ 2 กับ Aomori Commercial High School, JAPAN วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 นักเร...

05-09-2565 Hits:72 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเร...

05-09-2565 Hits:61 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565 90 ปี กีฬาสีพี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY โดยม...

02-09-2565 Hits:133 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565 90 ปี กีฬาสี พี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันย...

01-09-2565 Hits:171 :

Read more

เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรม เรื่อง Mindset สู่ความสำเร็จ โดยเชิญ อาจารย์.ดร ปร...

01-09-2565 Hits:121 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตามหัวข้อรณรงค...

01-09-2565 Hits:92 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา (น้องต้นน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เร...

01-09-2565 Hits:104 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เป็นประธานปิดค่ายติวโอลิมป...

01-09-2565 Hits:111 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คนที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรคนดีศรีแผ่นดิน และ...

29-08-2565 Hits:99 :

Read more

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจำนวน 9 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลมหาสนิทครั้งแรก แ...

29-08-2565 Hits:97 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณลักษณะตามจิตรารมณ์การศึกษาอุร์สุลิน ปลู...

29-08-2565 Hits:94 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาทำการสอบสัมภาษณ์นั...

25-08-2565 Hits:114 :

Read more

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาแนะนำมหาวิทยาลัยและแนะแน...

24-08-2565 Hits:97 :

Read more

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายติวโอลิมปิ...

23-08-2565 Hits:202 :

Read more

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนคาทอลิก จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจเพื่อการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ปลูกฝังหลักคว...

20-08-2565 Hits:91 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญ...

19-08-2565 Hits:146 :

Read more

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนั...

18-08-2565 Hits:188 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...

12-08-2565 Hits:99 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...

11-08-2565 Hits:123 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่...

11-08-2565 Hits:112 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง ร...

11-08-2565 Hits:104 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเ...

11-08-2565 Hits:113 :

Read more

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน...

11-08-2565 Hits:137 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้ง...

10-08-2565 Hits:188 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมการแสดงรำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ ในงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่...

10-08-2565 Hits:135 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา...

09-08-2565 Hits:188 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน...

08-08-2565 Hits:131 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กา...

08-08-2565 Hits:109 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก ...

08-08-2565 Hits:139 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร...

06-08-2565 Hits:152 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ...

05-08-2565 Hits:150 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรร...

05-08-2565 Hits:162 :

Read more

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพ...

04-08-2565 Hits:136 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ เพ...

04-08-2565 Hits:132 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ เ...

04-08-2565 Hits:209 :

Read more

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนส...

03-08-2565 Hits:166 :

Read more

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ เพื่อ...

03-08-2565 Hits:138 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (日本祭) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระห...

02-08-2565 Hits:148 :

Read more

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ เพื่...

02-08-2565 Hits:119 :

Read more

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ ...

02-08-2565 Hits:126 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 รายการ ดังนี...

01-08-2565 Hits:155 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด ...

01-08-2565 Hits:126 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสันทราย ...

01-08-2565 Hits:159 :

Read more

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโคร...

30-07-2565 Hits:104 :

Read more

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการพร้อมทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร...

27-07-2565 Hits:138 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...

27-07-2565 Hits:191 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...

27-07-2565 Hits:151 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

27-07-2565 Hits:167 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เน...

27-07-2565 Hits:250 :

Read more

การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา ประจำปีการศึ...

27-07-2565 Hits:264 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัล Asia Pacific Leadership Aw...

25-07-2565 Hits:217 :

Read more

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป...

25-07-2565 Hits:155 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ได้เรียนรู้น...

25-07-2565 Hits:140 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีกา...

25-07-2565 Hits:172 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

 

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉลองนามโรงเรียน และฉลองครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรยีนาเชลีวิทยาลัยกันนะคะ

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

3671621
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
3429
3497
3640408
9618
131580
3671621

Your IP: 3.236.52.68
2022-10-04 00:31