ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน 1.   ครูผู้สอนวิชาศิลปศ...

27-09-2566 Hits:1978 :

Read more

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...

08-09-2566 Hits:700 :

Read more

โครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/6609...

07-09-2566 Hits:196 :

Read more

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรีย...

27-07-2566 Hits:1125 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที...

12-05-2566 Hits:1872 :

Read more

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 อันดับ 1 - กรรเชียง 50 เมตร - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - กบ 50 เมตร อันดับ 3 ...

02-10-2566 Hits:12 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปีการ...

02-10-2566 Hits:10 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวรรณ เหมือนสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยการส่งแฟ้มผลงาน ของสภาองค์กร...

02-10-2566 Hits:7 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกเล่มผลงาน เข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรว...

02-10-2566 Hits:9 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 ได้รับ ...

02-10-2566 Hits:9 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดี...

01-10-2566 Hits:12 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดี...

01-10-2566 Hits:14 :

Read more

Foreign teachers in our Family, Regina Coeli College   Foreign Language Centre at Regina Coeli college has organized the monthly meeting for forei...

29-09-2566 Hits:9 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญญดา อิ่มหนำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอาย...

25-09-2566 Hits:14 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี...

25-09-2566 Hits:8 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชณิภา วัชระวรากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ย...

25-09-2566 Hits:10 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร...

25-09-2566 Hits:7 :

Read more

การแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘‘หญิงไทยใจสากล‘’ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา2566 เป็นการแข่งขันลีลาศด้วยกัน 2 จังหวะคือ จังหวะที่ 1 จั...

25-09-2566 Hits:8 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางการศึ...

23-09-2566 Hits:7 :

Read more

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 9 คน ณ มหาวิทยาลัย Ming Chu...

21-09-2566 Hits:37 :

Read more

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนได้ร่วมใจกันภาวนาวันเยาวชนแห่งชาติและวันสันติภาพโลก ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรี...

21-09-2566 Hits:39 :

Read more

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวรมย์นลิน ขัติยะ และนางสาวรมย์รวินท์ ขัติยะ นักเรียนชั้น ม.4/5 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance C...

21-09-2566 Hits:34 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ดังนี้ รายการที่ 1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห...

21-09-2566 Hits:51 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นและกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการและทักษะญี่ปุ่น ใ...

21-09-2566 Hits:31 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา วีรศิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอาย...

20-09-2566 Hits:47 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลจิรา เจตนะเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยคะแนน 81 คะแนน จากการสอบวัดระดับร้องเ...

20-09-2566 Hits:40 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแท...

19-09-2566 Hits:30 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแท...

19-09-2566 Hits:24 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Sister Doan Thi Lang และ Sister Nguyen Kieu Minh Trang ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจากประเ...

19-09-2566 Hits:32 :

Read more

เด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนระดับชั้น ม.3/3 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องส...

19-09-2566 Hits:28 :

Read more

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย-วัฒนธรรมไทย และใบ...

19-09-2566 Hits:36 :

Read more

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย-วัฒนธรรมไทย และใบ...

18-09-2566 Hits:29 :

Read more

กิจกรรม “RC Creative Market” พื้นที่ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ   ลงมือปฏิบัติจริง รู้จ...

18-09-2566 Hits:32 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด เด็กหญิงวริษา เดโชสว่าง นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับเหรียญรางวัล เหรีญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ 11-12 ปี นาง...

15-09-2566 Hits:29 :

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เเผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งคุณครูภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร ได้เข...

15-09-2566 Hits:24 :

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งดำเนินการสอบโดย อาจารย์ดร.ขนิษฐา...

15-09-2566 Hits:47 :

Read more

Ms.Sasaki Yuuka และ Ms.Furukawa Hiori นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula Gakuin High School ปี 2023 หลังจากที่ได้เรียนรู้แ...

15-09-2566 Hits:29 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีน รวมทั้งเรียนรู้วั...

14-09-2566 Hits:32 :

Read more

เนื่องด้วยในรายวิชาพลศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินทักษะความรู้ความสามารถทา...

14-09-2566 Hits:32 :

Read more

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัด กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี...

11-09-2566 Hits:39 :

Read more

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผ...

11-09-2566 Hits:49 :

Read more

กิจกรรม “RC Creative Market” พื้นที่ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักกา...

11-09-2566 Hits:98 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม และทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...

11-09-2566 Hits:34 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเ...

11-09-2566 Hits:41 :

Read more

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น...

11-09-2566 Hits:49 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยคุณพ่อชาร์ลส์ นพรัตน์ เรือนกูล จ...

09-09-2566 Hits:40 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน งานอาคารสถานที่เเละสิ่งเเวดล้อมจึงได้...

07-09-2566 Hits:66 :

Read more

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษ...

07-09-2566 Hits:36 :

Read more

งานแนะแนวศึกษาต่อในญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

04-09-2566 Hits:80 :

Read more

กิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่ กับธนาคารออมสิน" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องบทบาทของธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย รู้การใช้เทคโนโลยี แอพ...

04-09-2566 Hits:85 :

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会 : 2 回目) ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-...

04-09-2566 Hits:74 :

Read more

ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งกำลังใจให้พี่ๆ ม.6 ที่เข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ “ศิลปะไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Ar...

04-09-2566 Hits:72 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน คณะครู และบุคลากร จึงได้ประสานงานฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ...

04-09-2566 Hits:70 :

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 1 กันยายน 2566   วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ...

04-09-2566 Hits:85 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 Ming Chuan University ประเทศไต้หวัน นำโดยผู้อำนวยการจากมหาวิทยาลัยหมิงฉวน ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริ...

01-09-2566 Hits:90 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท จากการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ร...

01-09-2566 Hits:86 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross...

01-09-2566 Hits:78 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชโลทร อาจหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 สังกัดสโมสร GKO CHIANGMAI ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ...

01-09-2566 Hits:86 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกันยายน โดยมีโรงเรียนพระหฤทัย โ...

01-09-2566 Hits:78 :

Read more

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้...

30-08-2566 Hits:86 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ร...

29-08-2566 Hits:70 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้น ป.2/3   ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS   ระหว่างวันท...

29-08-2566 Hits:84 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4   ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ...

29-08-2566 Hits:71 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross...

28-08-2566 Hits:66 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา นางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific D...

28-08-2566 Hits:64 :

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 25 สิงหาคม 2566   วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์...

28-08-2566 Hits:66 :

Read more

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั...

28-08-2566 Hits:64 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม พี่พบน้อง โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยา...

25-08-2566 Hits:87 :

Read more

นพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้...

24-08-2566 Hits:64 :

Read more

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั...

24-08-2566 Hits:88 :

Read more

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้างานปฐมวัย โรง...

24-08-2566 Hits:69 :

Read more

ตัวเเทนทีมบริหาร เเละคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 10 คนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไท...

23-08-2566 Hits:92 :

Read more

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ประถมศึกษา...

23-08-2566 Hits:82 :

Read more

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 งานบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยเชิญซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบ...

21-08-2566 Hits:66 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ช่วย...

21-08-2566 Hits:76 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัลยกร สินธุ์เทียมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นนักเรียน “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566” ...

21-08-2566 Hits:70 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสด...

21-08-2566 Hits:86 :

Read more

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุม 1 ...

19-08-2566 Hits:67 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross...

17-08-2566 Hits:101 :

Read more

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให...

17-08-2566 Hits:96 :

Read more

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโร...

16-08-2566 Hits:87 :

Read more

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯรักและรับใช้สังคมภายนอกโรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก...

15-08-2566 Hits:103 :

Read more

ยินดีต้อนรับ Ms.Sasaki Yuka นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, Japan ที่มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ร...

15-08-2566 Hits:88 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธานวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม...

11-08-2566 Hits:111 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง...

11-08-2566 Hits:80 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “สานฝันสู่การเป็นนักแบดมินตันระดับโลก” คัดเลื...

11-08-2566 Hits:107 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจ...

11-08-2566 Hits:79 :

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นั...

11-08-2566 Hits:87 :

Read more

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อแจ้งเรื่องบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ...

11-08-2566 Hits:91 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนทีมบริหาร คณะครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยคุณครูอินสม อุปโยคิน (อดีตคร...

11-08-2566 Hits:78 :

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นั...

11-08-2566 Hits:83 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเ...

10-08-2566 Hits:94 :

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเ...

10-08-2566 Hits:94 :

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นั...

10-08-2566 Hits:105 :

Read more

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมดัวยครูรัตติกร ชาญชำนิ หัวหน้ากลุ่มสาระสังค...

10-08-2566 Hits:97 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

กิจกรรม “RC Creative Market”

พื้นที่ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2566 ด้วยความร่วมมือของ 8 กลุ่มสาระ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง และสนุกไปกับกิจกรรม RC Creative Market. Unlocking new ideas, Building the creativity world with “RC Creative Market” “ปลดปล่อยความคิดใหม่ๆ สรรสร้างผลงานมากมาย ไปกับ ตลาดแห่งไอเดีย “RC Creative Market”

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5051531
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6479
3295
13057
5020205
14784
71652
5051531

Your IP: 44.201.72.250
2023-10-04 21:12