ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น Cynthia

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น Cynthia

ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ Quota และ ADMISSION

More Joomla Extensions

รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนมารยาทเรียบร้อย”

19-07-2567 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนมารยาทเรียบร้อย” โดยมีครูสุพัตรา บุณยศิวาพงศ์ และครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 {lightgallery type=local path=images/news/670719_111 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

19-07-2567 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ทภ.3 กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เเละได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากผลงานภาพวาด ชื่อภาพ “พระสถิตในดวงใจถิ่นไทย” ในกิจกรรม “สร้างศิลป์ เพื่อภูมินทร์และถิ่นไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก

Read more

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18-07-2567 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 163 คน เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถือเป็นพุทธศาสนิกชนโดยสมบูรณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/670718_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ประชุม การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ ( Pisa )

16-07-2567 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 นางสาวกาญจนา พรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) พร้อมทั้งชี้แจงแผนปฏิบัติงาน (PISA) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/670716_301 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

16-07-2567 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร (น้องคัพเค้ก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 🎉รองชนะเลิศอันดับ 1 👑 🎉การประกวดทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม ในงาน Lanna Expo 2024 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 4 จังหวัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ผลิตภัณฑ์ชุมชน CCPOT 4 จังหวัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิงฟ้า วราหะ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 พร้อมด้วย...

Read more

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ✩课外学习

16-07-2567 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและร่วมจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหนานหัว ประเทศไต้หวัน ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนกิจกรรมภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 286 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และมากไปกว่านั้นเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนและสัมผัสวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษานอกห้องเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข   Learn Beyond Classroom ✩🐦 Regina Celi College had great pleasure in welcoming and co-organizing outside the classroom activities with teachers and undergraduates from Nanhua University, Taiwan for...

Read more

ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15-07-2567 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาลและประถมศึกษา และครูพัชรียา ตะยะพงค์ ครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ณ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา จังหวัดเชียงใหม่

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

15-07-2567 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์

  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2568 เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา แนวทางการศึกษาต่อ และระเบียบการรับสมัครนักเรียน (รอบโควตาภายใน) ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลให้ได้ค้นพบศักยภาพ และความถนัดของตนผ่านบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน สำหรับหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 {lightgallery type=local path=images/news/670716_101 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมการแสดงคีตะมวยไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

12-07-2567 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา มีโครงการ RC ใส่ใจสุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการแสดงคีตะมวยไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ช่วงเวลาพักเที่ยง ณ.อารคารอนุสรณ์ 90 ปี ⭐️เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการฝึกป้องกันตัวด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเข้ามาผสมกับการเต้นให้เข้ากับจังหวะเพลง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิงโดยใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้หมัด การใช้ศอก การใช้เข่า และการใช้เท้า ⭐️ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้หญิงในยุคสมัยนี้ {lightgallery type=local path=images/news/670712_221 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

10-07-2567 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ -เพื่อศึกษาประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น -เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมในอดีตของเชียงใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์และปฏิบัติในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ -เพื่อสร้างเจตคติและเกิดความรัก หวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น {lightgallery type=local path=images/news/670710_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

7th Japanese Language and Cultural Exchange with Kosei Gakuen

09-07-2567 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์

7th Japanese Language and Cultural Exchange with Kosei Gakuen Girls' Senior High School, Tokyo, Japan วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ต้อนรับคุณครู 3 ท่าน และนักเรียน 12 คน จากโรงเรียน Kosei Gakuen Girls' Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ที่มาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งกิจกรรมได้จัดเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 7...

Read more

เยาวชนเรียนดีมีจิตอาสายอดเยี่ยม

08-07-2567 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้ผ่านการพิจารณาในฐานะ "เยาวชนเรียนดีมีจิตอาสายอดเยี่ยม" " ด้านผลการเรียนเฉลี่ย (GPA : 4.00) โครงการ "เด็กไทยคนเก่ง" ประจำปี 2567 จัดโดย องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรเอกชน) ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

Read more

ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

08-07-2567 Hits:259 ประกาศถาวร

ตารางสอบ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read more

ร่วมกิจกรรม "๑๐๐ ปี CMRU สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

06-07-2567 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ผู่ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ซิสเตอร์กัญญา คุวินท์พันธุ์ ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล - ประถมศึกษา และครูพัชรียา ตะยะพงค์ ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "๑๐๐ ปี CMRU สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

การประชุมประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

06-07-2567 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 เพื่อแจ้งเรื่องการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี ของคณะอุร์สุลินฯ ในประเทศไทย “๑๐๐ ฉนำภพ ธำรงครบ ณ กาล งานรับใช้พลีตน” ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งแผนการดำเนินงานของปีการศึกษา 2567 และสรุปผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2566 ครูหัวหน้าระดับชั้นพบคณะกรรมการของแต่ละระดับชั้น และการนำเสนอสาระสำคัญสำหรับการบริหารงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/670706_101 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม

05-07-2567 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนคริสต์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยบาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาส อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนคริสต์ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม {lightgallery type=local path=images/news/670705_150 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

05-07-2567 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 สังกัดทีม @CNX ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันแบดมินตัน รายการ CMI Web Junior League 2024 ครั้งที่ 3 🏆เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567 ณ CMI Badminton Chiangmai

Read more

เทศกาลอธิษฐานขอพรจากดวงดาว

05-07-2567 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 เดือน 7 หรือ วันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น เป็นวันเทศกาลที่สำคัญของ ญี่ปุ่น นั่นก็คือ เทศกาลทานาบาตะ ( TANABATA 七夕 ) หรือจะเรียกว่าการเฉลิมฉลองแห่งดวงดาว the Star Festival (星祭り) นักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เรียนรู้ และสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นนี้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขด้วยการเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษแผ่นเล็ก ๆ เรียกว่า “ทังซะกุ (Tanzaku)” แล้วนำไปแขวนไว้กับกิ่งไผ่เพื่ออธิษฐานขอพรจากดวงดาว ให้ตนเองและครอบครัวประสบความสุข ความสมหวังในชีวิต TANABATA....A Week of Asking The Stars to Grant Your Wishes🌟 On the...

Read more

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้กดน้ำดื่ม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

04-07-2567 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตระหนักถึงความปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานตู้กดน้ำดื่มภายในโรงเรียน จึงร่วมกับแผนกปฏิบัติการเเละบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้กดน้ำดื่ม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน เเละบุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผลการตรวจสอบพบว่าตู้กดน้ำดื่มของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีการติดตั้งเบรกเกอร์กันดูด กันไฟรั่ว กันไฟชอต เเละกันไฟเกิน ซึ่งจะทำการตัดกระเเสไฟฟ้าทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เเละทางโรงเรียนมีการตรวจสอบเบรกเกอร์อย่างสม่ำเสมอ {lightgallery type=local path=images/news/670705_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรปภา กันทะวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

03-07-2567 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรปภา กันทะวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “ คุณธรรมของความเพียรและปัญญา” - ได้เข้ารับรางวัล “แก้วมณีเมขลา” - ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2567 สาขา เยาวชนดีเด่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โครงการต้นกล้าคุณธรรม จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย

Read more

ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

03-07-2567 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถม พร้อมทั้งครูฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2568 ให้กับโรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

เด็กหญิงภูษิตา นามมนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

03-07-2567 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงภูษิตา นามมนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในกิจกรรม "OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ ช้อปสุขใจที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า" ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณชนก สุโอชมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

03-07-2567 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณชนก สุโอชมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  สังกัดทีม Greenhill Badminton - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันแบดมินตันประเภท ในรายการ CMI Web Junior League 2024 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ CMI Badminton Chiangmai

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

30-06-2567 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจเสียสละ มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า มุ่งความดีงาม สู่สังคม และประเทศชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี {lightgallery type=local path=images/news/670630_101 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พบปะพูดคุย แบ่งปัน เรื่องการเตรียมงานฉลองหนึ่งร้อยปี

29-06-2567 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ได้มาพบปะพูดคุย แบ่งปัน เรื่องการเตรียมงานฉลองหนึ่งร้อยปีที่ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินฯ มาเริ่มดำเนินงานในประเทศไทย (เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2467) ให้กับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ และทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในบรรยากาศอบอุ่น โดยมีบทเพลงภาวนาของนักบูญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินฯ เป็นเพลงภาวนาเปิดและเป็นบทเพลงที่จะใช้ในพิธีมิสซาเฉลิมฉลองด้วย บทเพลงภาวนาของนักบูญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินฯ คลิก!

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

28-06-2567 Hits:989 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมการถ่ายทอดสดพิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube Live เวลา 08.30 - 10.00 น.   การถ่ายทอดสดพิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทาง Facebook Live คลิก!   การถ่ายทอดสดพิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทาง Youtube Live คลิก!  

Read more

กิจกรรมเพิ่มพลังใจ เติมพลังฝัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

28-06-2567 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมค้นหาความถนัดและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยมี อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าต่อตัวเอง ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และนักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ศิษย์เก่าแนะแนวทางการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย {lightgallery type=local path=images/news/670628_201 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม RC ENGLISH ACTIVITY TIME

28-06-2567 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และศูนย์ RC ENGLISH มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม RC ENGLISH ACTIVITY TIME ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ทักษะการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน กับครูเจ้าของภาษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - เด็กหญิงณลัลธิชาร์ แซ่หยาง ป.1/3 - เด็กหญิงกาบริเอลล่า ธรรมรส วิลสัน ป.1/4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ ไชยมีสุข ป.2/3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - เด็กหญิงเพ็ญธิชา อ่องคำ ป.3/1 - เด็กหญิงชุติมันต์ ภูบดินทร์...

Read more

ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

28-06-2567 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และครูพัชรียา ตะยะพงค์ หัวหน้างานอนุบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

27-06-2567 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล Distinction Gold Award หรือ รางวัลเกียรตินิยม เหรียญทองสูงสุดการแข่งขัน Jazz dance solo รุ่นอายุ 13 -18 ปี ในงาน Youth Education Friendship Festival 2024 (YEFF 2024) ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2567

Read more

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกทีม

27-06-2567 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกทีม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ห่างไกลจากยาเสพติด {lightgallery type=local path=images/news/670627_111 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร สุเมตติกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

27-06-2567 Hits:134 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร สุเมตติกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล - เหรียญทอง DOUBLE MINI TRAMPOLIME Level 3 รุ่นอายุ 11 ปีขึ้นไป - เหรียญเงิน TRAMPOLINE level 3 รุ่นอายุ 11 ปีขึ้นไป - เหรียญทองแดง TUMBLING Level 3 รุ่นอายุ 11 ปีขึ้นไป การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลีน "TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPETITION 2024" ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐธิดา วงศ์แสงเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

27-06-2567 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐธิดา วงศ์แสงเพชร (น้องเฟย์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล - เหรียญเงิน ประเภท Double Minitrampoline (DMT) level 1 รุ่นอายุ 7-10 ปี - เหรียญทองแดง Trampoline level 1 รุ่นอายุ7-10 ปี - เหรียญทองแดง Tumbling level 1 รุ่นอายุ 7-10 ปี การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลีน "TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPETITION 2024" ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุญญาดา ณ ลำพูน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

26-06-2567 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุญญาดา ณ ลำพูน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัล - เหรียญทอง TRAMPOLINE level 1 รุ่นอายุ 7-10 ปี - เหรียญทอง DOUBLE MINI TRAMPOLIME Level 1 รุ่นอายุ 7-10 ปี - เหรียญทอง TUMBLING Level 1 รุ่นอายุ 7-10 ปี การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลีน "TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPETITION 2024" ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนภัสรา พงษ์เพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

25-06-2567 Hits:190 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนภัสรา พงษ์เพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สังกัดทีม PantajakGym 🥋🦅 ได้รับรางวัล 🥉 เหรียญทองแดง พุมเซ่เดี่ยว สายเขียว อายุไม่เกิน 11-12ปี การแข่งขันเทควันโด JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญา บัวบูชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

25-06-2567 Hits:447 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญา บัวบูชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สังกัดทีม PantajakGym 🥋🦅 ได้รับรางวัล 🥇เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายเหลือง อายุไม่เกิน 11-12 ปี การแข่งขันเทควันโด JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

25-06-2567 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 🥋 ได้รับรางวัล 🏆 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมพุมเซ่หญิง รุ่นอายุ 15 - 17 ปี 🏆 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทพุมเซ่ 🥇เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายดำ อายุไม่เกิน 15-17 ปี 🥇 เหรียญทองแดง พูมเซ่คู่ สายดำ รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปี 🥇 เหรียญทองแดง พูมเซ่ทีม สายดำ รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปี การแข่งขันเทควันโด JAMPHA TAEKWONDO...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

25-06-2567 Hits:134 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สังกัด เจจูเทควันโดไทยแลนด์ ได้รับรางวัล ประเภทพุมเซ่ Green belt รุ่นอายุ 10-12 ปี - เหรียญเงิน พุมเซ่เดี่ยว - เหรียญทอง พุมเซ่คู่ - เหรียญทอง พุมเซ่ทีม การแข่งขันเทควันโด JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

Read more

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีวางศิลารากโรงเรียนอนุบาลภัททิรา

25-06-2567 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาลและประถมศึกษา และคุณครูทีมฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีวางศิลาราก ตั้งเสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่ สองชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนอนุบาลภัททิรา จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

24-06-2567 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 🎉🎉 TRAMPOLINE score 18.07 🎉🎉DOUBLE MINI TRAMPOLIME score 18.76 🎉🎉TUMBLING score 17.53 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลีน "TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPETITION 2024" ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสโมสร ที่มีต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

24-06-2567 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 🥈เหรียญเงิน TRAMPOLINE level 3 รุ่นอายุ 7-10 ปี 🥉เหรียญทองแดง DOUBLE MINI TRAMPOLIME Level 3 รุ่นอายุ 7-10 ปี 🥉เหรียญทองแดง TUMBLING Level 2 รุ่นอายุ 7-10 ปี การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลีน "TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPETITION 2024" ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสโมสร ที่มีต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย {lightgallery type=local path=images/news/670624_301 previewHeight=141...

Read more

“ SCIENCE JUNIOR ” เรื่อง Hidden Colors

24-06-2567 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

“ SCIENCE JUNIOR ” เรื่อง Hidden Colors 🎨 💚💛❤️💙 กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเบคกิ้งโซดา(ด่างเบส) และน้ำส้มสายชู(กรด) ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีสีสันสดใสโดยเติมสีผสมอาหาร🫧 {lightgallery type=local path=images/news/670624_112 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

24-06-2567 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม -  เพื่อปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น - เพื่อสามารถใช้ชีวิตในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันได้ - เพื่อให้นักเรียนได้ไตร่ตรอง สรุปถอดบทเรียนการทำกิจกรรม และนำไปพัฒนาชีวิตของตนเอง พร้อมทั้งถ่ายทอด เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป {lightgallery type=local path=images/news/670624_201 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันทักษะ งานเฉลิมฉลอง 60 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์

24-06-2567 Hits:130 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 60 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่ - เด็กหญิงรพิชา วรารัชสิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ครูผู้ควบคุม ครูจิรประภาพร บุญไกรลาส - เด็กหญิงณิชาภา มงคลสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ครูผู้ควบคุม นายสิรวิชญ์ ศิริภา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมนทิพา องค์เจริญใจ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1

24-06-2567 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมนทิพา องค์เจริญใจ (น้องวาวา) นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 สังกัด PantajakGym ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ school 5 - 6 ปีหญิง รุ่น B น้ำหนักเกิน 16 -18 กก. การแข่งขันเทควันโด JAMPHA Taekwondo Championship 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

24-06-2567 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลที่ 3 รุ่น Beginner การแข่งขันหมากรุกสากล รายการ Icon Chiangmai Rapid Chess 2024 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอาคารเรือนเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน

23-06-2567 Hits:155 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน คณะครู และบุคลากร จึงได้ประสานงานฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนัก การสาธารณ์สุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการ พ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 💙❤️💛💚ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้ {lightgallery type=local path=images/news/670623__101 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญานิสา สุวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

20-06-2567 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญานิสา สุวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลที่สอง (ระดับนานาชาติ) การแข่ง The 11th Hongkong International Youth Performance Arts Festival and Music Competition

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิตา นิมิตรรุ่งเทวี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 และ เด็กหญิงญานิสา สุ…

20-06-2567 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล - เด็กหญิงนิตา นิมิตรรุ่งเทวี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Yamaha Kids Idol ตำแหน่งที่เล่น ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา - เด็กหญิงญานิสา สุวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Electone Ensemble Idol ตำแหน่งที่เล่น เครื่องอิเลคโทน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 🌟🏆การประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2024 {lightgallery type=local...

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

20-06-2567 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม" "บุคคลผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ จัดขึ้นโดย โครงการส่งเสริมคนดีแห่งปี องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

19-06-2567 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล - 🥇ได้รางวัลชนะเลิศ (1st place) รุ่น U18 Open Style 1ON1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท - 🥇ได้รางวัลชนะเลิศ (1st place) รุ่น U18 Open Style 3ON3 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การแข่งขัน FIRE FOOT International มัธยมเท้าไฟ รอบคัดเลือกภาคเหนือ North Qualifier 2024” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน...

Read more

นักกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

19-06-2567 Hits:174 ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการคัดตัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่ อายุไม่เกิน17ปีหญิง ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/670618_121 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

19-06-2567 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 ได้รับรางวัล ดังนี้ 🥇เหรียญทองแดง พุมเซ่เดี่ยว สายดำ รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปี 🥇 เหรียญทอง พุมเซ่คู่ สายดำ รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปี 🏆 ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1 คะแนนรวม ประเภทท่ารำพุมเซ่ การแข่งขันรายการ MASTER NU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 🥋ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

19-06-2567 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับ ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และศน.จีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ ศึกนิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2567 ที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ {lightgallery type=local path=images/news/670618_301 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ "Grooming and the Abuse of Power and Coercive Control"

19-06-2567 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และตัวแทนคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "Grooming and the Abuse of Power and Coercive Control" จัดโดยคณะทำงานปกป้องคุ้มครองฯ ของศูนย์กลางคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน มีสมาชิกทั้งซิสเตอร์และครูอุร์สุลิน จากหลายประเทศในเอเซียแปซิฟิค เข้าร่วม webinar ในครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news/670618_201 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น Waseda Challenge 2024

19-06-2567 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ Ms.Sakamoto Sayane นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula High School เข้าร่วมชมกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในงาน Waseda Challenge 2024 ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ Japanese Language programme students, grade 12 together with our exchange student from Hachinohe St.Ursula High School, Japan Ms. Sakamoto Sayane...

Read more

รับทุนเรียนฟรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

17-06-2567 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มต้นปีการศึกษานี้ นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน ได้แก่ - นางสาวปุณิกา พรหมจันทร์ - นางสาวกรรจิฬา ดวงจิตร - นางสาวกัลย์สุดา พญาวอณรงค์ - นางสาวณัชชา รัตนคิรี ได้รับทุนเรียนฟรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่ Hunan Mass Media Vocational and Technical College เมือง Changsha มณฑล Hunan ประเทศ จีน เป็นระยะเวลา 3 เดือน Good Beginning! For 2024 4 Regina...

Read more

การศึกษาไร้พรมแดน

17-06-2567 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาไร้พรมแดน! นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน เข้าร่วมเรียนระบบออนไลน์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน Short Videos Online Winter Campกับ Hunan Mass Media Vocational and Technical College, และนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ได้แก่ นางสาวนิษฐ์ชลีย์ ตุรงคราวี นางสาวณิฌฐา สุทธะ นางสาวแทมมาริน เบนากิลา นางสาวปุณิกา พรมจันทร์ นางสาวกัลย์สุดา พญาวอณรงค์ และนักเรียนทุกคนได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมเรียนออนไลน์ในครั้งนี้เช่นเดียวกัน No Boundaries in Global Education Regina Coeli College manager and director sister Suwanna Chaipornkeaw, administrators, teachers and...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาจีน เรื่อง ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

17-06-2567 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นางสาวชลดา ทวีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเนวพร ชัยยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี Hu Meng Lan เหล่าซือ เป็นผู้สอนและฝึกฝน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน เรื่อง ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและประเทศจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Congratulations! On Friday 14th June 2024. Regina Coeli College manager and director sister Suwanna Chaipornkeaw, administrators...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

17-06-2567 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รางวัลชนะเลิศ (1st place) รุ่น U12 TEAM PERFORMANCE รับเงินรางวัล 10,000 บาท “การแข่งขัน FIRE FOOT International มัธยมเท้าไฟ รอบคัดเลือกภาคเหนือ North Qualifier 2024” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป 16 มิถุนายน 2567, Central Chiangmai Airport

Read more

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 และรับคืนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจั…

17-06-2567 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้ปกครอง รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ สมรรถนะของนักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน ปรึกษาหารือร่วมกับครูประจำชั้นเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน คืนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของภาครัฐ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วยเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน {lightgallery type=local path=images/news/670617_141 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

17-06-2567 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล ? 2 เหรียญทอง ? 4 เหรียญเงิน ? 1 เหรียญทอง ? พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ปี หญิง การแข่งขันว่ายน้ำในรายการ Maejo Unity Swimming Championship ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会) ครั้งที่ 1

17-06-2567 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ " 日本のお菓子: ขนมญี่ปุ่น" โดยนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้นำเสนอเกี่ยวกับขนมญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงและซักถามเกี่ยวกับขนมญี่ปุ่นที่นักเรียนไทยชื่นชอบ Japanese language exchange activity via online system (オンライン交流会) No. 1/2024 On Friday, June 14th , 2024, Regina Coeli College Japanese programme students...

Read more

ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเสียงเพลง เนื่องในโอกาสครบรอบ 146 ปี

17-06-2567 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ซิสเตอร์กัญญา คุวินพันธุ์ ครูสมพร ธรรมสุภา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และครูณัฐกฤตา กันทะวงษ์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเสียงเพลง เนื่องในโอกาสครบรอบ 146 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Read more

กิจกรรมเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง

14-06-2567 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์

?? 2024 年 6 月 11 日 莱吉娜汉语中心为初中一年级至三年级的学生举行了一场端午节活动,以“缤纷端午,乐趣无穷”为主题。活动中介绍端午节的习俗,也让学生手作粽子,体验一下包粽子的乐趣。学生们拿着五颜六色的粽子祝大家“端午安康!”。—?  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา) ได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากการพับกระดาษเป็นรูปทรงบ๊ะจ่างด้วยกระดาษสีต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ "เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง สีสันอย่างสนุกสนาน" ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ {lightgallery type=local path=images/news/670614_111 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบระบบ CEFR โดยสถาบันสอนภาษา iStudy

14-06-2567 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบระบบ CEFR โดยสถาบันสอนภาษา iStudy Education Language School เพื่อการทดสอบและพัฒนาทักษะด้านการฟังและการอ่าน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 จำนวน 383 คน เข้าร่วมการทดสอบ ขอขอบคุณเจ้าหน้า iStudy และคุณครูทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้การทดสอบครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี On June 12th, 2023, Regina Coeli College Chiang Mai organized an English language proficiency test in Listening...

Read more

การต้อนรับที่อบอุ่นสำหรับ Miss.Sakamoto Sayane

11-06-2567 Hits:149 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับ Miss.Sakamoto Sayane นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปี จาก Hachinohe St.Ursula High School ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในเครืออุร์สุลิน โดยผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์ สุวรรณา ชัยพรแก้ว คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Miss.Sakamoto Sayane ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมถ์ของ นางสาวภัทรประภา ลีลามานิตย์ นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และได้เข้าเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีความสุขและเก็บเกี่ยวประสบการณ์แลกเปลี่ยนที่ดีและมีคุณค่าในชีวิตตลอดปีการศึกษา 2567   Warm Welcome to Miss. Sakamoto Sayane, an...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567

11-06-2567 Hits:163 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนคริสต์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาทหลวง เปาโล พิชิต จำปาพยุง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี {lightgallery type=local path=images/news/670611_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 – 3

10-06-2567 Hits:174 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2567 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว {lightgallery type=local path=images/news/670610_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น Cynthia

07-06-2567 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น Cynthia ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ Quota และ ADMISSION {lightgallery type=local path=images/news/670607_141 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

07-06-2567 Hits:395 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์ สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ด้วยความกตัญญู ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบพานไหว้ครู และกรวยดอกไม้ แด่คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร และคณะครู ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักเรียนบรรเลงดนตรีไทย ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม ประกาศผลการประกวดการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/670607_131 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 600,000 …

07-06-2567 Hits:202 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 600,000 เยน จาก Mr.Akabane Hiromitsu รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei, Hokkaido, JAPAN โดยในปีการศึกษา 2024 มีนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน 5 คน ดังนี้  1. น.ส.เขมสุดา พี่พานิช ม.6/6 2. น.ส.วรัชยา ผัดแก้ว ม.6/6 3. น.ส.อธิษฐาน พึ่งบัว ม.5/5 4. น.ส.ศศธร กองอรรถ ม.5/5 5. น.ส.รมย์รวินท์ ขัติยะ ม.5/5  ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยต้องขอขอบคุณ Mr.Akabane Hiromitsu เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

07-06-2567 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ยิมศิลป์ รุ่นอายุ 10 ปี เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปฟรีแฮนด์ เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา ทักษะอุปกรณ์ห่วง รุ่นอายุ 10 ปี เหรียญเงิน ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปแดนส์ รุ่น Open ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุดกรุ๊ปฟรีแฮนด์ โครงการประเมินทักษะความสามารถ กีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 3 (ระดับจังหวัด) จัดขึ้นโดย ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

07-06-2567 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ในรายการ Jazz Doubles รุ่นอายุ 12 – 14 ปี ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

06-06-2567 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 “3rd The Cheer Thailand Northern Regional Championships 2024” ในรายการ ❇️ รุ่น Primary Hip Hop Teams อายุ 8 - 12 ปี ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

Read more

ภาพบรรยากาศนักเรียนทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

06-06-2567 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศนักเรียนทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news/670606_211 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

06-06-2567 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท HipHop Double การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ในรายการรุ่นจูเนียร์ อายุ 15 - 18 ปี ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรพิชา วรารัชสิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

06-06-2567 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรพิชา วรารัชสิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ยิมศิลป์ รุ่นอายุ 10 ปี  เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา ทักษะอุปกรณ์ห่วง รุ่นอายุ 10 ปี เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปฟรีแฮนด์ เหรียญเงิน ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปแดนส์ รุ่น Open ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุดกรุ๊ปฟรีแฮนด์ โครงการประเมินทักษะความสามารถ กีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 3 (ระดับจังหวัด) จัดขึ้นโดย ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนิดา ผลชีวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

06-06-2567 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนิดา ผลชีวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัล Certificate of Achievement คะแนนรวม 82% การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2024 : Stage 1 แข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก สำหรับเยาวชน อายุ 6 – 17 ปี ครั้งที่ 10 ระดับการเเข่งขัน Level PRE-A1 จัดขึ้นโดย KGL CONTEST /TBIZ Education เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวีณารัตน์ เรือนคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

06-06-2567 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวีณารัตน์ เรือนคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ในรายการ Jazz Team รุ่นอายุ 8 – 12 ปี ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567  

Read more

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงณัฐพัณณกร ศรีสำอางวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และเด็กห…

06-06-2567 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐพัณณกร ศรีสำอางวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และเด็กหญิงพรนภัส บวรจิตพุฒิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล - รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 “3rd The Cheer Thailand Northern Regional Championships 2024” ในรายการ Hip Hop Teams❇️ รุ่น Primary Hip Hop Teams อายุ 12-14 ปี ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต...

Read more

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

05-06-2567 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาวันสิ่งแวดล้อมโลกและภาวนาวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ลาน PIAZZA ซึ่งวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางธรรมชาติลดลง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน เสียงร้องครั้งใหม่เพื่อคนยากจนและบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน {lightgallery type=local path=images/news/670605_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดี

05-06-2567 Hits:192 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอธิษฐาน พึ่งบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

05-06-2567 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอธิษฐาน พึ่งบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัล - 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - 1 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ในรายการ Group Stun, Level 4 รุ่น15 - 18 ปี ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยมหิดล

04-06-2567 Hits:204 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ และนักศึกษาประจำหลักสูตร เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/670604_301 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

紙芝居 (KAMISHIBAI : การเล่าเรื่องจากภาพ)

04-06-2567 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 Mr.MASAYUKI TANAKA เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ได้มาบรรยายและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ 紙芝 (KAMISHIBAI : การเล่าเรื่องจากภาพ) และ 茶道 (SADO : การชงชา) ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่นชั้น ม.5/5 และ ม.6/6 โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news/670604_201 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

04-06-2567 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “หญิงไทยใจสากล พร้อมอุทิศตน เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม - เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและเห็นคุณค่าของตนเอง - เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน นักเรียนกับเพื่อนร่วมชั้น และนักเรียนกับครูทีมชั้น - เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพร้อมอุทิศตนและมีความสร้างสรรค์ {lightgallery type=local path=images/news/670604_601 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

04-06-2567 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน - เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมภายใต้หัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2567 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพร้อมอุทิศตนและมีความสร้างสรรค์ To be agents of change with availability and creativity - เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ไตร่ตรองตนเอง เพื่อดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป {lightgallery type=local path=images/news/670604_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม...

Read more

ประกาศวันหยุด

02-06-2567 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย หยุดทำการ วันที่ 3 มิ.ย. 2567 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวั…

31-05-2567 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน {lightgallery type=local path=images/news/670531_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

27-05-2567 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเต้น Cover Dance ในงาน Hilux Revo Festival 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/670527_201 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแอนน์ จุฑามาศ ผลจันทร์สุข กาแมร์แลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่…

23-05-2567 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแอนน์ จุฑามาศ ผลจันทร์สุข กาแมร์แลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการ THAILAND EXTREME FEST 2024 INLINE SPEED SKATE CIRCUIT#1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดชลบุรี {lightgallery type=local path=images/news/670523_101 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

22-05-2567 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รางวัล 1st place: Improvisation (HipHop) รุ่น Open Age รางวัล 3rd place: HipHop solo รุ่น 17&under ในการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 11 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ 26th Asia Pacific Dance Competition 2024...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

22-05-2567 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากล รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ในรายการ Nakhon Sawan Rapif Central Chess On Tour ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีวิถีพุทธ” ภายใต้โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

22-05-2567 Hits:192 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูปาริชาติ บุญยวง และคุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีวิถีพุทธ” ภายใต้โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงตลอดไป เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/670522_301 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

จดหมายข่าว (Newsline) จากบริติช เคานซิล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

22-05-2567 Hits:199 ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว (Newsline) จากบริติช เคานซิล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567  

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส

22-05-2567 Hits:232 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ที่ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ ในฐานะที่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (ส.น.ญ.น. OJSATN) ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ โรงแรมดิเอมเพรส คุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศเวลาทำงานให้กับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มากกว่า 10 ปี ในตำแหน่งกรรมการบริหารฝ่ายโรงเรียน ด้านส่งเสริมและพัฒนาภาษา {lightgallery type=local path=images/news/670522_201 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลจิรา เจตนะเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

22-05-2567 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลจิรา เจตนะเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลที่ 4 จากตัวแทน ลำดับที่ 1-5 ของประเทศไทย จากการแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 11

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชัชฎา ฟองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 รุ่น CYNTHIA

22-05-2567 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชัชฎา ฟองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 รุ่น CYNTHIA ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ประเภททุน 100.00 % จาก Department of Communication Arts มหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University Of Languages , Taiwan

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

22-05-2567 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี จากการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 21 เมษายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย {lightgallery type=local path=images/news/670522_101 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

21-05-2567 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 งานบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ เพื่อให้คุณครูและบุคลากรใหม่ รับรู้นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน กฎระเบียบ สวัสดิการ และธรรมประเพณีของโรงเรียน และสร้างสัมพันธภาพอันดีของครูรุ่นพี่-รุ่นน้อง อันจะนำไปสู่การร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news/670521_701 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

WELCOME BACK TO SCHOOL

21-05-2567 Hits:181 ข่าวประชาสัมพันธ์

WELCOME BACK TO SCHOOL ยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านเรยีนาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news/670521_601 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

21-05-2567 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รายการ chess tournament 2024 จากการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 21 เมษายน 2567 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย {lightgallery type=local path=images/news/670521_501 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery}

Read more

คุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถม เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรมถ…

21-05-2567 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรมถนะครูภาษาอังกฤษ โดย Oxford University Press ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/670521_301 previewHeight=141 previewWidth=250} {/lightgallery} ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจครูตามศาสนา (ศาสนาพุทธ) ประจำปีการศึกษา 2567

21-05-2567 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 งานบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจครูตามศาสนา (ศาสนาพุทธ) ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพร้อมอุทิศตนและมีความสร้างสรรค์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน "รักษ์โลก รักเรา" ให้กับคณะครูและบุคลากร จำนวน 129 คน เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ โดยมีพระครูสมุห์ชานนท์ ขันติธัมโม เป็นพระวิทยากรให้การอบรมในกิจกรรมดังกล่าว {lightgallery type=local path=images/news/670521_002 previewHeight=141...

Read more

กิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจครูตามศาสนา (ศาสนาคริสต์) ประจำปีการศึกษา 2567

21-05-2567 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 งานบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจครูตามศาสนา (ศาสนาคริสต์) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ครูได้ใกล้ชิดพระเจ้า เสริมสร้างชีวิตจิตคริสตชนให้เข้มแข็ง มีความเชื่อ ไว้วางใจในพระเมตตารักของพระเจ้า ตลอดจนเอกภาพความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้ (SERVIAM) ตามหัวข้อรณรงค์ ประจำปีการศึกษา2567 เรื่อง "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพร้อมอุทิศตนและมีความสร้างสรรค์" (To be agents of change with availability and creativity) โดยมีบาทหลวง ยะรัตน์ ไชยรา เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ มูลนิธิเบธาราม ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/670521_001 previewHeight=141 previewWidth=250}...

Read more

รางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ

13-05-2567 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้นน้ำ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา ที่ได้เข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ จากนางจินดา กำลังประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การสัมมนาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับครูเเละบุคลากร

07-05-2567 Hits:257 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดสัมมนาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับครูเเละบุคลากร ในหัวข้อรณรงค์ปีการศึกษา 2567 : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพร้อมอุทิศตนและมีความสร้างสรรค์ (To be agents of change with availability and creativity) ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้เเก่ 1. ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. รศ.อรพิณ สันติธีรากุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3...

Read more

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

03-05-2567 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับครูประจำชั้น ครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน” โดย รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ และทีมงาน ณ ห้องประชุมอัญจลา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ SDU Learning Innovation 2024 ครั้งที่ 1

02-05-2567 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถม ครูพัชรียา ตะยะพงค์ และครูภูวนิดา ปรีชาศิริภัทร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ SDU Learning Innovation 2024 ครั้งที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 4

01-05-2567 Hits:275 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชณิภา วัชระวรากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัล... ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 9 รุ่น 11 ปีหญิง 2 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 100 เมตร กบ 25 เมตร 1 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร 1 เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 25 เมตร จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในรายการลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 4 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน...

Read more

การประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ตำรวจในอุดมคติของฉัน”

26-04-2567 Hits:328 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ตำรวจในอุดมคติของฉัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธี “ดำหัวขอสูมาคารวะผู้บริหารอาวุโส”

24-04-2567 Hits:282 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ตัวแทนทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี “ดำหัวขอสูมาคารวะผู้บริหารอาวุโส” ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเกาสง

23-04-2567 Hits:254 ข่าวประชาสัมพันธ์

Educational Trip in TAIWAN 2024 กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 นักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ชั้น ป.5 - ม.4 จำนวน 15 คน และนักเรียนจากโรงเรียนวาสุเทวี จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of...

Read more

งานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ปี2567

20-04-2567 Hits:294 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะครู ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2567 เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินสวัสดิการรายเดือนแด่ครูเกษียณงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระดมเงินสมทบกองทุนฯ จากการจัดกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่ศิษย์พึงระลึกต่อคณะครู ณ ห้องประชุมอัญจลา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน สำหรับผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

19-04-2567 Hits:273 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รางวัลประเภท เยาวชนรักเรียน ประจำปี 2567 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน สำหรับผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนเก่งและเป็นคนดี มีจิตอาสา จัดขึ้นโดย ชมรมเยาวชนคนเก่งภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Educational Trip in JAPAN 2024 (EP.1)

14-04-2567 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์

Educational Trip in JAPAN 2024 (EP.1) กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 -24 เมษายน 2567 นักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ชั้น ม.5 - ม.6 (แผนการเรียนศิลป์อังกฤษ-ญี่ปุ่น) จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบัน Canvas Gate ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น...

Read more

UDO ASIA PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2024

13-04-2567 Hits:306 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัล - รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี - รางวัลชนะเลิศอันดับ 6 ประเภท Duo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากเข้าร่วมการแข่งขันเต้นสตรีทแดนซ์ระดับภูมิภาคเอเชีย รายการUDO ASIA PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2024 ซึ่งมีทีมนักเต้น และกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 11 ประเทศเข้าร่วม เช่น ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ดูไบ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย...

Read more

ภาพบรรยากาศ RC Science CAMP in KOREA 2023 (SEEK CAMP)

12-04-2567 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน RC Science CAMP in KOREA 2023 (SEEK CAMP) ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพฮันคุก (Hankook Life Science Institute) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้คณะนักเรียนจำนวน 8 คนและคุณครูปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ ผู้ดูแลเดินทางไปทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2567 และได้สรุปรวมภาพความประทับใจในการเดินทางและร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาให้ชมกันค่ะ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

SUMMER DAY 2024

12-04-2567 Hits:275 ข่าวประชาสัมพันธ์

SUMMER DAY ภาพบรรยากาศกิจกรรม SUMMER DAY ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

UDO ASIA PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2024

12-04-2567 Hits:268 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Duo รุ่น อายุ 18 ปี จากเข้าร่วมการแข่งขันเต้นสตรีทแดนซ์ระดับภูมิภาคเอเชีย รายการUDO ASIA PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2024 ณ Central Siracha จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

11-04-2567 Hits:221 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภนิดา บุญทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล 8 เหรียญเงิน และ 1ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 รุ่นอายุ ทั่วไปหญิง การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันแบดมินตัน CMI Web Junior League 2024 Section One #2

11-04-2567 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณชนก สุโอชมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 สังกัดทีม Greenhill Badminton ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการแข่งขันแบดมินตัน ในรายการ CMI Web Junior League 2024 Section One #2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ณ CMI Badminton Chiangmai ...

Read more

การแข่งขันแบดมินตันรายการ Excella

11-04-2567 Hits:257 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญาณ์ ปงกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1คู่ผสม รุ่น 14 ปี จากการแข่งขันแบดมินตันรายการ Excella สนาม cmi เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม COOKING MANIA

10-04-2567 Hits:279 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรม COOKING MANIA การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมSONGKRAN SUMMER DAY ชั้นอนุบาล3

10-04-2567 Hits:222 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรม SONGKRAN SUMMER DAY การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม JAPANESE CLUB

10-04-2567 Hits:217 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรม JAPANESE CLUB การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปี 2566

10-04-2567 Hits:256 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม CHINESE CLUB

10-04-2567 Hits:200 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรม CHINESE CLUB การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ห้องเรียน สสวท. ชั้น ม.2

09-04-2567 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียน สสวท. ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้นหาและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติการสต๊าฟแมลง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Museum tour กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนักสะสมแมลงรุ่นจิ๋ว ณ สวนสัตว์แมลงสยาม (Siam Insect Zoo) “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และฟาร์มแมลงมีชีวิต” เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ยินดีกับนักเรียนภาคฤดูร้อน กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว(เทควันโด)

08-04-2567 Hits:270 ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับนักเรียนภาคฤดูร้อน กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว(เทควันโด) ทุกคนที่สอบเลื่อนสายกีฬาเทควันโดผ่าน 100% กิจกรรมวิชาเรียนเทควันโดได้มุ่งเห็นความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียน จึงได้ดำเนินจัดการสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบ และประเมินผลการเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนศาสตร์ความรู้ในกีฬาเทควันโด ซึ่งนักเรียนทั้ง 22 คน ผ่านการสอบเลื่อนสายทั้ง 22คน ดำเนินการสอบโดย อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำดั้ง 7 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสายคือ ครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

บรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (…

08-04-2567 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

08-04-2567 Hits:241 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

08-04-2567 Hits:239 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์ รับสมัครครู / เจ้าหน้าที่

05-04-2567 Hits:6583 ประกาศถาวร

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Regina Coeli College เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา คุณสมบัติครูผู้สอน • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ   เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ • เจ้าหน้าที่หญิง (แม่บ้าน หรือ แม่ครัว หรือ เบเกอรี่) • เจ้าหน้าที่ชาย งานอาคารสถานที่ฯ ซ่อมบำรุง • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง : วันและเวลาทำการ ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • ส่งใบสมัครทาง E-mail : แนบใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่...

Read more

การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของลูก ๆ เรยีนาฯ

16-03-2567 Hits:374 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ดำเนินการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของลูก ๆ เรยีนาฯ ทุกคน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567

07-03-2567 Hits:572 ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 12.30 - 15.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก! {lightgallery type=local path=images/news2566/670307-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

07-03-2567 Hits:473 ข่าวประชาสัมพันธ์

การจำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00 - 16.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก! {lightgallery type=local path=images/news2566/670307-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาดูงานการใช้ระบบ SWIS PLUS ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

06-03-2567 Hits:441 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบ SWIS PLUS เกี่ยวกับระบบ งานการเงิน งานโภชนาการ ร้านค้า และงานเทคโนโลยี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ร่วมส่งนักเรียนทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน

01-03-2567 Hits:410 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ พร้อมด้วยคณะครูผู้ประสานงาน ได้ร่วมส่งนักเรียนทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน ทั้ง 4 คน ได้แก่ 1. นางสาวณัชชา รัตนคีรี ม.5/6 2. นางสาวปุณิกา พรหมจันทร์ ม.5/6 3. นางสาวกรรจิฬา ดวงจิตร ม.5/6 4. นางสาวกัลย์สุดา พญาวอณรงค์ ม.5/6 เพื่อเดินทางไปเรียนภาษาจีน ณ Hunan Mass Media Vocational And Technical College เมืองฉางซา...

Read more

พิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

01-03-2567 Hits:383 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดพิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลินฯ ภาคประเทศไทย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมอาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

01-03-2567 Hits:378 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ณ Hidden Village ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและรักในภาษาอังกฤษ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Ms.Hiori Furukawa นักเรียนแลกเปลี่ยน Hachinohe St.Ursula

28-02-2567 Hits:332 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีปิดค่ายพัฒนาวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

23-02-2567 Hits:350 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหาร พร้อมด้วยคุณสุวพิชญ์ หาญณรงค์ชัยชนะ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และตัวแทนผู้ปกครอง คุณกมลวรรณ อินทรวงศ์ ให้เกียรติ ร่วมพิธีปิดค่ายพัฒนาวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยฝ่ายวิชาการและคณะครูทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีพิธีเสกดินสอ และไปไหว้พระขอพรที่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน และกำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การประกวดชิ้นงานจักสานจากกระดาษรีไซเคิล

23-02-2567 Hits:356 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลการประกวดชิ้นงานจักสานจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งกลุ่มสาระการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา ได้จัดการแข่งขันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวกชพรรณ สุขถาวรศรี 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศรัณย์พร นิรุชากุล และนางสาวชมพูนุท ศุภชัยโกศล 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจัสมิ้นท์ ทศกรรณ์ นางสาวรมย์ธีรา ชัยมงคล และนางสาวปภาดา ปฏิยัติ 4. รางวัลชมเชย นางสาวกุณฑีรา วัดล้อม นางสาวพัทธ์ธิดา ทัศมากร นางสาววัชโรทัย สีขาว และนางสาวญาณัจฉรา บุญมาก นางสาวกมัยธร แซ่ซิ้ม และนางสาวณิชากร...

Read more

ตำโมจิญี่ปุ่น : โมจิทสึคิ คาราวาน (もちつき キャラバン隊)

23-02-2567 Hits:307 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำโมจิญี่ปุ่น : โมจิทสึคิ คาราวาน (もちつき キャラバン隊) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในนาม CJRC (Chiangmai Japanese Resident Club) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การตำโมจิ (もちつき)" ให้กับนักเรียนที่เลือกเรียนวิชากิจกรรมภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนได้มีโอกาสฝึกตำโมจิด้วยตัวเองและรับประทานโมจิที่แสนอร่อย ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา โดยนักเรียนทุกคนต่างชื่นชอบและรู้สึกสนุกสนานตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรม ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ Mr.Masayoshi Norikura ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 33

22-02-2567 Hits:290 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (NIHONSAI ครั้งที่ 33) เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1. นางสาวเขมสุดา พี่พานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 2. นางสาวพิชญธิดา บวรสันติจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียน Hiragana จาก Kanji 3. นางสาวนภัทร อินต๊ะยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10

22-02-2567 Hits:511 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 1. กลุ่มสาระภาษาไทย - การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 นางสาวพรนัชชา ไชยเรืองศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ระดับเหรียญทอง 90 คะแนน - การแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1-ม.3 เด็กหญิงณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง และเด็กหญิงณัฐกาญจน์ วงศ์กันทะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ระดับเหรียญเงิน 73 คะแนน โดยมีคุณครูอัจฉรียา ไชยสิทธิ์ และคุณครูศุภวิทชญ์...

Read more

Star of the Semester BRITISH COUNCIL

22-02-2567 Hits:339 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบัน BRITISH COUNCIL ได้จัดกิจกรรม Star of the semester ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในครั้งนี้ จำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงณัฐพิริน ขันธิ อนุบาล 3/1 2. เด็กหญิงเอลียา อาหยิ อนุบาล 3/2 3. เด็กหญิงสุภัสชญา แสงจำนง ป.1/1 4. เด็กหญิงครองขวัญ สุริยะมงคล ป.1/2 5...

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2566

21-02-2567 Hits:325 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น CYNTHIA โดยมีทีมบริหาร ทีมจิตตาภิบาล และครูทีมชั้น ม.6 ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024

21-02-2567 Hits:303 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงนภัสรา พงษ์เพ็ง สังกัดทีม PantajakGym ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทพุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี 2. เด็กหญิงวริษา เดโชสว่าง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1 สังกัดทีม PantajakGym ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ...

Read more

กิจกรรมค่ายนกน้อยร่าเริงแจ่มใสหัวใจปรองดอง นักเรียนชั้นอนุบาล 3

21-02-2567 Hits:307 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “ค่ายนกน้อยร่าเริงแจ่มใสหัวใจปรองดอง” ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เเละสติปัญญา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่อง ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง การเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำไปสู่ความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใชัในชีวิตประจำวัน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2566

21-02-2567 Hits:352 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น CYNTHIA โดยมีทีมบริหาร ทีมจิตตาภิบาล และครูทีมชั้น ม.6 ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ยินดีกับนักเรียนกิจกรรมเสริมเย็น ศิลปะป้องกันตัว(เทควันโด)

19-02-2567 Hits:276 ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับนักเรียนกิจกรรมเสริมเย็น ศิลปะป้องกันตัว(เทควันโด) ทุกคนที่สอบเลื่อนสายกีฬาเทควันโดผ่าน 100% กิจกรรมเสริมเย็น ศิลปะป้องกันตัว (เทควันโด) มุ่งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน จึงได้ดำเนินจัดการสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด ให้นักเรียนทั้งหมด 25 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบ เเละประเมินผลการเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในกีฬาเทควันโด ผลการสอบ : นักเรียนผ่านการสอบเลื่อนสายทั้ง 25 คน ดำเนินการสอบโดย : อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำดั้ง 7 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสาย : ครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง 3 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 - 4

19-02-2567 Hits:311 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชณิภา วัชระวรากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลดังนี้ ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 7 รุ่น 11 ปี หญิง 8 เหรียญทอง เดี๋ยวผสม 100 เมตร ฟรีสไตล์ 25 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร กรรเชียง 25 เมตร กรรเชียง 50 เมตร กบ 50 เมตร ผีเสื้อ 25 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ "ดาวิซาร่าต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด...

Read more

การแข่งขัน SKATE CHIANGMAI 2024 ระดับนานาชาติ

19-02-2567 Hits:365 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน SKATE CHIANGMAI 2024 ระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบัน (ISI) ICE SKATING INSTITUTE ASIA ณ สนาม CHIANGMAI ICE ARENA (TIIHA, CHIANGMAI) วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ เด็กหญิงพธู ชูเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3/4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง การแข่งขัน Drama Spot.Alpha รุ่นอายุ 9 ปี 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน...

Read more

การแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024

19-02-2567 Hits:316 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 ได้รับรางวัล เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยวฟรีสไตล์ อายุไม่เกิน 15-17 ปี เหรียญทอง พุมเซ่คู่ รุ่นอายุไม่เกิน...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 - 2

16-02-2567 Hits:307 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง กวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลดังนี้ 1. เหรียญทอง เดี๋ยวผสม 100 เมตร 9 ปี หญิง 2. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 25 เมตร 9 ปี หญิง 3. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปี หญิง 4. เหรียญเงิน กบ 25 เมตร 5. เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 เมตร...

Read more

พิธีการมอบตำแหน่งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567

16-02-2567 Hits:280 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีการรับเกียรติบัตรสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 และ พิธีการมอบตำแหน่งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 และมอบเกียรติบัตรให้โอวาท วิธีคิด และแนวทางปฏิบัติตนสู่ภาวะผู้นำ ตามวิถีนักบุญอัญจลา เมริชี และกล่าวขอบคุณนักเรียนสภาปีการศึกษา 2566 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจเซอร์เวียม ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 - 3

16-02-2567 Hits:297 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัล ดังนี้ 2 เหรียญทอง จากรายการ เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง 1 เหรียญเงิน จากรายการ ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง 1 เหรียญทองแดง จากรายการ กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10...

Read more

กิจกรรม “สานสายใย ร้อยดวงใจให้พี่” ปีการศึกษา 2566

16-02-2567 Hits:286 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น CYNTHIA ในกิจกรรม “สานสายใย ร้อยดวงใจให้พี่” ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างพี่น้องเรยีนา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10

15-02-2567 Hits:322 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลดังนี้ ถ้วยรางวัลชนะเลิศบุคคล อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 8 ปีหญิง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ "ดาวิซาร่าต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10" ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญี่ปุ่น

15-02-2567 Hits:327 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (NIHONSAI ครั้งที่ 33) เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น นางสาวเขมสุดา พี่พานิช ม.5/6 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียน Hiragana จาก Kanji นางสาวพิชญธิดา บวรสันติจิต ม.5/6 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการฟัง นางสาวภัทร อินต๊ะยศ ม.4/5...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 - 1

15-02-2567 Hits:315 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ณ Hidden Village ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและรักในภาษาอังกฤษ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมวันรำลึก ปี 2567 : World Thinking Day 2024

15-02-2567 Hits:292 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึก ปี 2567 : World Thinking Day 2024 Theme : Our World, Our Thriving Future (โลกของเรา อนาคตที่สดใสของเรา) ณ บริเวณลาน Piazza เพื่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกในประเทศต่าง ๆ จะได้ส่งข่าวสารส่งใจระลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการ และส่งใจระลึกถึงกันและกัน วันรำลึกคือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือและกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพุธรับเถ้า

15-02-2567 Hits:289 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีบาทหลวง ธนิช ปันมณีกุล และบาทหลวงหิรัญ กลิ่นบัวแก้ว เป็นประธานในพิธี ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

GKO Gymnastics & Fitness Competition Thailand ครั้งที่ 12

15-02-2567 Hits:309 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรพิชา วรารัชสิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เเละ 3 เหรียญทองแดง เหรียญทอง Gym Dance A เหรียญทอง GroupFreeHand A เหรียญทอง AG2 Floor เหรียญทอง AG2Table เหรียญเงิน BasicSkilll 10Years up เหรียญทองแดง BodySkill 10-12Years เหรียญทองแดง Ball10-12Years เหรียญทองแดง HoopSkill 10-12Years ในการแข่งขัน GKO Gymnastics &...

Read more

ChiangMai Art Museum International Art Festival3 2024

12-02-2567 Hits:374 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมการประกวดงานจิตรกรรมวาดสดในเทศกาลศิลปะนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ChiangMai Art Museum International Art Festival3 2024 โดยมีอาจารย์พงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล และครูชุติกาญจน์ คำปา เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมการฉลองเทศกาลตรุษจีน 2567

12-02-2567 Hits:330 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับวันเทศกาลตรุษจีนโดย นางสาวเนวพร ชัยยศ และนางสาวนารีกานต์ ประพันธ์วงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. การกล่าวคำอวยพรและมอบส้มเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และกล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีนแก่คุณครูทุกท่าน และเพื่อน ๆ พี่ ๆ นักเรียนทุกคน 3. การเดินแบบของตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32

12-02-2567 Hits:393 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงภารกิจของการจัดการศึกษาเอกชน มี การบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในอนนาคต ภายใต้นโยบาย จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน : TOGETHER WE MOVE FORWARD” โดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่

12-02-2567 Hits:484 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัล งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ 1. นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์   2. นางจิราภรณ์ ศรีคำ 3. นางสาวนิพาภรณ์ ฟักทอง   4. นางจิราพร นพวัฒนากร 5. นางจันทร์จิรา อังกสิทธิ์   6. นางสาวอัจฉรียา ไชยสิทธิ์ 7. นางสาวสุพัตรา บุณยศิวาพงศ์   8. นางบงกช ทรรทรานนท์...

Read more

香道 (โคโด : ศาสตร์เรื่องเครื่องหอมของญี่ปุ่น)

08-02-2567 Hits:446 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 Mr.MASAYUKI TANAKA เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ได้มาบรรยายและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ 香道 (โคโด : ศาสตร์เรื่องเครื่องหอมของญี่ปุ่น) ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) Canvas Gate Company

08-02-2567 Hits:387 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO of Canvas Gate Company ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่น นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมทางภาษาในอนาคต ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

08-02-2567 Hits:410 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภัส บวรจิตพุฒิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลพระราชทาน ? รางวัลชมเชย ? ?ระดับประเทศ ? จากการแข่งขันเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ?? เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ป.2 - ป.6

02-02-2567 Hits:881 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ มีความสุข สนุนสนาน ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงาม สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 -  วันที่ 18 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร 053-282395 ต่อ 121-122 ลงทะเบียนเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/670202-1/5-p2-6/p2-6 previewHeight=180 previewWidth=141}Image From Regina...

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ม.1-ม.3

02-02-2567 Hits:867 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ มีความสุข สนุนสนาน ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงาม สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 18 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร 053-282395 ต่อ 121-122 ลงทะเบียนเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/670202-1/6-m1-3/m1-3 previewHeight=180 previewWidth=141}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ม.4-ม.6

02-02-2567 Hits:853 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ มีความสุข สนุนสนาน ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงาม สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 18 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร 053-282395 ต่อ 121-122 ลงทะเบียนเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/670202-1/7-m4-6/m4-6 previewHeight=180 previewWidth=141}Image From Regina...

Read more

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio

02-02-2567 Hits:502 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น CYNTHIA ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมค่าย Laudato Si’, Environment reconciliation for our world

02-02-2567 Hits:443 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับครูสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่าย Laudato Si, Environment reconciliation for our world (ค่ายห้องเรียน สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เเละ E-outfitting Valley Resort กิจกรรมค่าย Laudato Si’, Environment reconciliation for our world จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบนิเวศและให้เกิดแนวความคิดที่สร้างสรรค์ ทันสมัย อย่างเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์

02-02-2567 Hits:439 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะซิสเตอร์ ครูคาทอลิก และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเขียงใหม่ โดยมีบาทหลวงเปาโล พิชิต จำปาผยุง เป็นประธานในพิธีฯ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ปฏิทินโรงเรียน รายภาคเรียน

01-02-2567 Hits:18023 ประกาศถาวร

ดูปฎิทินรายเดือน คลิก   

Read more

PTT - ลอนพัฒนาฝีมือภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

01-02-2567 Hits:452 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการPTT - ลอนพัฒนาฝีมือภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2567 ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) จังหวัดน่าน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu

01-02-2567 Hits:435 ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei จังหวัด ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei จังหวัด ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และภรรยา ได้ร่วมพูดคุย พบปะกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นประถม และห้องเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Chiangmai International Taekwondo Championship 2024

01-02-2567 Hits:543 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ประเภทพุมเซ่หญิงเดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ11-12ปี - รางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง สายเขียว รุ่นอายุ11-12 จากการเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเอกชนระดับนานาชาติ “Chiangmai International Taekwondo Championship 2024” ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ

01-02-2567 Hits:433 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในนามนักกีฬาสโมสร GKO ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ?เหรียญเงิน Gymnastics FreeHand RG2 รุ่นอายุ 9-10 ปี ?เหรียญทองแดง Gym Dance Group B จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 6th Gymnastics Competition ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - รางวัล 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ?เหรียญทอง...

Read more

ผู้โชคดีได้รับรางวัลหางบัตรวันครอบครัว และบรรยากาศงาน

01-02-2567 Hits:418 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีได้รับรางวัลหางบัตร และบรรยากาศงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง -...

Read more

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 1

01-02-2567 Hits:414 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 1 พิธีเปิด-มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภายนอกและนักเรียน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง...

Read more

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 2

01-02-2567 Hits:349 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 2 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง...

Read more

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

01-02-2567 Hits:314 ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

PROJECT APPROACH เรื่อง ดอกไม้ อนุบาล 3/2

01-02-2567 Hits:407 ข่าวประชาสัมพันธ์

PROJECT APPROACH เรื่อง ดอกไม้ อนุบาล 3/2 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

PROJECT APPROACH เรื่อง โลกใต้ทะเล อนุบาล 3/1

01-02-2567 Hits:380 ข่าวประชาสัมพันธ์

PROJECT APPROACH เรื่อง โลกใต้ทะเล อนุบาล 3/1 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

กิจกรรมมัจฉาพาโชคและบูธเกมส์

01-02-2567 Hits:378 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมมัจฉาพาโชคและบูธเกมส์ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแนวใหม่

01-02-2567 Hits:457 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 คุณครูอุบลรัตน์ ศรีวรกุล และคุณครูสิรวิชญ์ ศิริภา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ณ ห้องประชุมเสริมสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Chiangmai Internation Taekwondo Championship 2024

01-02-2567 Hits:353 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3/3 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 ?ได้รับรางวัล ?เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยวสายดำ รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปี ? ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1 คะแนนรวมประเภทท่ารำพุมเซ่ จากการเข้าร่วมแข่งขัน Chiangmai Internation Taekwondo Championship 2024 ? 27 January 2024 Maejo University sport complex ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีเปิดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566

31-01-2567 Hits:419 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

เดินการกุศล กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566

31-01-2567 Hits:352 ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินการกุศล กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

การแสดงภาคสนาม กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566

31-01-2567 Hits:396 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงภาคสนาม กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 5 เพลงชื่นชีวิต

31-01-2567 Hits:384 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 5 เพลงชื่นชีวิต กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.3 เพลงรำวงดาวพระศุกร์

31-01-2567 Hits:525 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป.3 เพลงรำวงดาวพระศุกร์ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง -...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.6 เพลง Shalala

31-01-2567 Hits:330 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป.6 เพลง Shalala กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพลง L.O.V.E

31-01-2567 Hits:318 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ณ Hidden Village ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและรักในภาษาอังกฤษ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.1 เพลงรักคือฝันไป

31-01-2567 Hits:332 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป.1 เพลงรักคือฝันไป กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง -...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 4 เพลง CHAIN OF LOVE

31-01-2567 Hits:373 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 4 เพลง CHAIN OF LOVE กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 2 เพลง BEST FRIENDS FOREVER

31-01-2567 Hits:316 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 2 เพลง BEST FRIENDS FOREVER กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

วันรายงานตัวและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

27-01-2567 Hits:304 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรายงานตัวและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน

27-01-2567 Hits:353 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดให้มีการฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน และองค์อุปถัมภ์บ้านอัจฉรามัย(สีฟ้า)โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นักบุญอัญจลา เมริชีเป็นสตรีที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตา กล้าหาญ และพากเพียรในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม รวมทั้งกล้าหาญในการเผชิญอุปสรรคต่างๆ ท่านเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกคน โดยเฉพาะบรรดาเยาวสตรี ที่ท่านใส่ใจดูแลชีวิตจิตใจ และความเป็นอยู่ของพวกเธอให้ผลิบาน เติบโตเป็นบุคคลครบสมบูรณ์ แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่าห้าร้อยปีแล้ว จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอัญจลา เมริชี ยังคงสืบสานต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน ผ่านคณะซิสเตอร์ คุณครู มาถึงเราศิษย์อุร์สุลินทุกคน นักบุญอัญจลากล่าวว่า “ท่านจะคงอยู่ท่ามกลางเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า และจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับลูกๆ ของท่านในคำภาวนาเสมอไป” ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 3/2

26-01-2567 Hits:389 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ในหัวข้อ “เรียนรู้เปิดประสบการณ์ ตามการเรียนการสอน Project Approach เรื่อง ดอกไม้” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ - เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล และแหล่งเรียนรู้รอบตัว ที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง - เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เรื่องดอกไม้ - เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข - เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ - เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน -...

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 3/1

24-01-2567 Hits:350 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ในหัวข้อ “เรียนรู้เปิดประสบการณ์ ตามการเรียนการสอน Project Approach” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามเรื่องที่นักเรียนสนใจ เรื่อง “โลกใต้ท้องทะเล” ณ ปางเปาบีช, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Lanna mini zoo ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม “ค่าย RC IT Boots Up Camp 2024”

24-01-2567 Hits:356 ข่าวประชาสัมพันธ์

“ธารน้ำใจ” คือเงินที่นักเรียนร่วมกันใส่ในถุงธารทุกเช้า จากการลด ละ เลิก การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เพื่อทำบุญร่วมกันตามจิตศรัทธาในแต่ละวัน ด้วยหัวใจ serviam เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2023 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบเงิน "ธารน้ำใจ" แบ่งปันความสุข ดังนี้ ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ สบทบทุนแผงโซล่าเซลล์ที่หมู่บ้านนาป่าแป๋ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน บริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้ามือสอง ยารักษาโรค และตุ๊กตาให้หมู่บ้านแม่เตี๋ย ต. ผาปุ้ม อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน และ โบสถ์ไมเคิลการิกอยส์ อ.เชียงดาว...

Read more

กิจกรรม Science – Techno Camp 2023

23-01-2567 Hits:396 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Science – Techno Camp 2023 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม Science – Techno Camp 2023 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.เชียงใหม่ (MSN Science Square Chiang Mai อุทยานดาราศาสตร์ศิรินธร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเชิงปฏิบัติการด้วยตนเอง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือชั้นสูง...

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

23-01-2567 Hits:337 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย และสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม 3. เพื่อสร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน 4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์กับทางวิทยาลัย Hunan Mass Media

22-01-2567 Hits:327 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์กับทางวิทยาลัย Hunan Mass Media Vocational & Technical College ผ่านระบบโปรแกรม Voov meting โดยมีคุณครู Hu Meng Lan และคุณครู เมธาวี จวง ครูผู้สอนภาษาจีนเป็นผู้ประสานงานการประชุม ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

เทศกาลศิลปะนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

22-01-2567 Hits:378 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมการประกวดงานจิตรกรรมวาดสดในเทศกาลศิลปะนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ChiangMai Art Museum International Art Festival3 2024 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Hachinohe St.Ursula

22-01-2567 Hits:426 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, JAPAN (八戸聖ウルスラ学院高等学校) วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 12 คน และนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 1 คน (Ms.Furukawa Hiori) ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Hachinohe St.Ursula High School, Aomori (八戸聖ウルスラ学院高等学校) จำนวน 26 คน ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "ขนมไทย" และ "ประเพณีญี่ปุ่น...

Read more

กิจกรรม English Hidden Village Vacation

19-01-2567 Hits:370 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ณ Hidden Village ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและรักในภาษาอังกฤษ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน

18-01-2567 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน ที่ Hunan Mass Media Vocational and Technical College, College in Changsha, China มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ สำหรับการไปศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยจัดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสนทนาธรรม อาคารอนุรักษ์น ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2567

17-01-2567 Hits:378 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ครูดีเด่น” ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2567 โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครูดีเด่นระดับปฐมวัย - นางสาวกุลกัญญา ดรุณ ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา - นางเบ็ญจมาภรณ์ สืบน้อย - นางศศิธร สำมะโน  ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา - นางสาวเพชรรัตน์ เลิศลักขณาวงศ์ - นางสาวกาญจนา พรมมา ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

รางวัลเกียรติยศวันครู เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2567

17-01-2567 Hits:395 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถม ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดย สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานผู้บำเพ็ญประโยชน์

17-01-2567 Hits:374 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประเทศเกาหลี จำนวน 20 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และพบปะแลกเปลี่ยนกับทางทีมบริหาร หัวหน้าหมวด สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศเกาหลี อีกด้วย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16-01-2567 Hits:408 ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์รวมใจ เคารพในความแตกต่าง ร่วมมือสร้างความปรองดอง” - เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ในกิจกรรมค่ายเพื่อนำทักษะไปประยุกต์และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ - เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและสืบสานปณิธาน เรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - เพื่อฝึกทักษะทางการใช้จินตนาการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รวมถึงรู้จักการพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงสร้างสรรค์ - เพื่อส่งเสริมความรัก รู้จักการปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยเคารพในความแตกต่าง ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

“เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

16-01-2567 Hits:540 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เเละได้แสดงในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมวันเด็ก 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

15-01-2567 Hits:358 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

เด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2567 เทศบาลนครเชียงใหม่

13-01-2567 Hits:366 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชิสา โสวรรณาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2567 ” จากเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

6220660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2244
10943
64215
6092551
182214
149117
6220660

Your IP: 35.172.230.21
2024-07-22 08:44