โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

รับสมัครครู

=================

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้ 

  • ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

1.   ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา                ระดับประถมศึกษา

2.   ครูบรรณารักษ์                          ระดับประถมศึกษา

 

  • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

3.    เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป (เพศชาย)    2 ตำแหน่ง

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา

1. มีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูบรรณารักษ์ 

1. มีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3.        คุณสมบัติของผู้สมัครเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป (เพศชาย)

1. เพศชาย มีสัญชาติไทย 

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. อายุ 25 - 40 ปี

4. พูด-เขียนภาษาไทยได้ ขยัน อดทน รักในการทำงาน

5. รายละเอียดงาน ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ ซ่อมแอร์ ล้างแอร์เบื้องต้น ตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ยกของขนของ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่างๆ

 

4.       คุณสมบัติพิเศษ

·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน

·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

5.       หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

(ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย)

กรณีสอบสอน

5. เตรียมแผนการสอน

6. เตรียมสื่อการสอน (ถ้ามี)

7. ทางโรงเรียนจะติดต่อเรื่องหัวข้อที่จะใช้สอบสอนอีกครั้ง ตามวันเวลาที่กำหนด

 

6.       วัน เวลา ที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

            หรือส่งประวัติส่วนตัว (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           นัดสอบสอนและสัมภาษณ์ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (งานบุคลากรติดต่อแจ้งรายบุคคล)

 

 alt=

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5051356
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6304
3295
12882
5020205
14609
71652
5051356

Your IP: 44.201.72.250
2023-10-04 19:41