การเดินทางกลับเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง

ขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัด ต่างประเทศ ให้เดินทางกลับภูมินำเนาก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเผ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ตามมาครการของกระทรวงสารธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า…

10-07-2563 Hits:8 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย        จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่าCOVID-19ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการคัดกรองซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี {lightgallery type=local path=images/news/630710_511 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

แนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียน

10-07-2563 Hits:10 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563            สมาคมผู้ปกครองและครูจัดประชุมครั้งที่ 1เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้วยดีจากสมาคม ผู้ปกครองและครู. จากนั้นคณะกรรมการยังร่วมแสดงความคิดเห็นปรึกษาหาแนวทางพัฒนาร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news/630710_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ศิษย์เก่ารุ่น 2515,2517 ได้บริจาคเงิน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

09-07-2563 Hits:17 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2515 ที่ได้บริจาคเงิน 10,600 บาท และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2517 บริจาคเงิน 3,000 บาทให้กับทางโรงเรียน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ. ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดี {lightgallery type=local path=images/news/6306_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ

09-07-2563 Hits:23 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครูและนักเรียนทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ โดยมีวิทยากรจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสาธิตและแนะนำการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ บริเวณใต้อาคารเรียน SERVIAM โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630709_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์ โบ๊ดกงสุลกิตติมศักดิ์…

07-07-2563 Hits:41 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล. ผู้จัดการพร้อมด้วยคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์ โบ๊ดกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ Thomas BAUDE Consul honoraire de France Thomas Mathew Rene’ Olivier BAUDEและขอบคุณอาจารย์ชไมพันธ์ โบ๊ทที่ช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานราชการ เทศบาล และสถานพินิจฯเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อนาโนบริเวณรอบโรงเรียนในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการคัดกรองโควิด-19ก่อนเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอบคุณในนำ้ใจดีและมีจิตอาสา.Serviam ด้วยดีตลอดมา {lightgallery type=local path=images/news/630707_522 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

รางวัลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563

07-07-2563 Hits:26 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ครูนฤมล คงเจริญ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563 จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630707_519 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านกลับสู่รั้วเรยีนาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโ…

07-07-2563 Hits:36 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมปรึกษาหารือวางแผนแแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ทางโรงเรียนได้วางมาตรการคัดกรองให้ได้มาตรฐานตามที่ทางสาธารณสุขกำหนด ส่งผลให้นักเรียนมาเรียนในวันแรกของการเปิดเทอมผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปฎิบัติตนเองก่อนมาโรงเรียนโดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เตรียมภาชนะของใช้ส่วนตัวนำมาโรงเรียนและผ่านการคัดกรองตามจุดที่ทางโรงเรียนกำหนด วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล ติดสติ๊กเกอร์ นี่คือภาพบรรยากาศ 3 วันแรกของการเปิดเทอม {lightgallery type=local path=images/news/630707_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

30-06-2563 Hits:415 ประกาศถาวร Super User

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ============== อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

สัมนาครูใหม่ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

30-06-2563 Hits:120 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 256 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูใหม่ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตน ในโรงเรียน และนำไปปฏิบัติจริง ให้ครูรู้จักทบทวนเป้าหมายชีวิตของตนเอง เรียนรู้คุณค่าหลัก ของการศึกษาอุร์สุลิน จิตตารมณ์ของความเป็นครูอุร์สุลิน รู้จักประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน รับทราบนโยบายการคุ้มครองเด็กของสภาการศึกษาคาทอลิก ผ่านการพบกับทีมบริหาร และการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนเรยีนาฯ ของครูรุ่นพี่ และดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข {lightgallery type=local path=images/news/630629_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

26-06-2563 Hits:176 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทำงานตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันท…

26-06-2563 Hits:126 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ

21-06-2563 Hits:133 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ ทบทวนกฎระเบียบของกองทุน คณะกรรมการได้มอบที่วัดไข้จำนวน10 เครื่องให้ทางโรงเรียน และศิษย์เก่ารุ่น 15 มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 หน้ากากเฟสชิว 75 อัน หน้ากากทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630621_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบ…

19-06-2563 Hits:131 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบัติ ( Enhance RCLC by Refraction ) โดยวิทยากรจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจร่วมสมัย เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนโดยลงมือปฏิบัติ ด้วยความรู้ความชำนาญวิถีชีวิตในเชิงลึกและยั่งยืน ให้กับครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630619_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัยให้กับครูผู้…

18-06-2563 Hits:190 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัย ให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนทุกระดับ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนเกี่ยวกับการเข้าใจพัฒนาการของเด็ก วิธีการสื่อสารกับเด็ก และทัศนคติของการเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาครู ในโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูอุร์สุลินมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานวิทยากรอีก จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะครูของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630618_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS

15-06-2563 Hits:209 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กับ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และการให้บริการ ที่ชัดเจน รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630615_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

13-06-2563 Hits:233 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)โรงเรียน ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียนก่อนเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคม พ.ศ.2563 {lightgallery type=local path=images/news/630612_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

12-06-2563 Hits:208 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630612_001 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การเดินทางกลับเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

11-06-2563 Hits:505 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัด ต่างประเทศ ให้เดินทางกลับภูมินำเนาก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเผ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ตามมาครการของกระทรวงสารธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read more

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563

29-05-2563 Hits:421 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630529_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS

27-05-2563 Hits:333 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ตัวแทนคณะครูจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมการอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และรวมถึงการให้บริการ ที่รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ จึงเห็นสมควรว่าโปรแกรมระบบ SWIS เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ ในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630526_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น

21-04-2563 Hits:625 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น " คุณสมนึก ตั้งก่อสกุล นักเรียนเก่าเรยีนาเชลีฯ รุ่นปี พ.ศ. 2500 มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู

20-04-2563 Hits:1054 ประกาศถาวร Super User

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน              -          ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง              -          ครููภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.       คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   2.       คุณสมบัติพิเศษ ·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน ·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ ·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   3.       หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป 2...

Read more

วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562

14-04-2563 Hits:936 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562 " วารสารบ้านและโรงเรียนฉบับใหม่ มาแล้ว สามารถเข้าชม ฉบับออนไลน์ได้จาก หน้าเว็บไซด์โดย สามารถเข้าชมได้จาก เมนูข่าวสาร- -> วารสารบ้านและโรงเรียน

Read more

มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

01-04-2563 Hits:643 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า  " เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้มอบน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพ เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าของชาวบ้านชุมชนดอยสุเทพ

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย

30-03-2563 Hits:577 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย " "เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า"

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:700 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_104 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020

23-03-2563 Hits:707 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้นในปี พ.ศ.2453 และคุณหญิงกนก สามเสนวิลล์ ผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2499 และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง และประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นวันรำลึก (Thinking Day) ประเด็นการรณรงค์ปี2020 เน้นให้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่พัฒนาศักยภาพเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนดี มีประโยชน์และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของสมาชิก...

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:677 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

23-03-2563 Hits:801 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานอำลาสถาบันขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี คุณศุภนิมิต วรกิตติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี แทรกรูป ด้วย light garerry {lightgallery...

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

413518
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
2628
15848
364929
36845
124446
413518

Your IP: 34.204.187.106
2020-07-11 02:40