การคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่

 alt=

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 คัดเลือก ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ @ cnx badminton เชียงใหม่

Joomla Extensions

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ป.5

08-12-2566 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขัน Sensei Cover Dance Contest 2023

08-12-2566 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ทีม THE QUEENIE G จากสถาบัน Astro Studio ได้รับรางวัล POP FAN จากการแข่งขัน Sensei Cover Dance Contest 2023 รุ่น Open ไม่แบ่งรุ่นอายุ จัดโดย SENSEI ร่วมกับ Central Chiangmai Airport เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ม.6 เข้าสู่สนามสอบ TGAT ปีการศึกษา 2566

07-12-2566 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์

"ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ม.6 เข้าสู่สนามสอบ TGAT ปีการศึกษา 2566" ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและคณะครูทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดติวเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

06-12-2566 Hits:66 ประกาศถาวร

ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read more

Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023

06-12-2566 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 “ เหรียญเงิน ” ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Educational Trip to Taiwan 2024

06-12-2566 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเหวินจ่าว ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ม.6

06-12-2566 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรัก

06-12-2566 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรักเทียนแห่งเบธเลเฮม (สีม่วง) โดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยพระผู้ไถ่ผู้ทรงรักเราทุกคน “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักให้กับเราทุกคน ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2566”

04-12-2566 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2566” เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตคริสตชนให้เข้มแข็ง เต็มเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้ (SERVIAM) ตลอดจนความสัมพันธ์กันฉันท์พี่น้องมากยิ่งขึ้น อาศัยกระบวนการเสริมสร้างความเชื่อ เข้าเงียบ ไตร่ตรอง โดยมี บาทหลวงเรืองเดช สมบูรณ์พูนเพิ่ม เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง(AUTHENTIC RECONCILIATION RESPECT FOR DIVERSITY” หรือสถานการณ์ทางสังคมที่มีประเด็นท้าทายในการปฏิบัติคุณค่าแห่งพระวรสารท่ามกลางโลกยุคปัจจุบัน ณ ศูนย์วิจัยศาสนาและวัฒนธรรม ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปี 2566”

04-12-2566 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปี 2566” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ โดยพระครูสมุห์ชานนท์ ขันติธัมโม เป็นพระวิทยากรให้การอบรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

To Be Number One Teen Dancercise Chiangmai Championship 2024

04-12-2566 Hits:253 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น Pre-Teenage จากการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Chiangmai Championship 2024 "ระดับจังหวัดเชียงใหม่" ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่รอบการแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2566

04-12-2566 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและ การพัฒนาที่ดิน ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ เพราะอาหารส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากดิน ด้วยการดูแลร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีคุณภาพและอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมมากมายทั้งกิจกรรมปั้นดินเหนียว กิจกรรมระบายสี และกิจกรรมตอบปัญหาวันดินโลก ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2566

04-12-2566 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2566 วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2566 ร่วมด้วยคณะบริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม นกสีฟ้า ป.6 เคารพในความแตกต่าง สร้างสามัคคี

04-12-2566 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่าย “นกสีฟ้า ป.6 เคารพในความแตกต่าง สร้างสามัคคี ฉลอง 100 ปีอุร์สุลิน” เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า เรื่อง ความสามัคคี การเคารพ ในความแตกต่าง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและมีความสุข เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

งานวันพ่อแห่งชาติ 2566

04-12-2566 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชาวไทย จนได้รับยกย่องเทิดทูนให้เป็นพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

The Culture and Art Festival of Countries in the Lanchang-Mekong

01-12-2566 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านนาฏยรักษ์รำไทยเชียงใหม่ ร่วมแสดงงาน The Culture and Art Festival of Countries in the Lanchang-Mekong River Basin เป็นตัวแทนประเทศไทย แสดงร่วมกับประเทศ จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ณ เมืองจิงหง (สิบสองปันนา) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ถ่ายทดสอดผ่านทาง NYยูนนาน cctv ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00...

Read more

การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

30-11-2566 Hits:625 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนคาทอลิก จำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมคำสอน ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และได้รับศีลล้างบาป 1 คน และศีลมหาสนิทครั้งแรก 3 คน โดยบาดหลวงยอห์น ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างมีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตคริสตชน ซึ่งทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเห็นความสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนคำสอนทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ด้านคำสอนตามระดับชั้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ดำรงตนเป็นคริสตชนที่ดี รักและรับใช้ผู้อื่น ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

30-11-2566 Hits:2782 ประกาศถาวร

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  ประกาศรับสมัคร   1.   ครูบรรณารักษ์                          ระดับประถมศึกษา 2.   เจ้าหน้าที่แม่ครัว                               ดังรายละเอียดต่อไปนี้     1.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูบรรณารักษ์  1. มีสัญชาติไทย 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ    2.       คุณสมบัติของผู้สมัครเจ้าหน้าที่แม่ครัว  1. มีสัญชาติไทย 2. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   3.       คุณสมบัติพิเศษ ·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน ·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ ·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   4.      ...

Read more

Educational Trip to Japan 2024

30-11-2566 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-24 เมษายน 2567 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Kazuyoshi Aoki , President and CEO of Canvas Gate Company ซึ่งเป็นประธานบริษัทให้ข้อมูลกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญในความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสถาบัน Canvas Gate เพื่อร่วมจัดการศึกษาที่ดีในอนาคตต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2566

30-11-2566 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และคณะผู้บริหารของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติ ในงานกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการแสดงดนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศของชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 นางนพมาศของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 การปล่อยโคมลอยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีขอขมาพระแม่คงคา คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมนำกระทงไปลอยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดชัยมงคล เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันกีฬา​เยาวชน​แห่งชาติ​รอบคัดเลือกภาค 5

30-11-2566 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักกีฬาตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 แม่ฮ่องสอนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661130-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39

30-11-2566 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 "แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023" ระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พุมเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง เเละได้เป็นตัวแทนภาค5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 ณ จังหวัดราชบุรี สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรม RC Activity time

30-11-2566 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม RC Activity time เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เเละส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาพัก เช่น การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ กิจกรรมบอร์ดเกมหรือกิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ เป็นต้น วันนี้ขอเสนอบรรยากาศการทำกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนมาให้ได้ชมกันค่ะ และยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายขอเชิญติดตามในเดือนธันวาคมนะคะโดยเฉพาะเทศกาลวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39

30-11-2566 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญเงินประเภททีมหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเทนนิสคู่ผสม จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 (ศูนย์ฯเชียงใหม่) แม่ฮ่องสอนเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2566 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือน พฤศจิกายน

30-11-2566 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่29 พฤศจิกายน 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือน พฤศจิกายน ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โดยมีบาทหลวง พิชิต จำปาพยุง เป็นประธานในพิธี ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านแดง (บ้านอุร์สุลานารี)

29-11-2566 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านแดง “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านแดง (บ้านอุร์สุลานารี) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

29-11-2566 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านฟ้า (บ้านอัฉรามัย)

29-11-2566 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านฟ้า “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านฟ้า (บ้านอัฉรามัย) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านเหลือง (บ้านสุรนารี)

29-11-2566 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านเหลือง “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านเหลือง (บ้านสุรนารี) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านเขียว (บ้านธัมมกัญญา)

29-11-2566 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านเขียว “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านเขียว (บ้านธัมมกัญญา) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566

28-11-2566 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023”  กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

ภาพบรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566

28-11-2566 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) ภาพบรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง

27-11-2566 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง (สีม่วง)โดยซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ประธานในพิธี เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจเราให้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา และเพื่อเปิดเผยความรักนิรันดรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “ความรัก” จึงเป็นหัวใจสำคัญของคริสต์มาส ที่เราได้รับการเชิญชวนให้มอบความรักแก่ผู้อื่น เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงมอบความรักให้กับเราทุกคน การจุดเทียน 4 เล่ม เป็นสัญลักษณ์หมายถึง 4 สัปดาห์ ที่เราเตรียมรับเสด็จก่อนฉลองคริสต์มาส ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “ฟุตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “ฟุตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ) — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “บาสเกตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “บาสเกตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “เทเบิลเทนนิส” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “เทเบิลเทนนิส” (รอบชิงชนะเลิศ) — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศ “ผู้นำเชียร์และกองเชียร์“

27-11-2566 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศ — “ผู้นำเชียร์และกองเชียร์“ — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “กีฬาอนุบาลและวิ่งเปี้ยวประถม“

27-11-2566 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “กีฬาอนุบาลและวิ่งเปี้ยวประถม“ — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “วอลเลย์บอล” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:45 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “วอลเลย์บอล” (รอบชิงชนะเลิศ) — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม International Day Camp 2023

27-11-2566 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม International Day Camp 2023 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ต้อนรับคณะอาจารย์จาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน

27-11-2566 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมหารท่องเที่ยว การผลิตภาพยนต์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย โดยAssoc. Prof. Dr.Chia Kun (Arthur) Lee คณะบดี และ Mr.Mark Lin อาจารย์ฝ่ายนักศึกษานานาชาติ ในการแนะแนวการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอทุนการศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนและการศึกษาในอนาคตต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลคุณครู ประถมฯ VS มัธยมฯ

27-11-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “วอลเลย์บอลคุณครู ประถมฯ VS มัธยมฯ “ — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาสี ประจำปี 2566

22-11-2566 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “วอลเลย์บอล” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาสี ประจำปี 2566

22-11-2566 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “เทเบิลเทนนิส” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ PN Gymnastics Games

22-11-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรพิชา วรารัชสิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ 1 ได้รับรางวัล -รางวัลเหรียญทอง 98 คะแนนยิมนาสติกศิลป์ ทักษะยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานรุ่นอายุ 9- 10 ปี -รางวัลเหรียญทอง 97 คะแนน ยิมนาสติกศิลป์ Level 2 รุ่นอายุ 9- 10 ปีจากการเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ PN Gymnastics Games เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สโมสรพี่น้องยิมนาสติกพิษณุโลก (P.N.Gym.Plk Club) {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแชร์บอล กีฬาสี ประจำปี 2566

22-11-2566 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “แชร์บอล” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Ms.Masumi Tanaka และ Mr.Shigeru Hotta

22-11-2566 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Ms.Masumi Tanaka และ Mr.Shigeru Hotta ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin University จากประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความร่วมมือในเรื่องการศึกษาและทุนการศึกษาของสถาบัน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนสายการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมและมัธยม {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

21-11-2566 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า เรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ สานสัมพันธ์สามัคคีปรองดอง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง” ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมภายใต้หัวข้อรณรงค์ “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง (Authentic Reconciliation – Respect for Diversity)” ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่...

Read more

กิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยย้อนรอยยี่เป็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

21-11-2566 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยย้อนรอยยี่เป็ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 {lightgallery type=local path=images/news2566/661121-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน กีฬายิมนาสติก ในรายการ TTG Game 2023

20-11-2566 Hits:45 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร (น้องคัพเค้ก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล ประเภทอุปกรณ์ Tumbling level 1 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ประเภท อุปกรณ์ Double Minitrampoline (DMT) level 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทอุปกรณ์ Trampoline level 2 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬายิมนาสติก ในรายการ TTG Game 2023 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก TTG gym บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-1 previewHeight=81...

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล กีฬาสี ประจำปี 2566

20-11-2566 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “ฟุตบอล” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิ่งเปี้ยว รอบคัดเลือก กีฬาสี ประจำปี 2566

20-11-2566 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน   — “ วิ่งเปี้ยว ” (รอบคัดเลือก) —   ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสี ประจำปี 2566

20-11-2566 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน   — กีฬาบาสเกตบอล —   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "ฉงซิน คัพ" ครั้งที่ 13

20-11-2566 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "ฉงซิน คัพ" ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนชาฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566   โดยมี ครูวาสนา ปัญทจักร์ ครูกวินนา ระดม และครูจันทร์พลอย มาลาธง เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39

20-11-2566 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครูจันทร์พลอย มาลาธง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวู้ดบอลเยาวชน นำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 " แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023 " ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท fairway ระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

บรรยากาศการทำโคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17-11-2566 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการทำโคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถ่ายภาพโดย: นางสาวรุ่งนภา สุรินทร์คำ {lightgallery type=local path=images/news2566/661117-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

16-11-2566 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ มากกว่า 50 สถาบัน {lightgallery type=local path=images/news2566/661116-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผู้ที่มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ Bangkok Kids International 2023

14-11-2566 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุธีมนต์ หาญณรงค์ชัยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพโดยได้รับคัดเลือกให้ ร่วมงาน Bangkok Kids International 2023 หรือ completion workshop of "Bankok Kids International 2023" 4th November 2023 Bangkok Kids International Fashion Week 2023 Fall / Winter จัดขึ้น ณ CCD Grand Balloon {lightgallery type=local path=images/news2566/661114-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

13-11-2566 Hits:69 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ป.5 สามัคคีร่วมใจ ผจญภัยด้วยความปรองดอง” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ครบตามกระบวนการของหลักสูตรนักเรียนมีความตระหนักในเรื่องของการรัก เมตตา และความสามัคคีปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงเรียนรู้ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเองความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้อง และเป็นธรรม สามารถนำความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ค่ายลูกเสือฝันรัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661113-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

13-11-2566 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมมือกับสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) จัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของนักเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจ ณ อาคารอุร์สุลา {lightgallery type=local path=images/news2566/661113-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

13-11-2566 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการอบรมครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และ การใช้ Active Learning เพื่อสร้าง Active Learner โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์ ดร. ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เนื่องจาการศึกษาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาทักษะสมรรถนะการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งครูผู้สอน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนในทุกมิติ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/661113-1...

Read more

พิธีสมโภชงานผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

10-11-2566 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สนับสนุนชุดการแสดง"ล้านนาสักการะ" ซึ่งเป็นการแสดงที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงล้านนาของทางภาคเหนือ จำนวน 1 ชุด ร่วมในพิธีสมโภชงานผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาการจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661110-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

10-11-2566 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ "วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น" โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และนักเรียนได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นหลากหลายชนิดร่วมกัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น KAZOKUTEI {lightgallery type=local path=images/news2566/661110-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อบรมและศูนย์สอบนานาชาติ

09-11-2566 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อบรมและศูนย์สอบนานาชาติ Pearson Edexcel Approved Centre ของสถาบัน EFL Learning Centre โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การให้บริการวัคซีนตามเกณฑ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6

09-11-2566 Hits:69 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ คอตีบ บาดทะยัก(dT) + วัคซีนโปลิโอแบบหยอด(opv) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

09-11-2566 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “ค่ายนกสีฟ้าเรียนรู้สำรวจตามแนวพระราชดำริ ฯ และเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง” วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “ค่ายนกสีฟ้าเรียนรู้สำรวจตามแนวพระราชดำริ ฯ และเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง” เพื่อเน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตจากการปฏิบัติ ให้นักเรียนได้รู้จักใช้ชีวิตกลางแจ้ง การสังเกต การรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสิ่งสร้าง เรียนรู้พระราชกรณียกิจตามพระราชดำริฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และปลูกฝังให้นักเรียน มีความรัก สามัคคี ปรองดองกันในหมู่คณะ ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local...

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09-11-2566 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแนวทาง การจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดการนวัตกรรมของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO heat round 2023-2024

09-11-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล MERIT AWARD ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO heat round 2023-2024 (รอบคัดเลือก) ดำเนินการโดย Olympic Champion Education Center (OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง TIMO - Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round, Thailand {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

08-11-2566 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐนิชา คล้ายมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดออกแบบกระปุกออมสิน “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน”

08-11-2566 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ “ กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ **นางสาวพิชญาภา ไชยพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท ประเภทกระปุกสวยงาม ระดับมัธยมศึกษา **นางสาว ลภัสรดา อินทร์โต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ประเภทกระปุกสวยงาม ระดับมัธยมศึกษา https://www.gsb.or.th/activities/gsbkapookcontest/ {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

08-11-2566 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 7 ปีหญิง 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน   จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

08-11-2566 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ศึกษาวิถีไทย ใส่ใจรักในความแตกต่าง ร่วมสรรค์สร้างความปรองดอง” เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ และหัวข้อรณรงค์ “ปรองดองกันอย่างแท้จริงด้วยความเคารพ ในความแตกต่าง” ให้กับนักเรียน สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

08-11-2566 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “นกสีฟ้าปรองดองกันไว้ด้วยใจรัก” ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงง่าย ๆ ด้วยตนเองได้ รวมถึงมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและมีความสุข ปลูกฝังและรณรงค์ให้“นกสีฟ้าปรองดองกันไว้ด้วยใจรัก”เสริมสร้างความปรองดองต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาสเก็ต Skate competition,the skate Experience 2023

08-11-2566 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง แอนน์ จุฑามาศ ผลจันทร์สุข กาแมร์แลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ senicr skate Running และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการ oneleg slalom พร้อมเงินรางวัล 600 บาท จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเก็ต Skate competition,the skate Experience 2023 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน PAO CHIANGRAI TENNIS JUNIOR CHAMPIONSHIP 2023 (5)

06-11-2566 Hits:74 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักกีฬาว่ายน้ำทีม ชมรมว่ายน้ำ Giant D.R.P Team ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศอันดับที่ 10 รุ่นอายุ 8 ปีหญิง ได้เหรียญทั้งหมด 8 เหรียญ จาก 9 รายการ ได้รับ 2 เหรียญทอง 4เหรียญเงิน และ 2เหรียญทองแดง จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร เวลา 00.23.38 วินาที เหรียญทอง กบ 50เมตร เวลา1.08.74 วินาที เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25เมตร เวลา 00.21.40...

Read more

การ Workshop การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน

06-11-2566 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภายใต้หัวข้อ “ดูยังไงก็เรยีนาฯ” โดย คณะวิทยากรจากสาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT, HSK และ HSKK

06-11-2566 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ศูนย์ภาษาต่างประเทศได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT, HSK และ HSKK ให้กับนักเรียนกิจกรรมภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 247 คน ซึ่งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและประเมินความสามารถทางภาษาจีน และยังเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 วันเสาร์ ที่ 4 พ.ย. 66

06-11-2566 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับครูประจำชั้น ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการ ความรู้ และพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย การส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566

06-11-2566 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566 Chiang Mai Cultural Ambassador ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชพร ชาญวัฒนกิจ(น้องเอินเอิน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จากการเข้าร่วมการประกวดฑูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ 2566 โดย สำนักวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว

03-11-2566 Hits:74 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยทางอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว จึงได้ดำเนินการอบรมป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบ ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฎิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน

03-11-2566 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน ทั้ง 3 องค์ นักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาเนชั่น องค์อุปถัมภ์บ้านสีเหลือง นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนละคุณครูในบ้านเรยีนาฯ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Drawing Challenge ในหัวข้อ More Eco with Decathlon

03-11-2566 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร และ ห่วงบาสเก็ตบอลขนาดเล็ก รุ่น SK100 Dunkers (สีม่วง/เหลือง) จากการแข่งขันกิจกรรม Drawing Challenge ในหัวข้อ More Eco with Decathlon ในวันครบรอบ 7 ปี ดีแคทลอน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

03-11-2566 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อแจ้งเรื่อง การดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน การปรับปรุงโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน การดำเนินงานของประธานทีมชั้น และการนำเสนอสาระสำคัญสำหรับการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

อินทนนท์ เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2023

03-11-2566 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนภัสนันท์ ขันแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรองวัลเหรียญทอง การแข่งขัน SPEED PUNCH ประเภทเดี่ยว จากรายการ อินทนนท์ เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2023 ณ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

03-11-2566 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมวจนพิธีกรรมระลึกถึงผู้ล่วงลับ ทั้งคณะซิสเตอร์ คุณครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ศิษย์เก่า บุคคลในครอบครัว และผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไป เพื่อแสดงความรักและกตัญญูต่อท่านเหล่านั้น ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 3 พฤศจิกายน 2566

03-11-2566 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน PIAZZA ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Halloween Day

02-11-2566 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ Regina Foreign Language Centre จัดกิจกรรมHalloWeen เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ RC ENGLISH และ EIS ในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครูต่างชาติ และมีการเล่น “Trick or Treat!” (หลอกหรือเลี้ยง) เป็นกิจกรรมสุดฮิตและสนุกสนานโดยเด็กๆ แต่งหน้าแต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจ จะเดินไปเคาะประตูตามห้องต่างๆ เพื่อขอขนมหรือลูกอม ซึ่งถ้าผู้ที่ยอมให้ขนมจะพูดว่า Trick ถ้าไม่ให้จะพูดว่า Treat คุณครูและนักเรียนทุกคนสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์...

Read more

การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

02-11-2566 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661102-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมใจสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ

01-11-2566 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนคริสต์ ร่วมใจสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม นำการภาวนา {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

TIMO heat round 2023-2024 (รอบคัดเลือก)

01-11-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนิดา ผลชีวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO heat round 2023-2024(รอบคัดเลือก) ดำเนินการโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง TIMO - Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round, Thailand {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น"วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานอาหาร"

01-11-2566 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ "วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น" โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และนักเรียนได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นหลากหลายชนิดร่วมกัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น KAZOKUTEI {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

01-11-2566 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยว สายเขียว รุ่นยุวชน 7-8 ปี และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่คู่ รุ่นยุวชนหญิง อายุ 11-12 ปี สายเหลือง   รายการแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน หัวข้อ ดูยังไงก็เรยีนาฯ

01-11-2566 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายละเอียดและกำหนดการการประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภายใต้หัวข้อ “ดูยังไงก็เรยีนาฯ” ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมกับเข้าร่วมการ Workshop โดย คณะวิทยากรจากสาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : 4 พฤศจิกายน 2566 : 08.30-16.00 น. : เปลี่ยนสถานที่เป็นห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมัครได้ที่: https://forms.gle/twTeXyZdaf1GGVh2A   หรือสแกน QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

30-10-2566 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าได้เข้าร่วม โครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661030-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ Learning With Our”

26-10-2566 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และงานแนะแนว ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ “หน่วยงานที่สนับสนุนเยาวชนทำกิจกรรมจิตอาสาดีเด่น” จากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for next step และ Youth Plus Thailand ร่วมกับ MAYA Lifestyle Shopping Center และได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ Learning With Our” เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 2 คน ได้แก่ นางสาวรุวัยดา มีชัย ชั้น ม.5/1 และ นางสาวภัทรภร ภู่จำรูญ...

Read more

การสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา (JSLT) 2566

26-10-2566 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา (JSLT) 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.5/6 จำนวน 5 คน ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองจากการสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา (Japanese Student Language Test : JSLT) ประจำปี 2566 จัดสอบโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคเหนือ ณ สนามสอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 1. นางสาวพิชญธิดา บวรสันติจิต ม.5/6 (เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 1 ) 2. นางสาวคุนัญญา ไทยกิ่ง และ น.ส.สุพิชญา สกุลพันธ์ ม.5/6 (เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ2) 3...

Read more

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566

25-10-2566 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566 Youth Cultural Ambassador Chiang Mai 2023   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร (น้องคัพเค้ก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 4 – 7 ปี การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ตัดสินโดย คณะกรรมการฟ้อนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัลโดย เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-2 previewHeight=81...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 (ภาคเหนือ)

25-10-2566 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม 6 รุ่นอายุ 6 -7 ปีหญิง 2 เหรียญเงินจากรายการผีเสื้อ 50 เมตร และ ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่นอายุรวมน้อยกว่า 61 ปี มิกซ์ 1 เหรียญทองแดงจากรายการกรรเชียง 50 เมตร จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 (ภาคเหนือ) (ThaiOil Thailand Swimming Championships 2023 Region 5) ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2566...

Read more

การแข่งขัน PAO CHIANGRAI TENNIS JUNIOR CHAMPIONSHIP 2023

25-10-2566 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง   การแข่งขัน PAO CHIANGRAI TENNIS JUNIOR CHAMPIONSHIP 2023 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2566 ณ สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน “ดูยังไงก็เรยีนาฯ”

25-10-2566 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

— การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน — ภายใต้หัวข้อ “ดูยังไงก็เรยีนาฯ” ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมกับเข้าร่วมการ Workshop โดย คณะวิทยากรจากสาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : 4 พฤศจิกายน 2566 : 08.30-16.00 น. : อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมัครได้ที่: https://forms.gle/twTeXyZdaf1GGVh2A   หรือสแกน QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยคุณครูนิด วรัญญา ตุนย์วัฒนางกูร

25-10-2566 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 คณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม แสดงความเสียใจและไว้อาลัยคุณครูนิด วรัญญา ตุนย์วัฒนางกูร (อดีตครูเก่า) ณ ศาลา วัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณครู ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

WELCOME BACK TO SCHOOL

24-10-2566 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์

WELCOME BACK TO SCHOOL   WELCOME BACK TO SCHOOL โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่รั้วเรยีนาและเริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/661024-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

24-10-2566 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาคณะอุร์สุลินและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ Serviam เรียนรู้คุณค่าหลัก รัก รับใช้ ซื่อสัตย์เป็นหลักนำ ตามจิตตารมณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล และงานบุคลากร {lightgallery type=local path=images/news2566/661024-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” กลุ่มที่ 2

24-10-2566 Hits:113 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อผ่อนคลายกาย และจิต คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจทางโลก อยู่กับตนเอง พิจารณาชีวิต สวดภาวนา และสามารถนำหลักการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว โดย สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 154 เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรสมาธิตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661024-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19-10-2566 Hits:936 ประกาศถาวร

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Training of the Trainers)

19-10-2566 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง ฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครู ครูประยูร อวดร่าง ครูกุลกัญญา ดรุณ และครูปิยรัตน์ศิริ พันธ์จันทร์ ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Training of the Trainers) สำหรับการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบัติ จัดโดยสภาการศึกษาคาทอลิกร่วมกับคณะสงฆ์เยสุอิต นำโดยอาจารย์สุมิตรา พงศธร ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ Father Johnny Go & Jeraldine Ching ซึ่งจัดโครงการนี้ขึ้น ผู้เข้าร่วม รวม 36 คน สังกัด คณะภคินีเซนต์ปอล เดอชาร์ตร สังฆมณฑลนครราชสีมา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะอุร์สุลิน สถานศึกษา โรงเรียเซนต์โยเซฟ บางนา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ วิทยาลัยแสงธรรม (วิทยาเขต เซเวียร์) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี ศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการอบรมครั้งนี้ได้เริ่มตั้งแต่ 29 มิถุนายน...

Read more

ค่ายสานสัมพันธ์สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

12-10-2566 Hits:155 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายสานสัมพันธ์สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รู้คุณค่าความเป็นศิษย์อุร์สุลิน ผ่านบรรยากาศการนั่งรถไฟ บรรยากาศชายทะเลบ้านพักเพชรสำราญ คณะอุร์สุลิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการปรองดอง สามัคคี ช่วยเหลือกัน เกิดความสัมพันธ์ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนต่างถิ่น ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ ) ให้กับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมสังคมพัฒนา   การจัดค่ายครั้งนี้ สถานที่ทำกิจกรรมได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน & ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน...

Read more

ต้อนรับ Mr. Kazuyoshi Aoki

06-10-2566 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรยีน ให้การต้อนรับ Mr. Kazuyoshi Aoki ประธานบริษัทและ CEO of Canvas Gate company จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมพูดคุยและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านภาษาญี่ปุ่นกับฝ่ายวิชาการและคุณครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในอนาคตเพื่อวางแผนด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนของเราต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/661006-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวครูนรินทร์ ศรีอินตา

06-10-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวครูนรินทร์ ศรีอินตา ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อสนิท ศรีอินตา ณ บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/661006-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมของ FIMARC World Conference 2023

05-10-2566 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมของ FIMARC World Conference 2023 ซึ่งดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้นำการแสดงกลองสะบัดชัย ซึ่งทำการแสดงโดย นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย ควบคุมการแสดงโดย คุณครูบุญเทียม สุริยะน้อย ร่วมแสดงในพิธีปิด ในครั้งนี้อย่างงดงาม {lightgallery type=local path=images/news2566/661005-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การซ้อมอุ่นเครื่องทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล

05-10-2566 Hits:165 ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมอุ่นเครื่องทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนสารภีพิทยาคม และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9 -18 ตุลาคม พ.ศ.2566 #เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมนักกีฬาวอลบอล์บอลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยด้วยนะคะ  {lightgallery type=local path=images/news2566/661005-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดเชียงใหม่

05-10-2566 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน {lightgallery type=local path=images/news2566/661005-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27

04-10-2566 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภัส บวรจิตพุฒิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ เหรียญเงิน รุ่น Youth Hiphop Team ใน “การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” และ International Cheer Challenge ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2566 ที่ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ   :จัดการแข่งขันโดย▪️ สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย CAT {lightgallery type=local path=images/news2566/661004-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27-2

04-10-2566 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอธิษฐาน พึ่งบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับรางวัล 2 ถ้วยรางวัล ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ 1 เหรียญเงิน ระดับประเทศ 1 เหรียญเงิน ระดับนานาชาติ ใน “การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” และ International Cheer Challenge ครั้งที่ 3” จัดการแข่งขันโดย ▪️ สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย CAT ร่วมจัดการแข่งขันและสนับสนุนโดย ▪️ การกีฬาแห่งประเทศไทย ▪️ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ   ในวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ {lightgallery type=local path=images/news2566/661004-4 previewHeight=81...

Read more

ค่ายสภา “สภามุ่งมั่นทำความดี เตรียมฉลอง 100 ปี อุร์สุลินไทย”

04-10-2566 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานสภานักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดค่ายสรุปประเมินผลงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนแม่เหียะ และแหล่งเรียนรู้สิริเมืองพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมและวางแผนกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ให้เหมาะสม ให้สภานักเรียนเข้าใจความหมายของหัวข้อรณรงค์ปีการศึกษา 2566 ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง และสามารถนำไปปฏิบัติ ในชีวิตการทำงานสภาฯ ‍ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีจิตตารมณ์ของการแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชน ได้เรียนรู้ปรองดองกับธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ฝึกการรับใช้ ด้วยหัวใจ serviam อัตลักษณ์ของโรงเรียน นำความรู้ที่ได้มาร่วมกันสร้างพลังเข้มแข็ง มีจิตตารมณ์แห่งการรัก รับใช้ ตามเจตนารมณ์ของแม่อัญจลา   มีความรักความสามัคคี ให้พี่น้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/661004-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27

03-10-2566 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทกีฬาเทนนิส เพื่อร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน {lightgallery type=local path=images/news2566/661003-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

03-10-2566 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก ตันสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น Recurve นักกีฬาหญิง ระยะ 18 เมตร จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2566 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย {lightgallery type=local path=images/news2566/661003-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนดีเด่น ที่ประพฤติตนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในตนเอง

02-10-2566 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลจิรา เจตนะเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ที่ประพฤติตนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในตนเอง ในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดรเกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รายการ "ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566"

02-10-2566 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 อันดับ 1 - กรรเชียง 50 เมตร - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - กบ 50 เมตร อันดับ 3 - ผีเสื้อ 50 เมตร   ในรายการ "ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566" ในรุ่นอายุ 6-7 ปี หญิง เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทกีฬาเทนนิส

02-10-2566 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทกีฬาเทนนิส เพื่อร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” กลุ่มที่ 1

02-10-2566 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อผ่อนคลายกาย และจิต คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจทางโลก อยู่กับตนเอง พิจารณาชีวิต สวดภาวนา และสามารถนำหลักการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว โดย สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 154 เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรสมาธิตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยการส่งแฟ้มผลงาน

02-10-2566 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวรรณ เหมือนสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยการส่งแฟ้มผลงาน ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2566 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร ลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นและบุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้ให้การต้อนรับ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดี ต่อชาติ...

Read more

ผ่านการคัดเลือกเล่มผลงาน เข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ

02-10-2566 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกเล่มผลงาน เข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

02-10-2566 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 ได้รับ 2 เหรียญ จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร เวลา 00.53.56 เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 50 เมตร เวลา 00.59.58   และได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 14 จากนักกีฬารุ่นอายุ 8ปี ทั้งหมด26 คน ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

งานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

01-10-2566 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดรเกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ระดับปฐมวัย เด็กหญิงรัญดภา สุวรรณศรีคำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงชิมิสึ นาคามูระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เด็กหญิงน่านฟ้า พร้อมพวก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 นางสาวณิฌฐา สุทธะ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล 1. นางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร ประเทศและนานาชาติ 2. นางสาวพิชญาภา มาลาพันธุ์ นานาชาติ 3. นางสาวเจตนิพิฐ...

Read more

งานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

01-10-2566 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดรเกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ระดับปฐมวัย เด็กหญิงรัญดภา สุวรรณศรีคำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงชิมิสึ นาคามูระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เด็กหญิงน่านฟ้า พร้อมพวก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 นางสาวณิฌฐา สุทธะ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล 1. นางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร ประเทศและนานาชาติ 2. นางสาวพิชญาภา มาลาพันธุ์ นานาชาติ 3. นางสาวเจตนิพิฐ...

Read more

Foreign teachers in our Family, Regina Coeli College

29-09-2566 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

Foreign teachers in our Family, Regina Coeli College   Foreign Language Centre at Regina Coeli college has organized the monthly meeting for foreign teachers to update school activities and important events. Our group of foreign teachers include English teachers , Chinese teachers...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ

25-09-2566 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญญดา อิ่มหนำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023 Level A2 ได้คะแนน 92.5% (Achieve an overall score of 90% in stage 1) {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ

25-09-2566 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 1เหรียทองแดงฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง 1เหรียญเงิน กบ 100 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง 1เหรียญทอง รายการว่ายผลัด 2*50เมตร รุ่น 8 ปีหญิง ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่

25-09-2566 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ @ cnx badminton เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ

25-09-2566 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชณิภา วัชระวรากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่นอายุ 10 ปี - ผลัดฟรีสไตล์ ระยะ 2 * 50 เมตร   ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘‘หญิงไทยใจสากล‘’ นักเรียนชั้น ม.5

25-09-2566 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘‘หญิงไทยใจสากล‘’ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา2566 เป็นการแข่งขันลีลาศด้วยกัน 2 จังหวะคือ จังหวะที่ 1 จังหวะบีกิน อย่างเพลงพรหมลิขิต ถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่นิยมเต้นกันในจังหวะบีกิน และยังเป็นเพลงอมตะที่ไม่มีวันตาย จังหวะที่ 2 จังหวะวอลซ์ เพลง When You Believe และในปีนี้พิเศษมากเราได้นำเพลงอย่าง My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง ‘Titanic’ ได้โลดแล่นบนฟอล์ว เล่าถึงเรื่องราวความรักของสองหนุ่มสาว ‘แจ็ก’ และ ‘โรส’ ที่ต้องอับปางลงพร้อมกับการจมทะเลของเรือ ‘Titanic’ ซึ่งนักกีฬาถ่ายทอดออกมาได้เยี่ยมยอด และเป็นแจ็กกับโรสในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตนเอง การแข่งขันกีฬาลีลาศเป็นการบูรณาการใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาพลศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ...

Read more

ร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

23-09-2566 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660923-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนในระดับชั้น ม.5-6

21-09-2566 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 9 คน ณ มหาวิทยาลัย Ming Chuan ประเทศ ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 10 วันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยมีครูผู้ดูแลคือ ครู หู เมิ้ง หลาน ได้แก่ 1.น.ส.ณัชชา รัตนคีรี นักเรียนชั้นม.5/6 2. น.ส.เอกปวีณ์ กันหอม นักเรียนชั้นม.5/6 3. น.ส.ณิฌฐา สุทธะ นักเรียนชั้นม.5/6 4. น.ส.แทมมาริน เบนากิล่า นักเรียนชั้นม.5/6 5. น.ส.ภูรินทราภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม.6/4...

Read more

ภาวนาวันเยาวชนแห่งชาติและวันสันติภาพโลก

21-09-2566 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนได้ร่วมใจกันภาวนาวันเยาวชนแห่งชาติและวันสันติภาพโลก ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นผู้สร้างสันติในครอบครัว โรงเรียน และสังคมที่เราอยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน {lightgallery type=local path=images/news2566/660921-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023

21-09-2566 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวรมย์นลิน ขัติยะ และนางสาวรมย์รวินท์ ขัติยะ นักเรียนชั้น ม.4/5 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 ในวันที่ 8-11 กันยายน 2566 รายการ Duo Jazz Teen 13-15 Year ได้ถ้วยรางวัลอันดับที่ 2 รายการ Ensemble Jazz Teen 13-15 Year ได้ถ้วยรางวัลอันดับที่ 2 {lightgallery type=local path=images/news2566/660921-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

การประกาศรางวัล สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

21-09-2566 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ดังนี้ รายการที่ 1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับรางวัลโครงงาน นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม โครงงาน เรื่อง วัสดุปิดแผลจากไฮโดรเจลผสมสารสกัดจากเปลือกเปลือกมังคุด 1. นางสาวธมนวรรณ เจริญพันธ์ ม.6/1 2. นางสาวปพิชญา สุการาม ม.6/1 3. นางสาวภีมใจ หลวงต่างใจ ม.6/1 คุณครูที่ปรึกษา คุณครูปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ 2. รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. นางสาวกาณต์ธิดา พิชญาวงศ์ ม.6/1 2. นางสาวรวิภา พรหมมา...

Read more

งานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25

21-09-2566 Hits:174 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นและกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการและทักษะญี่ปุ่น ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูวิไลรัตน์ ทาโส (เซนเซแตง) ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมปลาย โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้ 1. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) : น.ส.เขมสุดา พี่พานิช ชั้น ม.5/6 2. การแข่งขันความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) : น.ส.นภัทร อินต๊ะยศ ชั้น ม.4/5 3. การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) :...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ

20-09-2566 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา วีรศิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023 Level A1 ได้คะแนน 90% (Achieve an overall score of 90% in stage 1) {lightgallery type=local path=images/news2566/660920-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับร้องเพลง Pop&Rock Grade 3

20-09-2566 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลจิรา เจตนะเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยคะแนน 81 คะแนน จากการสอบวัดระดับร้องเพลง Pop&Rock Grade 3 Trinity College London ประเทศไทย บอร์ดสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากสหราชอาณาจักร ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบัน Trinity College of Music หรือที่รู้จักกันในนามปัจจุบันว่า Trinity Laban ตั้งแต่ปี 1877 และดำเนินการสอบในหลากหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 140 ปี ปัจจุบันการสอบของ Trinity College London ครอบคลุมเครื่องดนตรีคลาสสิคเกือบทุกชนิด รวมถึงการขับร้อง และทฤษฎีดนตรี มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับเทียบเท่าปริญญาโท หลักสูตรการสอบเป็นลักษณะหลักสูตรที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ...

Read more

การคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่

19-09-2566 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 คัดเลือก ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ @ cnx badminton เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Lanna Tae Kwon Do Championship ประจำปี 2566

19-09-2566 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 คัดเลือก ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ @ cnx badminton เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจากประเทศเวียดนาม

19-09-2566 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Sister Doan Thi Lang และ Sister Nguyen Kieu Minh Trang ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจากประเทศเวียดนาม ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและชมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน และ วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 การเรียนการสอนระดับอนุบาล 3 เป็นการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ทักษะพื้นฐานและทักษะ Executive Functions (EF) & Coding ซิสเตอร์ทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนทัศนะและแนวทางจัดการศึกษาร่วมกับคณะบริหาร คณะครูระดับอนุบาล รวมทั้งร่วมกิจกรรมน่ารักๆกับลูกสาวคนเล็กของบ้านเรยีนาอย่างมีความสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-2...

Read more

ร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา จังหวัดเชียงใหม่

19-09-2566 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนระดับชั้น ม.3/3 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ณ.เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 16 กันยายน 2566 ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ พุมเซ่เดี่ยวฟรีสไตล์ เยาวชนหญิงจังหวัดเชียงใหม่ (ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5) สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

19-09-2566 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย-วัฒนธรรมไทย และใบรับรองการศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้แก่ Ms.Sasaki Yuuka นักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 เดือน จาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่จบการศึกษาตามหลักสูตรครบจำนวนชั่วโมงฝึกงาน โดย Ms.Sasaki Yuuka ได้เดินทางกลับถึงประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพแล้วและจะได้นำเรื่องราวความประทับใจ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยไปบอกเล่าแก่คุณครูและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาแก่ Ms.Sasaki Yuuka

18-09-2566 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย-วัฒนธรรมไทย และใบรับรองการศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้แก่ Ms.Sasaki Yuuka นักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 เดือน จาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่จบการศึกษาตามหลักสูตรครบจำนวนชั่วโมงฝึกงาน โดย Ms.Sasaki Yuuka ได้เดินทางกลับถึงประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพแล้วและจะได้นำเรื่องราวความประทับใจ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยไปบอกเล่าแก่คุณครูและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660918-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “RC Creative Market”

18-09-2566 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “RC Creative Market” พื้นที่ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ   ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2566 ด้วยความร่วมมือของ 8 กลุ่มสาระ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง และสนุกไปกับกิจกรรม RC Creative Market.   Unlocking new ideas, Building the creativity world with “RC Creative Market”   “ปลดปล่อยความคิดใหม่ๆ สรรสร้างผลงานมากมาย ไปกับ ตลาดแห่งไอเดีย “RC Creative Market”   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery...

Read more

การแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ

15-09-2566 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด เด็กหญิงวริษา เดโชสว่าง นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับเหรียญรางวัล เหรีญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ 11-12 ปี นางสาวซีรีน ศรีเกษม นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับเหรียญรางวัล เหรีญเงิน พุมเซ่เดี่ยว สายเหลือง รุ่นอายุ 5-17 ปี ในการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ “Lanna Tae Kwon Do Championship 2023 ประจำปี 2566” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

Read more

ชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

15-09-2566 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เเผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งคุณครูภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเงินตราไทย เงินตราล้านนา และขั้นตอนการผลิตเหรียญ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและบรรยายถ่ายทอดความรู้ นักเรียนได้ทั้งความรู้และสนุกกับการเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้เช่นกัน {lightgallery type=local path=images/news2566/660915-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (日本の留学生)

15-09-2566 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

Ms.Sasaki Yuuka และ Ms.Furukawa Hiori นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula Gakuin High School ปี 2023 หลังจากที่ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ในคาบเรียนปกติกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาระยะหนึ่งแล้ว ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดคาบเรียนพิเศษหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทยได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งคอร์สการทำอาหารไทย การรำไทย การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียน รวมทั้งคอร์ส สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาอีกด้วย {lightgallery type=local path=images/news2566/660915-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเสริมเย็น วิชาเรียนเทควันโด

15-09-2566 Hits:177 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งดำเนินการสอบโดย อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำขั้นที่6 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสายคือ ครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง3 {lightgallery type=local path=images/news2566/660915-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

14-09-2566 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีน รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.15 - 15.45 น.สำหรับนักเรียนกิจกรรมภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 332 คน และในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.15 - 15.45 น. สำหรับนักเรียนกิจกรรมภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน...

Read more

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

14-09-2566 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยในรายวิชาพลศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินทักษะความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา และเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละห้องเกิดความปรองดองอย่างแท้จริง ด้วยการเคารพในความแตกต่าง ผ่านการเล่นกีฬา   สรุปผลการแข่งขัน ถ้วยรางวัล   ชนะเลิศอันดับที่ 1 = ม.4/3   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 = ม.4/4   รองชนะเลิศอันดับที่ 2 = ม.4/5-6   รองชนะเลิศอันดับที่ 3 = ม.4/2   ไฟต์เตอร์ = ม.4/1   ในการแข่งขันครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน คุณคุณครูทีมม.4 ที่เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวของเรา   ตลอดจนนักเรียนชั้น ม.4 ทุกคนที่ตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขัน มีวินัย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย   เเละขอขอบคุณ   ผู้ตัดสิน : คุณครูกวินนา และคุณครูจันทร์พลอย   ช่างภาพ : คุณครูปุณยนุช   ทีมพากย์กีฬา : คุณครูพรยมล และคุณครูวาสนา   อีกทั้งขอขอบคุณกองเชียร์ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเรยีนาที่ให้ความสนใจ มาชมการแข่งขัน...

Read more

กิจกรรม “RC Creative Market”

11-09-2566 Hits:223 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “RC Creative Market” พื้นที่ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม RC Creative Market จะจัดขึ้นในวันพุธที่13 กันยายน 2566 ณ บริเวณใต้อาคารServiam มาร่วมเป็นกำลังใจให้นักประกอบการตัวน้อยกันค่ะ Unlocking new ideas, Building the creativity world with “RC Creative Market” “ปลดปล่อยความคิดใหม่ๆ สรรสร้างผลงานมากมาย ไปกับ ตลาดแห่งไอเดีย “RC Creative Market” {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯรักและรับใช้สังคม และทัศนศึกษา ชั้น ม.6

11-09-2566 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม และทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะชีวิตจากการปฏิบัติและการใช้กระบวนการไตร่ตรองประสบการณ์บนฐานคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ตามจิตตารมณ์ SERVIAM (ฉันยินดีรับใช้) อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมสังคมพัฒนาขึ้น เพื่อฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างจิตตารมณ์ยินดีรับใช้ และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างเอื้ออาทร ณ โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่และ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

11-09-2566 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเจริญจิตภาวนาและการทำสมาธิ ปลูกฝังความเป็นกุลสตรีไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และการครองตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นักเรียนสามารถใช้ชีวิตด้วยการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานความคิดที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่ความปรองดอง ภายใต้หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน “ปรองดองกันอย่างแท้จริงด้วยความเคารพในความแตกต่าง” ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วัดพระธาตุหริภุญชัย และ ลานกิจกรรม Judy home จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 - 3

11-09-2566 Hits:157 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

11-09-2566 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัด กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศิษย์อุร์สุลิน เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีในการค้นพบตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายในการเรียนและการดำเนินชีวิต เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างครูและศิษย์เก่า {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 6 กันยายน 2566

11-09-2566 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: เด็กหญิงรัชวัลภ์ ไทยกิ่ง {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ โดยคุณพ่อชาร์ลส์ นพรัตน์ เรือนกูล

09-09-2566 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยคุณพ่อชาร์ลส์ นพรัตน์ เรือนกูล จากคณะเยสุอิต เป็นวิทยากรนำการฟื้นฟูจิตใจ เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตคริสตชนให้เข้มแข็ง เต็มเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้ (SERVIM) ตลอดจนความสัมพันธ์กันฉันท์พี่น้องมากยิ่งขึ้น อาศัยกระบวนการเสริมสร้างความเชื่อ เข้าเงียบ ไตร่ตรอง ตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 คือ “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง (AUTHENTIC RECONCILATION RESPECT FOR DIVERSITY)” ณ วัดพระจิตเจ้า (สวนเจ็ดริน) เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660909-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นป.3 และ ป.5

07-09-2566 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดชัยมงคล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660907-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Nano

07-09-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน งานอาคารสถานที่เเละสิ่งเเวดล้อมจึงได้ดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Nano อย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เเละอาคารต่างๆในบริเวณโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/660907-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

04-09-2566 Hits:205 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน คณะครู และบุคลากร จึงได้ประสานงานฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่มา ณ โอกาสนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ "ศิลปะไทยร่วมสมัย"

04-09-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งกำลังใจให้พี่ๆ ม.6 ที่เข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ “ศิลปะไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Arts)” ชื่อทีม "เจ้าขุนทองประเสริฐ" ที่ผ่านการคัดเลือก เป็น10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ที่จะได้เข้าร่วม workshop และแข่งรอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆกันค่ะ https://web.facebook.com/BoardGameDesignerThailand/?_rdc=1&_rdr {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่ กับธนาคารออมสิน"

04-09-2566 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่ กับธนาคารออมสิน" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องบทบาทของธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย รู้การใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น บนมือถืออย่างปลอดภัย ส่งเสริม สร้างวินัย และสร้างความตระหนักการออมเงิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนำโดยท่านผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน คุณกริชฤทธิ์ สิงหเดช พร้อมทีมงาน ได้ให้ความอนุเคราะห์ สอนให้ความรู้แก่นักเรียน ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระปุกออมสินrecycle พร้อมกับ มอบรางวัล เงินสด พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นางสาวศรัณย์พร นิรุชากุล ม.5/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพัทธ์ธิดา ทัศมากร ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปุณิกา พรหมจันทร์ ม.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวีละสกุล ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาว ชวิศา จตุพิพิธพร ม.5/3 {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

งานแนะแนวศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น Ichiban Japan Fair 2023

04-09-2566 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวศึกษาต่อในญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น Ichiban Japan Fair 2023 ณ Nimman Convention Center เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 1 กันยายน 2566

04-09-2566 Hits:248 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 1 กันยายน 2566   วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会 : 2 回目)

04-09-2566 Hits:229 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会 : 2 回目) ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ ของฝาก (ขนม) ที่มีชื่อเสียงของไทย โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส และ Ms.Maiko Kobayashi เป็นผู้ดูแลกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

01-09-2566 Hits:181 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชโลทร อาจหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 สังกัดสโมสร GKO CHIANGMAI ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการเข้าร่วมการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

01-09-2566 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท จากการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ หมอกควันพิษต้องวิทย์แก้ไข เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมี ครูนฤมล ปัญญาจิระ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม และครูจารุวรรณ ปันเปอร์ เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกันยายน

01-09-2566 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกันยายน โดยมีโรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เข้าร่วม ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยมีบาดหลวง พิชิต จำปาพยุง เป็นประธานในพิธี {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

01-09-2566 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross-Strait Cooperation และ Professor Richard Cheng, the manager of international students section at Office of International and Cross-Strait Cooperation จากมหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of...

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศไต้หวัน

01-09-2566 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 Ming Chuan University ประเทศไต้หวัน นำโดยผู้อำนวยการจากมหาวิทยาลัยหมิงฉวน ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมกับข้อมูลทุนการศึกษาทั้งระยะสั้น ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยน และทุนระดับปริญญาตรี รวมทั้งทุน Duo degree ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักเรียนในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 30 สิงหาคม 2566

30-08-2566 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660830-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ

29-08-2566 Hits:177 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากรายการ เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กบ 100 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local...

Read more

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS กวินธิดา ศิริอวยชัย

29-08-2566 Hits:190 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4   ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS   ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566   ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ได้รับรางวัล   2 เหรียญทอง   จากรายการ   - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - เตะเท้าฟรีสไตด์ 50เมตร รุ่น08ปีหญิง   7 เหรียญเงิน   จากรายการ   - กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - ฟรีสไตล์...

Read more

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ลิตาภัทร วสินันท์

29-08-2566 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้น ป.2/3   ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS   ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566   ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง   เหรียญทอง   ในการแข่งขันทั้งหมด 5 รายการ   - กรรเชียง 50 เมตร   - ฟรีสไตล์ 50 เมตร   - ผีเสื้อ 50 เมตร   - กบ 50 เมตร   - เตะโฟม 50 เมตร   ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660829-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 25 สิงหาคม 2566

28-08-2566 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 25 สิงหาคม 2566   วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza   ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์, นางสาวมีณนิษา ใจใส และ เด็กหญิงสุขรัชวัลภ์ ไทยกิ่ง {lightgallery type=local path=images/news2566/660828-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

ค่ายสู่ฝัน Power of the mind ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2566

28-08-2566 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross-Strait Cooperation และ Professor Richard Cheng, the manager of international students section at Office of International and Cross-Strait Cooperation จากมหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of...

Read more

พิธีปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566

28-08-2566 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ และค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 156 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660828-2...

Read more

การแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 25

28-08-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา นางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - HipHop Solo รุ่น 17&under ได้รับรางวัลที่ 2 (2nd place) - Modern jazz Solo รุ่น 17&under ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) {lightgallery type=local...

Read more

กิจกรรม พี่พบน้อง ปีการศึกษา 2566

25-08-2566 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม พี่พบน้อง โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 5 คน ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนระดับมัธยมปลาย การเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆ ชั้น ม.1 - ม.5 ณ หอประชุม อาคารอนุสรณ์ 80 ปี ขอพระเจ้าโปรดอวยพรในน้ำใจอันดีงาม เปี่ยมด้วยหัวใจ serviam ของรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660825-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 23 สิงหาคม 2566

24-08-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

นพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza ถ่ายภาพโดย: นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660824-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีเปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566

24-08-2566 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ และค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 156 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660824-2...

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ

24-08-2566 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้างานปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 ให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ {lightgallery type=local path=images/news2566/660824-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นป.2 และ ป.4

23-08-2566 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดชัยมงคล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660823-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา2566สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

23-08-2566 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวเเทนทีมบริหาร เเละคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 10 คนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงเเรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีคณะนักบวช จาก 5 คณะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้แก่ คณะพระมหาไถ่ คณะลาซาล คณะพระกุมารเยซู คณะเยสุอิต และคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน (ประเทศไทย) ซึ่งคณะอุร์สุลินฯ ดำเนินงานด้านการศึกษาอบรม มีโรงเรียน 4 แห่งในประเทศไทย คือ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย...

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

21-08-2566 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 งานบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยเชิญซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี เป็นวิทยากรแบ่งปันจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี และหัวข้อรณรงค์ประจำปี “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง” ให้กับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ณ บ้านดอยเรยีนาฯ บนดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวครูสุจิตรา นวชัย

21-08-2566 Hits:199 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวคุณครูสุจิตรา นวชัย (ครูเกษียณ) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อชูเกียรติ อำพันเพ็ญโรจน์ ณ วัดเมืองสาตรน้อย เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่าน สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่18 สิงหาคม2566

21-08-2566 Hits:177 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566

21-08-2566 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัลยกร สินธุ์เทียมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นนักเรียน “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566” รับการประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 9 ประการ โดยได้รับการเสนอรายชื่อจากสภาวัฒนธรรม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ปี2566

19-08-2566 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูชไมพันธ์ุ โบ๊ด ครูกฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ และ Mr. OMAR QADDOURI ครูผู้ควบคุมนักเรียนและวิทยากรประจำค่าย ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศสเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ {lightgallery type=local path=images/news2566/660819-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับอาจารย์ Wenzao Ursuline University of Languages ไต้หวัน

17-08-2566 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross-Strait Cooperation และ Professor Richard Cheng, the manager of international students section at Office of International and Cross-Strait Cooperation จากมหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of...

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 16 สิงหาคม 2566

17-08-2566 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660817-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

16-08-2566 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของ พระนางมารีย์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากร นักเรียน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง โดยมี บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660816-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Ms.Sasaki Yuka

15-08-2566 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ Ms.Sasaki Yuka นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, Japan ที่มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้าชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3- มัธยมปลาย เป็นระยะเวลา 1 เดือน レジナシェリー学校へようこそ {lightgallery type=local path=images/news2566/660815-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯรักและรับใช้สังคมภายนอกโรงเรียน ม.5

15-08-2566 Hits:194 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯรักและรับใช้สังคมภายนอกโรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมสัมพันธภาพพี่น้องอุร์สุลิน สร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงเรียนต่อโรงเรียน และโรงเรียนต่อชุมชน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน ให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660815-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจ คุณครูอินสม อุปโยคิน (อดีตครูเก่า)

11-08-2566 Hits:163 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนทีมบริหาร คณะครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยคุณครูอินสม อุปโยคิน (อดีตครูเก่า) ณ ศาลา วัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณครู ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 11 สิงหาคม2566

11-08-2566 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ “สานฝันสู่การเป็นนักแบดมินตันระดับโลก”

11-08-2566 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “สานฝันสู่การเป็นนักแบดมินตันระดับโลก” คัดเลือกระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2566 ณ SCG Badminton Academy นางลิ้นจี่ 3 กรุงเทพมหานคร {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวครูกีรติกานต์ สันตะวัน

11-08-2566 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน ที่ได้สูญเสีย คุณแม่จันเพ็ญ อ่อนนิ่ม ณ วัดปราสาท เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณแม่ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

11-08-2566 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธานวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีเทิดพระคุณแม่ พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11-08-2566 Hits:155 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 10 สิงหาคม2566

11-08-2566 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่1/2566

11-08-2566 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อแจ้งเรื่องบทบาทหน้าที่ที่สำคัญระหว่างสมาคมฯ และโรงเรียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2565 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565-2566 ทดแทนกรรมการที่ลาออกและหมดวาระ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดปีการศึกษา 2565-2566 กิจกรรมที่คณะกรรมการจะเข้าร่วมตลอดปีการศึกษา 2566 และ การนำเสนอสาระสำคัญสำหรับการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสร้างวิทยากรตัวคูณตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

10-08-2566 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมดัวยครูรัตติกร ชาญชำนิ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างวิทยากรตัวคูณตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงละคร (The' 92 Auditorium) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

10-08-2566 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี และอัตลักษณ์ศิษย์อุร์สุลิน ไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่น ไตร่ตรองถอดบทเรียนการนำจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา และอัตลักษณ์ศิษย์อุร์สุลินไปปรับใช้ใน โลกกว้าง อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูทีมชั้น นักเรียน และผู้ปกครอง ครูในทีมชั้นมีส่วนร่วมในการอบรม ดูแลนักเรียนให้มีมารยาทที่ดี มีคุณลักษณะของกุลสตรีไทยที่มีจิตตารมณ์ รักและรับใช้ (Serviam) มีระเบียบวินัย อีกทั้งนักเรียนร่วมทำกิจกรรมกันอย่างเป็นมิตร ยอมรับ ในความแตกต่างและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 ณ ม่อนปาร์ค รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-1...

Read more

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นอ.3 ป.1 และ ป.6

10-08-2566 Hits:194 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดชัยมงคล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณจันทร์ทอง คะนึงไพร

10-08-2566 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์อุร์สุลินฯ พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณจันทร์ทอง คะนึงไพร (เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อหน่อทูลา คะนึงไพร ณ บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 8 สิงหาคม 2566

10-08-2566 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

10-08-2566 Hits:200 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์อุร์สุลินฯ พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณจันทร์ทอง คะนึงไพร (เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อหน่อทูลา คะนึงไพร ณ บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 9 สิงหาคม2566

10-08-2566 Hits:192 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2)

09-08-2566 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “หญิงไทย ใจสากล ปฏิบัติตนตามครรลอง ปรองดองกันอย่างแท้จริง” เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนปรองดองกันอย่างแท้จริงและความเคารพในความแตกต่าง ณ บ้านม่อนฝ้าย ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660809-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44

08-08-2566 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660808-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

08-08-2566 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวต้นข้าว จันจรมานิตย์ (ม.6/4) เเละนางสาวนิชชารัตน์ ชมภูมิ่ง(ม.6/6) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคุณครูณัฐกฤตา กันทะวงษ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 นักเรียนได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร เเละนักเรียนได้รับสิทธิในการเเข่งขันรอบภูมิภาคต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660808-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคริสต์ ปีการศึกษา2565

08-08-2566 Hits:212 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะซิสเตอร์ และตัวแทนคุณครูคาทอลิก ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคริสต์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า และร่วมฉลอง 100 ปี คณะอุร์สุลินไทย ในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยความปรองดอง และเคารพในความแตกต่าง ” ณ วัดพระเมตตา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660808-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น เชียงใหม่

07-08-2566 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ครูจิราพร นพวัฒนากร หัวหน้างานแนะแนว ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news2566/660807-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล เชียงใหม่

07-08-2566 Hits:293 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ครูจิราพร นพวัฒนากร หัวหน้างานแนะแนว ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news2566/660807-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566

04-08-2566 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ดำเนินการบริการงานอนามัย ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา และสุขภาพฟัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660804-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา

04-08-2566 Hits:196 ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมและกรดไฮโดรคลอริก และทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี {lightgallery type=local path=images/news2566/660804-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25

03-08-2566 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566   1. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (รางวัลชนะเลิศ)   น.ส.เขมสุดา พี่พานิช ม.5   2. การแข่งขันความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)   น.ส.นภัทร อินต๊ะยศ ม.4   3. การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)   น.ส.วรัชยา ผัดแก้ว ม.5   4. การแข่งขัน cover dance (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)   น.ส.กฤตชญา การุณ ม.6   น.ส.เจตนิพิฐ ติคำ ม.6   น.ส.จุฬาลักษณ์ จายแก้ว ม.6   5. การแข่งขันเขียน Kanji (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28-07-2566 Hits:181 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660728-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ASIA Student Arts Festival 2023

28-07-2566 Hits:229 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการ ASIA Student Arts Festival 2023 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Champion ประเภท Free dance ในรุ่น Teenage A ณ Hong Kong Cultural Centre (Online) ฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2566/660728-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล

27-07-2566 Hits:214 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660727-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม R.C. Reconciliation Camp 2023

27-07-2566 Hits:194 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม R.C. Reconciliation Camp 2023 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความปรองดองอย่างแท้จริงและเคารพในความแตกต่าง สานสายสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน ให้นักเรียนมีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660727-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5261332
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2550
2979
15889
5221114
28388
87061
5261332

Your IP: 3.238.180.174
2023-12-08 19:22