ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมงาน “สัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์
Read more
เราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำลายแบบนี้ หรือ ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดรับสมัครลงทะเบียนแล้ว โครงการ RC Happy Weekend โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช...

28-06-2565 Hits:1827 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

13-05-2565 Hits:3762 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:12649 :

Read more

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนั...

18-08-2565 Hits:11 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...

12-08-2565 Hits:25 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...

11-08-2565 Hits:36 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่...

11-08-2565 Hits:35 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง ร...

11-08-2565 Hits:30 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเ...

11-08-2565 Hits:30 :

Read more

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน...

11-08-2565 Hits:39 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้ง...

10-08-2565 Hits:61 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมการแสดงรำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ ในงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่...

10-08-2565 Hits:36 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา...

09-08-2565 Hits:63 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน...

08-08-2565 Hits:59 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก ...

08-08-2565 Hits:51 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กา...

08-08-2565 Hits:34 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร...

06-08-2565 Hits:63 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรร...

05-08-2565 Hits:45 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ...

05-08-2565 Hits:50 :

Read more

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพ...

04-08-2565 Hits:45 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ เ...

04-08-2565 Hits:121 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ เพ...

04-08-2565 Hits:46 :

Read more

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนส...

03-08-2565 Hits:50 :

Read more

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ เพื่อ...

03-08-2565 Hits:39 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (日本祭) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระห...

02-08-2565 Hits:51 :

Read more

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ เพื่...

02-08-2565 Hits:36 :

Read more

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ ...

02-08-2565 Hits:41 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสันทราย ...

01-08-2565 Hits:43 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 รายการ ดังนี...

01-08-2565 Hits:47 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด ...

01-08-2565 Hits:42 :

Read more

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโคร...

30-07-2565 Hits:36 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เน...

27-07-2565 Hits:157 :

Read more

การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา ประจำปีการศึ...

27-07-2565 Hits:132 :

Read more

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการพร้อมทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร...

27-07-2565 Hits:71 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...

27-07-2565 Hits:74 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...

27-07-2565 Hits:75 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

27-07-2565 Hits:73 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัล Asia Pacific Leadership Aw...

25-07-2565 Hits:97 :

Read more

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป...

25-07-2565 Hits:90 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ได้เรียนรู้น...

25-07-2565 Hits:73 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าพบรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อ...

25-07-2565 Hits:77 :

Read more

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลาวันเสาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่...

25-07-2565 Hits:77 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีกา...

25-07-2565 Hits:52 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ เชียงใหม่ ด้วยความสัมพั...

22-07-2565 Hits:61 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมมาลา เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และม...

22-07-2565 Hits:57 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนฤดี ยอดกมล และ คุณปริชดา เอื้อเกษมสิน นักจิตวิทย...

21-07-2565 Hits:53 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชี...

21-07-2565 Hits:56 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ...

21-07-2565 Hits:84 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชีย...

21-07-2565 Hits:64 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชี...

21-07-2565 Hits:59 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด...

21-07-2565 Hits:56 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษ...

21-07-2565 Hits:56 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณี ด้วยควา...

19-07-2565 Hits:55 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอินทิรา ด้วยค...

19-07-2565 Hits:56 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ด้วยค...

19-07-2565 Hits:60 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส ด้วย...

19-07-2565 Hits:70 :

Read more

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

19-07-2565 Hits:441 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ย...

18-07-2565 Hits:67 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ...

18-07-2565 Hits:73 :

Read more

วัวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี...

18-07-2565 Hits:58 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ย...

18-07-2565 Hits:52 :

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Kosei Joshi Gakuen High School, Tokyo (文化交流会) ............................. วันอังคารที่ 12 ก...

12-07-2565 Hits:62 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น ด้วยความส...

11-07-2565 Hits:65 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว )เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอบเข้ามหาวิทยา...

11-07-2565 Hits:62 :

Read more

Regina Coeli College would like to congratulate the students who won the competition and receive a certificate from RC ENGLISH singing and dancing...

11-07-2565 Hits:102 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend พร้อมด้วยทีมบริหาร โรงเรียน...

09-07-2565 Hits:118 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูทีมชั้น จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริ...

08-07-2565 Hits:59 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นักเรียนห้องเรียน สสวท. ชั้น ม.2/1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 35 คน พร้อมครูผู้ดูแล 2 ท่านคือครูวิเจน ดวงคำ แ...

08-07-2565 Hits:139 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลและคณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรร...

08-07-2565 Hits:140 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ด้วยความ...

08-07-2565 Hits:90 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้า...

08-07-2565 Hits:88 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเ...

08-07-2565 Hits:104 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข ด้วย...

08-07-2565 Hits:105 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุมาลี ด้วยความสัมพ...

08-07-2565 Hits:90 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ด้วยความสัม...

08-07-2565 Hits:97 :

Read more

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

06-07-2565 Hits:239 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับ...

05-07-2565 Hits:114 :

Read more

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

05-07-2565 Hits:129 :

Read more

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ...

04-07-2565 Hits:101 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ...

04-07-2565 Hits:128 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

04-07-2565 Hits:103 :

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test) วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธ...

03-07-2565 Hits:102 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

01-07-2565 Hits:103 :

Read more

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

29-06-2565 Hits:110 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมฉลอง 90 ปี ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห...

29-06-2565 Hits:89 :

Read more

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

28-06-2565 Hits:145 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออ...

28-06-2565 Hits:113 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

27-06-2565 Hits:99 :

Read more

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการอบรมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 หัว...

27-06-2565 Hits:144 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อม...

24-06-2565 Hits:113 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น...

24-06-2565 Hits:173 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ -การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Service...

23-06-2565 Hits:94 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกันต้อนรับ นางวรภา กัญหา และ นา...

23-06-2565 Hits:149 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

Part 3: สนุกกับห้องเรียน RC “RC Learning Management”

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมที่จะอบรม ส่งเสริมและพัฒนาลูกสาวทุกคนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทันกับยุคสมัย สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง ตามเป้าหมาย“อบรมเสริมคนให้ครบ มุ่งสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์”

 

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรยีนาเชลีวิทยาลัยกันนะคะ

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV เครื่องละ 12,000 บาท รวม 3 เครื่อง จากคุณอนัญญา โตแสงชัย คุณพราว วีรปรีชาเมธ และคุณพิมพร ภู่เจริญ ศิษย์เก่ารุ่นฑิมภ์ (2543) บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข

Joomla Extensions

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

3474819
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1563
3393
13230
3436026
64166
153835
3474819

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-18 11:19