ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (เฉพาะกิจสถานการณ์โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นอนุบาล...

22-01-2021 Hits:607 :

Read more

ตารางเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ...

20-11-2020 Hits:2229 :

Read more

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบีย...

25-08-2020 Hits:5974 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน          -         ...

20-04-2020 Hits:5105 :

Read more

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน...

23-02-2021 Hits:21 :

Read more

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ...

23-02-2021 Hits:30 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคา...

22-02-2021 Hits:28 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปล...

22-02-2021 Hits:24 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องก...

22-02-2021 Hits:21 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021 เพื...

22-02-2021 Hits:30 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดอบรม ตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลสุขภาพสายตา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึก...

22-02-2021 Hits:28 :

Read more

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 ป.4 และ ป.6 จำนวน 6 คน เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ ว...

22-02-2021 Hits:25 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่...

22-02-2021 Hits:14 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้า...

19-02-2021 Hits:42 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื...

19-02-2021 Hits:30 :

Read more

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อย...

17-02-2021 Hits:37 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้อง...

17-02-2021 Hits:42 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์...

17-02-2021 Hits:43 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 2 คนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษา...

14-02-2021 Hits:66 :

Read more

Chinese New Year 2021 เทศกาลตรุษจีน ในปีนี้ ทางศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมอวยพร คณะผู้บริหารและครูชาวต่างประเทศ ภายในบริเวณโรงเรียน {lightgal...

14-02-2021 Hits:43 :

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร...

14-02-2021 Hits:47 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ปาลี นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร และ นางสาวสุภัคพิชญา ชัยเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้า...

14-02-2021 Hits:45 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญเยี...

09-02-2021 Hits:59 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้อาคารประกอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจความพร้อมของอาคารพลศึกษาอนุ...

09-02-2021 Hits:65 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญอำน...

09-02-2021 Hits:43 :

Read more

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนา...

05-02-2021 Hits:77 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน นำกระเช้าแ...

05-02-2021 Hits:76 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนร...

05-02-2021 Hits:63 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ของนักเรียนมัธ...

01-02-2021 Hits:141 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564 การปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องศาสนาประถม   {lightgallery type...

01-02-2021 Hits:121 :

Read more

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วม...

27-01-2021 Hits:132 :

Read more

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิท...

27-01-2021 Hits:151 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาก...

25-01-2021 Hits:117 :

Read more

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจน...

25-01-2021 Hits:146 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล และตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า นา...

25-01-2021 Hits:135 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564   ...

21-01-2021 Hits:264 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 ...

20-01-2021 Hits:155 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 ธันวาค...

19-01-2021 Hits:186 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 1.นางสมพร ธรรมสุภา ได้รับรางวัล เกียรติยศว...

18-01-2021 Hits:155 :

Read more

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการเรียนก...

16-01-2021 Hits:199 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ {lightgallery type=local path=images/news/640113_1 previewHeight=141...

13-01-2021 Hits:326 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำกระเช้าและของขวัญ...

11-01-2021 Hits:200 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันก...

11-01-2021 Hits:153 :

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ร...

06-01-2021 Hits:183 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ ในเดือนธันวาคม ของโรงเรียน...

06-01-2021 Hits:150 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10   {lightgaller...

06-01-2021 Hits:219 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวั...

06-01-2021 Hits:158 :

Read more

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน...

06-01-2021 Hits:183 :

Read more

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ 4-17 มกราคม 2564) ...

04-01-2021 Hits:1044 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9   {lightgallery ...

03-01-2021 Hits:438 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8   ...

24-12-2020 Hits:377 :

Read more

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS ปี ค.ศ.2020 และมีการมอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประ...

22-12-2020 Hits:254 :

Read more

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มท...

21-12-2020 Hits:246 :

Read more

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครูได้ส่งมอบความรักและสันติสุข...

21-12-2020 Hits:181 :

Read more

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และคุณครูคริสต์โรงเรียนเร...

17-12-2020 Hits:195 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 “กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก่...

17-12-2020 Hits:204 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่...

14-12-2020 Hits:219 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์อุร์สุลิน และคณะเจ้าหน้าที่คริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจของเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำ...

14-12-2020 Hits:210 :

Read more

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่...

14-12-2020 Hits:216 :

Read more

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 ...

07-12-2020 Hits:266 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...

07-12-2020 Hits:233 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ...

04-12-2020 Hits:262 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบ...

04-12-2020 Hits:307 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดภาว...

03-12-2020 Hits:281 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้พัฒนาการเรียนการสอน จนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่า...

03-12-2020 Hits:294 :

Read more

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบเสื้อยืด จำนวน175 ตัว จาก กลุ่มศิษย์เก่าเรยีนา รุ่นที่15 สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรีย...

01-12-2020 Hits:254 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ...

30-11-2020 Hits:517 :

Read more

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563…..ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระ...

30-11-2020 Hits:312 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูคริสต์” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ การดูแลรักษาโลก บ้านที่เร...

30-11-2020 Hits:262 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก...

30-11-2020 Hits:265 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน 1. 1. เด็...

27-11-2020 Hits:261 :

Read more

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมขอพระพรจากพระเจ้าแล...

27-11-2020 Hits:272 :

Read more

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเสกอาคารพลศึกษาอน...

25-11-2020 Hits:263 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา...

23-11-2020 Hits:329 :

Read more

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกัน...

20-11-2020 Hits:274 :

Read more

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่47 (第47回日本語弁論大会) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น  ที่ได้รับรางวัลจา...

18-11-2020 Hits:305 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางส่าวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดั...

11-11-2020 Hits:381 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน พร้อมด้วยคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโ...

11-11-2020 Hits:306 :

Read more

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และครูทีมจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนส่งมอ...

10-11-2020 Hits:329 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ได้ร่วมกันตัดสินคัดเลือกนักเ...

08-11-2020 Hits:297 :

Read more

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วม...

02-11-2020 Hits:314 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานจุดเทียน ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล นำ...

30-10-2020 Hits:331 :

Read more

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมต้อนรั...

30-10-2020 Hits:320 :

Read more

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องแนวทางกา...

27-10-2020 Hits:354 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่งถึงเพื...

26-10-2020 Hits:307 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดั...

26-10-2020 Hits:339 :

Read more

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้า...

21-10-2020 Hits:330 :

Read more

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุมิตรา พงศธร ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำ...

20-10-2020 Hits:355 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวค...

20-10-2020 Hits:302 :

Read more

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใ...

19-10-2020 Hits:327 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาส...

19-10-2020 Hits:377 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีก...

19-10-2020 Hits:342 :

Read more

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล Asia Pacific Leadership Award a...

16-10-2020 Hits:399 :

Read more

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย นางสาววาสิตา ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนรัฐบาลญ...

14-10-2020 Hits:338 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน ผู้สืบทอดจิตตารมณ์นักบุญอัญจลาและผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้า : ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี , ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา , ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ , ซิสเตอร์อรศรี มนตรี

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

1318851
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
394
2974
14515
1276517
97929
145974
1318851

Your IP: 54.236.58.220
2021-02-26 06:41