War On Plastic .START NOW! กับโครงการ Ursuline Global Compact On Education 2021

เราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำลายแบบนี้ หรือ มาช่วยโลกของเราด้วยกัน คำตอบอยู่ที่คุณ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับพลาสติกด้วยกันค่ะกับโครงการ Ursuline Global Compact On Education 2021 กับเพื่อนๆในเครืออุร์สุลินทั่วโลก

เพียงแค่ Scan QR Code ถึงเวลาแล้วค่ะ War On Plastic .START NOW!