การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนการนำสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และอาจารย์ประภา วัฒนคีรี ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 12 ได้เชิญนักเรียนเก่า 2 ท่าน รศ.ดร. ภญ.พาณี ศิริสะอาด และ ผศ.ปราณี อาธิมิตร ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนการนำสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ

Joomla Extensions