ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมงาน “สัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์
Read more
เราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำลายแบบนี้ หรือ ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดรับสมัครลงทะเบียนแล้ว โครงการ RC Happy Weekend โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช...

28-06-2565 Hits:1827 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

13-05-2565 Hits:3762 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:12649 :

Read more

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนั...

18-08-2565 Hits:6 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...

12-08-2565 Hits:25 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...

11-08-2565 Hits:35 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่...

11-08-2565 Hits:35 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง ร...

11-08-2565 Hits:30 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเ...

11-08-2565 Hits:29 :

Read more

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน...

11-08-2565 Hits:39 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้ง...

10-08-2565 Hits:61 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมการแสดงรำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ ในงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่...

10-08-2565 Hits:36 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา...

09-08-2565 Hits:62 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน...

08-08-2565 Hits:59 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก ...

08-08-2565 Hits:51 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กา...

08-08-2565 Hits:34 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร...

06-08-2565 Hits:63 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรร...

05-08-2565 Hits:45 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ...

05-08-2565 Hits:50 :

Read more

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพ...

04-08-2565 Hits:44 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ เ...

04-08-2565 Hits:121 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ เพ...

04-08-2565 Hits:46 :

Read more

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนส...

03-08-2565 Hits:50 :

Read more

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ เพื่อ...

03-08-2565 Hits:39 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (日本祭) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระห...

02-08-2565 Hits:51 :

Read more

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ เพื่...

02-08-2565 Hits:35 :

Read more

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ ...

02-08-2565 Hits:41 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสันทราย ...

01-08-2565 Hits:43 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 รายการ ดังนี...

01-08-2565 Hits:47 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด ...

01-08-2565 Hits:42 :

Read more

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโคร...

30-07-2565 Hits:36 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เน...

27-07-2565 Hits:157 :

Read more

การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา ประจำปีการศึ...

27-07-2565 Hits:132 :

Read more

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการพร้อมทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร...

27-07-2565 Hits:71 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...

27-07-2565 Hits:74 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...

27-07-2565 Hits:75 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

27-07-2565 Hits:73 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัล Asia Pacific Leadership Aw...

25-07-2565 Hits:97 :

Read more

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป...

25-07-2565 Hits:90 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ได้เรียนรู้น...

25-07-2565 Hits:73 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าพบรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อ...

25-07-2565 Hits:77 :

Read more

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลาวันเสาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่...

25-07-2565 Hits:77 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีกา...

25-07-2565 Hits:52 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ เชียงใหม่ ด้วยความสัมพั...

22-07-2565 Hits:61 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมมาลา เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และม...

22-07-2565 Hits:57 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนฤดี ยอดกมล และ คุณปริชดา เอื้อเกษมสิน นักจิตวิทย...

21-07-2565 Hits:53 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชี...

21-07-2565 Hits:55 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ...

21-07-2565 Hits:84 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชีย...

21-07-2565 Hits:64 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชี...

21-07-2565 Hits:59 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด...

21-07-2565 Hits:55 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษ...

21-07-2565 Hits:56 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณี ด้วยควา...

19-07-2565 Hits:55 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอินทิรา ด้วยค...

19-07-2565 Hits:56 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ด้วยค...

19-07-2565 Hits:60 :

Read more

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส ด้วย...

19-07-2565 Hits:70 :

Read more

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

19-07-2565 Hits:440 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ย...

18-07-2565 Hits:67 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ...

18-07-2565 Hits:73 :

Read more

วัวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี...

18-07-2565 Hits:58 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ย...

18-07-2565 Hits:52 :

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Kosei Joshi Gakuen High School, Tokyo (文化交流会) ............................. วันอังคารที่ 12 ก...

12-07-2565 Hits:62 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น ด้วยความส...

11-07-2565 Hits:65 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว )เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอบเข้ามหาวิทยา...

11-07-2565 Hits:62 :

Read more

Regina Coeli College would like to congratulate the students who won the competition and receive a certificate from RC ENGLISH singing and dancing...

11-07-2565 Hits:102 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend พร้อมด้วยทีมบริหาร โรงเรียน...

09-07-2565 Hits:118 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูทีมชั้น จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริ...

08-07-2565 Hits:59 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นักเรียนห้องเรียน สสวท. ชั้น ม.2/1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 35 คน พร้อมครูผู้ดูแล 2 ท่านคือครูวิเจน ดวงคำ แ...

08-07-2565 Hits:139 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลและคณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรร...

08-07-2565 Hits:140 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ด้วยความ...

08-07-2565 Hits:90 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้า...

08-07-2565 Hits:86 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเ...

08-07-2565 Hits:104 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข ด้วย...

08-07-2565 Hits:105 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุมาลี ด้วยความสัมพ...

08-07-2565 Hits:90 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ด้วยความสัม...

08-07-2565 Hits:97 :

Read more

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

06-07-2565 Hits:239 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับ...

05-07-2565 Hits:113 :

Read more

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

05-07-2565 Hits:129 :

Read more

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ...

04-07-2565 Hits:100 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ...

04-07-2565 Hits:127 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

04-07-2565 Hits:102 :

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test) วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธ...

03-07-2565 Hits:102 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

01-07-2565 Hits:102 :

Read more

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรา...

29-06-2565 Hits:109 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมฉลอง 90 ปี ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห...

29-06-2565 Hits:89 :

Read more

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

28-06-2565 Hits:144 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออ...

28-06-2565 Hits:113 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็...

27-06-2565 Hits:98 :

Read more

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการอบรมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 หัว...

27-06-2565 Hits:143 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อม...

24-06-2565 Hits:112 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น...

24-06-2565 Hits:173 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ -การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Service...

23-06-2565 Hits:94 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกันต้อนรับ นางวรภา กัญหา และ นา...

23-06-2565 Hits:149 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

Part 3: สนุกกับห้องเรียน RC “RC Learning Management”

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมที่จะอบรม ส่งเสริมและพัฒนาลูกสาวทุกคนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทันกับยุคสมัย สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง ตามเป้าหมาย“อบรมเสริมคนให้ครบ มุ่งสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์”

 

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรยีนาเชลีวิทยาลัยกันนะคะ

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน

การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.  ณ ห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู และคณะครู จะได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินสวัสดิการรายเดือนแด่ครูเกษียณงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระดมเงินสมทบกองทุนฯจากการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่ศิษย์พึงมีต่อครู

งานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อระดมทุนกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กำหนดวันทำบุญทอดผ้าป่าจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน นี้นะคะ เริ่มเวลา 14.00น.

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จะมีการถ่ายทอด Live ผ่าน Facebook โรงเรียน ท่านใดสนใจร่วมไหว้พระ รับพร เชิญทำบุญ from home ได้เลยค่ะ

สำหรับศิษย์เก่าท่านใด รุ่นใด ที่กำลังรวบรวมปัจจัย ในการทอดผ้าป่า ช่วยส่งข่าวหรือยอดเงินบริจาคให้ทางคณะกรรมการกองทุนฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 501 424 3404 พร้อมแจ้งรายละเอียดให้แผนกการเงิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โทร 053 282 395 ต่อ 105 หรือ ที่ผู้แทนรุ่นภายในวันที่ 12 มิถุนายน ด้วยค่ะ เพื่อจะได้รวบรวมยอดเงินประกาศในงานทำบุญต่อไป

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

3474505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1249
3393
12916
3436026
63852
153835
3474505

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-18 09:59