ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

http://www.regina.ac.th/admission2019/?rc_mod=student_grants