แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

คำชี้แจง
ขอความร่วมมือนักเรียนเก่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/94aUTSWoEkZkHBUM9
เพื่องานแนะแนวจะได้รวบรวมข้อมูลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
งานแนะแนวโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย