article thumbnailการสัมมนาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 "อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน"
15/05/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้หัวข้อรณรงค์ประจำ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันแรงงานสานสัมพันธ์
02/05/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแรงงานสานสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการสร้างข [ ... ]


article thumbnailวันกตัญญูดำหัวซิสเตอร์ คุณครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
29/04/2017 | งานประชาสัมพันธ์

สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัยทุกรุ่น ร่วมกันจัดงาน วันกตัญญูดำหัวซิสเตอร์ คุณครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อว [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมSummer Day in the Garden 2017
28/04/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมSummer Day in the Garden 2017 วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาคฤดูร้อน
27/04/2017 | งานประชาสัมพันธ์

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาคฤดูร้อน ประจำปี [ ... ]


article thumbnailพิธีสูมาคารวะ ดำหัว คณะซิสเตอร์ ครู และเจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำปี2560
20/04/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีสูมาคารวะ ดำหัว คณะซิสเตอร์ ครู และเจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำปี2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเร [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัคร แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง
07/04/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญยุวฑูตวัฒนธรรม
03/04/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบมาลัยขอพร จากนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สุทธะป็อก เด็กหญิง [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพบุตรชายของครูจำลอง วงศ์สวัสดิ์
03/04/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมวางพวงหรีดเคารพศพนายอันตน วรชัย  วงศ์สวัสด [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมวรรณ เลื่อนฤทธิ์
31/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวปัทมวรรณ  เลือนฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้ารับประกาศนียบัตร เยาวชนคนเก่งจังหวัดเชียงใหม่ จาก นายปวิณ  ชำ [ ... ]


article thumbnailExchange Student Program: Hachinohe St. Ursula High School, Japan
29/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูอัมภาพร จันทร์กระจ่างได้กล่าวต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนในกิจกรรม Exchange Stu [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้100 คะแนนเต็มในการสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
28/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้100 คะแนนเต็มในการสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมตีเส้นเล่นแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
27/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตีเส้นเล่นแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลาน PIAZZA


article thumbnailรางวัลชนะเลิศผลงานสื่อสร้างสรรค์รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
27/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน ได้แก่ นางสาวภวิกา  กิตติชนม์วรกุล  นางสาวบัณฑิตา  ญาณพันธุ์   [ ... ]


article thumbnail“ แกนนำโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะชุมชน : เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา”
19/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอุษา ไชยนุรักษ์  ครูนพมาศ  จันทร์ชู ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนนักเ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
11/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธาน การสัมมนาปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้ [ ... ]


article thumbnailคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สร้างฝายชะลอน้ำ
11/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ  ที่ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำ อันก่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม"Teacher Workshop Day"
11/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

สถาบันบริติชเคานซิลได้จัดกิจกรรม"Teacher Workshop Day" เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ส่ง [ ... ]


article thumbnailร้อยดวงใจ สานสายใยมุทิตา
09/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีร้อยดวงใจ สานสายใยมุทิตา แก่ คุณครูวิลาณี โสวรรณาการ , คุณครูสุชาดา ไตรรัตนโชติ พร้อมก [ ... ]


article thumbnailการประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2560
06/03/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์  สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน ครูอัมภาพร   จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนครู 45 ท [ ... ]


article thumbnailปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่ม Education Trip : Singapore
28/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่ม Education Trip : Singapore วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ


article thumbnailShizuoka University แนะแนวการศึกษาต่อ
28/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่24 กุมภาพันธ์ 2560 Mr.Shinsuke Hinata จาก Shizuoka University (ASIA BRIDGE PROGRAM) ได้มาแนะนำมหาวิทยาลัยและอธิบายเกี่ยวกับการให้ทุนเรียนต่อในระดับอุดมศ [ ... ]


article thumbnailผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทนางสาวฤทัยพร พัฒโนดม นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย
28/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้โอกาส นางสาวฤทัยพร  พัฒโนดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรีย [ ... ]


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
28/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรี [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในภาษาท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น ภาคเหนือ
27/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิณพลอย  หวังขจรไชยกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวด [ ... ]


article thumbnailพิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
27/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนจึง [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมวางพวงหรีดเคารพศพมารดาของครูเกษณี พิณเสนาะ
25/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมวางพวงหรีดเคารพศพมารดาของครูเ [ ... ]


article thumbnailสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูนเข้าพื้นที่เพื่อขยายพันธุ์กล้าไม้ต้นรวงผึ้ง
24/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูนได้เข้าพื้นที่เพื่อขยายพันธุ์กล้าไม้ต้นรวงผึ้งที่ทางโรงเรียนได้ปลูกไว้ในบริเวณโรงเรียน  [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันตัวอักษรคันจิ การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 29
24/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริษา วงศ์จีนาพันธ์  และ นางสาวพลอยนภัส อังกูรสิทธินนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรา [ ... ]


article thumbnailพิธีประดับเครื่องหมายบินสูง นกสีฟ้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
21/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีประดับเครื่องหมายบินสูง นกสีฟ้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพัน [ ... ]


article thumbnailพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทและศีลกำลัง
20/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทและศีลกำลัง ในวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โด [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน English online contest ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ
20/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เด็กหญิงอิซาเบล โนรา แวลลีย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และ เด็กหญิงกนกกร ไข่ลือนาม นักเร [ ... ]


article thumbnailUrsuline Education in the Spirit of Saint Angela Merici
17/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมการอบรมจิตตารมณ์การศึกษาอุร์สุลิน Ursuline Education in the Spirit of Saint Angela Merici โดย  Sr.Patty Andrew เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ระห [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันรำลึก ( Thinking Day ) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
17/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก (Thinking Day) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อต [ ... ]


article thumbnailThe British Council Global Reading Challenge, 2016
15/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการท่องโลกการอ่านของบริติช เคานซิลทั่วโลก จัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้อ่านหนังสือมากขึ้น ซ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Speech Competition “Memorable Experiences”
15/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ตามนโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนกา [ ... ]


article thumbnailมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “Save the environment”
15/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

บริติช เคานซิล มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจัดให้มีการประกวดระหว่างเดือนมกรา [ ... ]


article thumbnailผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) และทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น
15/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันเต้นรำนานาชาติ. A.T.O.D. Internatinnal Dance Competition 2017
15/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเต้นรำนานาชาติ. A.T.O.D. Internatinnal Dance Competition 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่ 15
14/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอัญจลาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม International Day Camp 2016
14/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมและมัธยมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ตามนโยบายพัฒนาห [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
14/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ตักบาตร ถวายสังฆทานและปล [ ... ]


article thumbnailงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25
11/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห [ ... ]


article thumbnailค่ายนกน้อยเรียนรู้ประสบการณ์ ชั้นอนุบาล3
10/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานอนุบาล จัดกิจกรรม “ค่ายนกน้อยเรียนรู้ประสบการณ์” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยมีความร [ ... ]


article thumbnailStamford International University เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
09/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์ Stamford International University เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย [ ... ]


article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น อ.3-ม.6
08/02/2017 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นอนุบาล 3               download ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download  [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของครูอานนท์ แสงดี
06/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์  สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมวางพวงหรีดเคารพศพนายหน [ ... ]


article thumbnailการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อทำงานในปีการศึกษา 2560
04/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อทำงานในปีการศึกษา2560 ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า พรรค R.C Be Unite โดยนางสาวภาณุมาศ  สุใจ ด [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
03/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับป [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่าย Photographic Day Camp
02/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล เยาวชน “Harrow Inter-School Chess Tournament 2017
01/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรชพร  จันทร์พุฒิ นักเรียนชั้น ป.1/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล เ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท ยุวชนหญิง LANNA TAEKWONDO CHAMPIIONSHIP 2017
01/02/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธารินี  สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ เด็กหญิงพาขวัญ  ลี้สมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษ [ ... ]


article thumbnailพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพคุณครูอนันต์พงษ์ บุณยรัตพันธุ์
31/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณครูอนันต์พงษ์  บุณยรัตพันธุ์ (ครูเก่า) ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหา [ ... ]


article thumbnailงานวันครอบครัวเรยีนาฯ2559 “รวมพลังถวายความรำลึก ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์”
30/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และ ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาล [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของครูอนุชา ไชยรักษ์
29/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์  สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาขอ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี และเปิดตัวหนังสือนักบุญอัญจลา
27/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี และเปิดตัวหนังสือนักบุญอัญจลา วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเ [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิวิมล สุดะ ได้รับทุนการศึกษา “ทุนประกายเพชร ประจำปีการศึกษา 2560”
27/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิวิมล  สุดะ ได้รับทุนการศึกษา “ทุนประกายเพชร ประจำปีการศึกษา 2560” ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้รับ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 5ชมการแสดงละครเพลง เรื่อง จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า
27/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว จ [ ... ]


article thumbnailโครงการอบรมเยาวชน "หมอต้นไม้RC"รุ่นที่ 1
24/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2560 โครงการ CMLS ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และเครือข่ายเขียว สวย ห [ ... ]


article thumbnailจุ้มจะริงหัวใจ๋ ในรั้วเรยีนา
24/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย รุ่นที่ 12 ร่วมกันจัดงาน " จุ้มจะริงหัวใจ๋ ในรั้วเรยีนา " ในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ณ บริเวณโรงเรียน [ ... ]


article thumbnailค่ายวิทย์-คณิต2016 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายวิทย์ - คณิต 2016 เพื่อให้นักเรีย [ ... ]


article thumbnailการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจำปี ตามมาตรฐานใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
23/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้นวยการโรงเรียน ครูนงนภา  ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ ครูกีรติกานต [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “ค่ายรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา” ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
23/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5ได้นำนักเรียนจำนวน 60 คน เข้าร่วมก [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 LANNA TAEKWONDO CHAMPIIONSHIP 2017
23/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเต็มฟ้า  สันตะวัน นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (เหรียญเงิน) จากการแข่งขันเท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
20/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านประสบการณ์จริงจึงได้จัดกิจกรรมทัศน [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็ [ ... ]


article thumbnailEffective Communicative Language Teaching (CLT) Techniques for Teaching Generation Z Students
20/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560 ครูนฤมล  คงเจริญ และ ครูแคทรียา  อารีย์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการอบรม Effective Communicative Language Teaching (CLT) Techniq [ ... ]


article thumbnailตรวจสอบผู้มีสิทธิ์มอบตัว(รอบโควตา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
18/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์มอบตัว(รอบโควตา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2560 http://regina.ac.th/quota


article thumbnailรับมอบบัตรชมการแสดงละครเพลง เรื่อง จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า เดอะมิวสิคัล รอบปฐมทัศน์
17/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว มอ [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
17/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
ครูจิราภรณ์  ศรีคำ ครูดีเด่น ระดับอนุบาล ค [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2560
17/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแล [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
15/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลี [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาค
13/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดแข่งขัน  Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาค ผลการแข่งขัน  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
13/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...เด็กไทยใส่ใจการศึกษา พาชาติมั่นคง... วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2559 ณ อาคารอนุสร [ ... ]


article thumbnailพิธีมอบตำราและสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
13/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 อาจารย์วิไลรัตน์ ทาโส เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีมอบตำราและสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่โร [ ... ]


article thumbnailพิธีบูรพาจารย์ ประจำปี 2560
13/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รุ่นอักษราภัค
11/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คลิ๊กรูปเพื่ออ่านรายละเอียด     ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560
11/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 นางสาวรดา  มะโนสุวรรณ  นางสาวภวิกา  กิตติชนม์วรกุล  และ นาง [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 "
09/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงพิชชากร  ขันแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 และ เด็กหญิงอธิษฐาน  เมฆายันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้เข้า [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนมกราคม
08/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม  2560 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาพิธีบูชาขอบพร [ ... ]


article thumbnailขอเเสดงความยินดี กับนางสาวณัฐวดี สิงหะ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2
04/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี สิงหะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง
04/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเดี่ยวจะ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมขอพรปีใหม่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
04/01/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมขอพรปีใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2560 ณ ลาน PIAZZA


article thumbnailวจนพิธีกรรมวันคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2559
23/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมวันคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2559  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
23/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก ในโอกาสเทศกาล คริสตมาสของทุกๆปี เพื่อเป็นการประกาศข่าวดีที่พระเ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 และ 22 ธันวาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทำกิจกรรมสังคมพัฒนาโดยการร่วมกันวาดภาพบนกำแพงหลังโรงเรียนเรยี [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมจิตอาสาของคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ณ ศูนย์อนุบาลชนเผ่าบ้านผาลาย อำเภอเชียงดาว
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ได้จัดทำโครงการจิตอาสา เป็นการแบ่งปันความรัก ความสุขให้กับผู้อื่น มีจิตอาสาในการให้ความช่วย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโอกาสเทศกาลคริสตมาสของทุกๆปี เพื่อเป [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนโรงเรียนปิยมาตย์ อำเภอเมืองพะเยา
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อให้นักเรีย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “เยี่ยมเพื่อนรัก พิทักษ์ผืนป่า ชื่นชมดารา ใต้ฟ้าผูกพัน”
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “เยี่ยมเพื่อนรัก พิทักษ์ผืนป่า ชื่นชมดารา ใต้ฟ้าผูกพัน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม [ ... ]


article thumbnailการอบรม Active Play:Active School
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

ครูรุ่งอรุณ  สุขดี  ครูศศิธร  สำมะโน  ครูกรรณิการ์  อาทิตย์  และครูเอกพล  ตะลิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดศรีล้อม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก ในโอกาสเทศกาลคริสตมาสของทุกๆปี เพื่อเป็นการประกาศข่าวดีที่พระเ [ ... ]


article thumbnailร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวฤทัยพร พัฒโนดม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวฤทัยพร พัฒโนดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ป [ ... ]


article thumbnailMerry Christmas สถาบัน British Council และ Teacher Text and Talk
22/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ร่วมอวยพร Merry Christmas สถาบัน British Council และ Teacher Text and Talk ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดสวนดอก ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
21/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก ในโอกาสเทศกาลคริสตมาสของทุกๆปี  เพื่อเป็นการประกาศข่าวดีที่พระเ [ ... ]


article thumbnailงาน"เรยีนาฯรวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
21/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

งาน"เรยีนาฯรวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานPIAZZA  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
20/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับชมรมอาสาพัฒนาแล [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมยุวพุทธสัญจร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
19/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน และคุณครูพิมพินันท์ เตียวประเสริฐ คุณครูกรัญญาภัค แก้วมูล ได้เข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมในศตวรรษที่ 21
19/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวอลิษา  ชมเกษร และ นางสาววนิดา  หมื่นตูม เป็นตัวแทนครูอนุบาลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF เ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 4
19/12/2016 | งานประชาสัมพันธ์

เทียน 4 เล่ม คือเทียนแห่งสันติภาพ ความเชื่อ ความรัก ความหวัง


Other Articles