article thumbnailรางวัลชนะเลิศ การแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ ในงานเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560
10/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ ในงานเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ [ ... ]


article thumbnailค่ายสู่ฝัน The Power of Mind ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายสู่ฝัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสู [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ามีมารยาททางสังคม” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ามีมารยาททางสังคม” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกมารยาททางสั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “ค่ายนกสีฟ้ารู้รักษาระเบียบวินัย” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
10/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสีย [ ... ]


article thumbnailการสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House
09/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ณ มหาวิท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าฝึกทักษะการเดินทางไกลและรักษาความสะอาดรอบรั้วโรงเรียน”
09/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายนกสีฟ้าฝึกทักษะการเดินทางไกลและรักษาความสะอาดรอบรั้วโรงเรียน” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 เพื่อให้นักเรียนได [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4
08/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ ... ]


article thumbnailรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop / Unit Leaders
06/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอุษา  ไชยนุรักษ์ หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรและเข็ม รางวัลAsia Pacific Leadership Award a [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560
03/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ [ ... ]


article thumbnailวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ
02/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ 2 พฤศจิกายนของทุกปี แต่ละชาติ แต่ละศาสนา และวัฒนธรรม จะมีธรรมเนียมปฏิบัติอุทิศแก่บรรพบุรุษ หรือ ญาติ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายภาษาจีน (CHINESE CAMP 2017)
02/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

2017-11-02 กิจกรรมค่ายภาษาจีน (CHINESE CAMP 2017) ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอัญจลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เ [ ... ]


article thumbnailสวดสายประคำปิดเดือนแม่พระประจำปี 2560
01/11/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2560 ครอบครัวเรยีนา มีโอกาสต้อนรับสัตบุรุษอาสนวิหารพระหฤทัย เนื่องในโอกาสสวดสายประคำปิดเดือนแม่พระ [ ... ]


article thumbnailพิธีฉลองและเปิดตัวหนังสือนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว
31/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีฉลองและเปิดตัวหนังสือนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โ [ ... ]


article thumbnailการรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
28/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาและแนวนโยบายของโรงเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ [ ... ]


article thumbnailการอบรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน ด้วยสื่อเทคโนโลยีระดับปฐมวัย
27/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูอนุบาล3 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน ด้วยสื่อเทคโนโลยีระดับปฐมวัย ซึ่งจัด [ ... ]


article thumbnailร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
26/10/2017 | Administrator

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถวายดอกไม้จัน [ ... ]


article thumbnailประกาศหยุดเรียน ในวันที่ 27 ต.ค. 60
26/10/2017 | Administrator

เนื่องในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะซ [ ... ]


article thumbnailพิธีอธิษฐานภาวนาบำเพ็ญกุศลถวาย"ในหลวงรัชกาลที่9"
25/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีอธิษฐานภาวนาบำเพ็ญกุศลถวาย"ในหลวงรัชกาลที่9" วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ อาคารอนุสรณ์80ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  [ ... ]


article thumbnailค่ายเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 34 “รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the Servant of God)
24/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17-22 ตุลาคม 2560 นางสาวสุปราณี ทิวารัตนกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ เด็กหญิงจิดาภา เทียนวิหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เ [ ... ]


article thumbnailพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2560 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
24/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ [ ... ]


article thumbnailภาพยนตร์สารคดีสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก An Inconvenient Truth
20/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ทำการรณรงค์ตามคำขอร้องของสมเด็จ พระสันตะปาปา  ฟรังซิส ในสมณสาส์น  Laudato Si’ ขอสรรเสริญแด่องค์พระ [ ... ]


article thumbnailพิธีฉลองนักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง
18/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีฉลองนักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารอนุสรณ์เรยีนา 80 ปี


article thumbnailการอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้นำนันทนาการ
18/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนงลักษณ์  ถิ่นทัพไทย และ ครูปรารถนา  บุญประชารัตน์ เป็นตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนทักษะผู [ ... ]


article thumbnailการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
18/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอุษา  ไชยนุรักษ์ และ ครูอัจฉรียา  นามจันทร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญปร [ ... ]


article thumbnailเดือนแห่งการระลึกถึงพระนางมารีย์ หรือแม่พระของชาวคริสตชน
18/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยเดือนตุลาคม ของทุกปีเป็นเดือนแห่งการระลึกถึงพระนางมารีย์ หรือแม่พระ ของชาวคริสตชน ดังนั้นภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นโ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
17/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกระ [ ... ]


article thumbnailเชิญชมภาพยนตร์สารคดี An Inconvenient Truth2
17/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ทำการรณณรงค์ตามคำขอร้องของสมเด็จ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ในสมณสาส์น Laudato Si’ ขอสรรเส [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
16/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560


article thumbnailการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 มีการอบรมการสร้าง Mind Mapping โดย อาจารย์แซม เสาวรัตน์ ศรีมโน [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
16/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 มีการอบรมหัวข้อ"ศาสตร์แห่งการเข้าใจนักเรียน" โดย อาจาร [ ... ]


article thumbnailชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
04/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลป [ ... ]


article thumbnailค่ายวิถีอัญจลา ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
03/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะอุร์สุลินจัดค่ายวิถีอัญจลาสำหรับนักเรียนคริสต์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันระหว่างโรงเรียนวาสุเทวี (กรุงเทพมหานคร)  โ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
03/10/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) งานศ [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดเชียงใหม่ประเภทสามัญศึกษา ครั้งที่4/2560
29/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรีย [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี2560
26/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี 2560 ณ บ้านพักเรยีนา ดอยสุเทพ เชียงใหม่  [ ... ]


article thumbnailนักเรียนดีเด่น ที่เข้ารับเกียรติบัตรในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
25/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ที่เข้ารับเกียรติบัตรในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Parents’ Day
21/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council จัดกิจกรรม Parents’ Day ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อผู้ปกครองและค [ ... ]


article thumbnailเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
21/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพิชญา  วงษ์ธนภัทรพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเร [ ... ]


article thumbnailเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
20/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมธิยา เลาหเจริญสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรีย [ ... ]


article thumbnailแข่งขันการอ่านออกเสียง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46
18/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงค์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมแข่งขันการอ่านออกเสียง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัต [ ... ]


article thumbnailการตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี2560
18/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี2560 โดยเจ้าหน้าที่คณะเทคนิคการแพทย์  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3
18/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560


article thumbnailผู้อำนวยการโรงเรียนพบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการเข้าศ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพธุรกิจในอนาคต
15/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน70 คนศึกษาดูงาน TCDCเชียงใหม่ และ ร้าน(Nok Hook Cafe) เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพธุรกิจในอนาคต วันพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมงานฉลองครบรอบ100ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
13/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเป็นการน้อมรำลึกที่พระบาทสมเด็จพระม [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันทักษะกา [ ... ]


article thumbnailสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำเดือนกันยายน ให้กับนั [ ... ]


article thumbnailJapanese-Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่ 1/2560
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบผ่าน "การสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่ 1/ [ ... ]


article thumbnailการประชุมคณะกรรมการทำงานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 / 2560
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการทำงานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 / 2560 ณ ห้องประชุมอัญจลา เมื่อ วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560  [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาอังกฤษ
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์พิเชษ ด่านไทยนำ  ณ ห้องประชุมเมริชี วันจันทร์ ที่ 11 กันย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ14ปี หญิง
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูเอกพล ตะลิด กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน [ ... ]


article thumbnailโครงการประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ"หมอเจ้าฟ้า"
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูภราดร  เพ็ชรหลำ กลุมสาระศิลปศึกษาระดับมัธยม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ"หมอ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่าย RC STEM Star Camp ปี 1
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมใ [ ... ]


article thumbnailการอบรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา(รอบสี่)
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูจันทร์จิรา  อังกสิทธ์ ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ครูนิภาพรรณ  ศรีนวล และครูวรารัตน์  วงค์สุริยา เข้าร่วมการอบรมการประเมินค [ ... ]


article thumbnail"พัฒนาลูกรัก2017 ใส่ใจ ดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสมวัย"
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูวชิราภรณ์  ขันธะสีมา งานแนะแนวระดับประถม และ ครูมัธยา  ไชยนุรักษ์ เข้าร่วมอบรม"พัฒนาลูกรัก2017 ใส่ใจ ดูแล และส่งเสริมพัฒนาก [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ฉบับครู
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ฉบับครู วันที่ 9 -10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชล [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาไทย
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาไทย โดยอาจารย์ณภัทร  รอดเหตุภัย ณ ห้องประชุมเมริชี วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยา [ ... ]


article thumbnailพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเอกชน
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการสืบฮีดตวยฮอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการสืบฮีดตวยฮอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง จารีตขนบธรรมเนียมประเพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอน แบบ Project Approach
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอนแบบ Project  Approach  ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560  ณ ห้องเรี [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองการบังเกิดมาของแม่พระ และโอกาสปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองการบังเกิดมาของแม่พระและโอกาสปิดภาคเรี [ ... ]


article thumbnailการแสดงละครภาษาอังกฤษ The Old Chairs และ Wrong Number
07/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การแสดงละครภาษาอังกฤษโดยคณะครูผู้สอนผู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่1-6 เรื่องThe Old Chairs และ Wrong Number ฝึกสอนและกำกับโดย อาจารย์จีร [ ... ]


article thumbnailดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม บริติชเคานซิล
06/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ทางบริติช เคานซิลได้มอบรางวัลดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคมให้แก่นักเรียน ที่มีทัศนคติในการเรียนที่ดี ข [ ... ]


article thumbnailบริติชเคานซิลได้มอบรางวัลนักเรียนที่ส่งโปสเตอร์ภาพยนตร์เข้าประกวด
06/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ทางบริติช เคานซิล ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ส่งโปสเตอร์ภาพยนตร์เข้าประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
06/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตจากการปฏิบัติและการใช้กระบวนการ [ ... ]


article thumbnailExchange Student Program Hachinohe St.Ursula High School ,Aomori , Japan
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

Exchange Student Program Hachinohe St.Ursula High School ,Aomori , Japan เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จากความร่วมมือกันระห [ ... ]


article thumbnailการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อแจ้งข้อมูลการจัดติวเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขอ [ ... ]


article thumbnail"รักการอ่าน ตามคำพ่อสอน อ่อนโยนอ่อนน้อม พร้อมความรู้กว้างไกล"
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

บูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุดร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  "รักการอ่าน ตามคำพ่อสอน อ่อนโยนอ่อนน้อม พร้อมความรู้กว้างไกล" ห้อ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูปฐมวัย(วิจัยหน้าเดียว)
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูประภาพร ใจสะอาด และคุณครูอลิษา ชมเกษร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูปฐมวัย(วิจัย [ ... ]


article thumbnailพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
04/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห [ ... ]


article thumbnailJASSO Study in Japan 2017
04/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการเีันรศิลป์-ญีุ่่น ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ JASSO Study in Japan 2017 ซึ่งจัดโดย Japan Student Services Organization ( JASSO ) และ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมท่องถิ่นไทย
04/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมท่องถิ่นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม UTREE ต้นไม้กับชีวิต
01/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม UTREE ต้นไม้กับชีวิต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อให้นักเรียนทราบประโยชน์และความสาคัญของต้ [ ... ]


article thumbnailสมาคมนักเรียนเก่าได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงณิชนันทน์ ภิรมย์สด
01/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าได้มอบเงินช่วยเหลือคร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
01/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ กลุ่ม “วาดการ์ตูนประกอบเรื่อง” ในระดับชั้นมั [ ... ]


article thumbnail'' Roadmap To Success "
31/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คุณเสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.2528 ให้ความรู้เรื่อง Roadmap To Success ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิ [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่ Teacher Neil Reith หัวหน้าคณะครูบริติช
31/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่ Teacher Neil Reith หัวหน้าคณะครูบริติช เคานซิลในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสที่ท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
31/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพืชในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว เพื่อ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ศึกษาดูงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงส [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสมพร  ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่โร [ ... ]


article thumbnailRoadmap To Success
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คุณเสาวรัตน์  ศรีมโนทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.2528 ให้ความรู้เรื่อง Roadmap To Success ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิท [ ... ]


article thumbnailโครงการรู้ทันอาชีพThailand4.0 โดย คุณวิศว จงไพบูลย์ และคุณณัฐวัฒน์ อภิลักษมีวรรณ (Stock Photography)
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,5 และ 6 ฟังแนะแนวอาชีพช่างถ่ายภาพอิสระ (Stock Photography) โดย คุณวิศว จงไพบูลย์ และ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียน [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหมากรุก "Thailand Rapid Chess Championship 2017"
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร  จันทร์พุฒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหมากรุก "T [ ... ]


article thumbnailการนำเสนอBest Practice ด้านคุณธรรม จริยธรรม
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนำเสนอ Best Practice ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล และ เข้าร่ [ ... ]


article thumbnailรางวัล1เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 2เหรียญทองแดง การแข่งกีฬา Skate Asia 2017
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกณิกา รัศมีโกเมน  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งกีฬา  Skate Asia 2017 ณ ประเทศ [ ... ]


article thumbnailการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่23 /2560
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่23 /2560 จากทั้งหมด 103ทีม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืชในหัวข้อพืชผักสวนครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
26/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืชในหัวข้อพืชผักสวนครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพืชในท [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเก็บเพิ่มอีก 1เหรียญทองแดง จากการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น 14 ปี ประกอบด้วย เด็กหญิงบัวชมพู แก้วช่วย เ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีน เอชพีวี (AEFI-HPV)สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียนงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ในการให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี(ให้บริก [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนเรียนดีและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครอง “นักเรียนที่ได้รับทุน และโควตาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561” ณ ห้องประช [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนร [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว และประเภทหญิงคู่
24/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์  สิทธิธีระนันท์ และเด็กหญิงศศิวรัญ  ทองนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับรางวัลช [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งผลัด 4*100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
24/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนฤศา  นิธิเดชพงษ์  เด็กหญิงโยษิตา นันต๊ะ เด็กหญิงพรนภัส  ศรีใจสถาน และเด็กหญิงปานชีวา  ทายะติ ได้ [ ... ]


article thumbnailค่ายติวโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
24/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายติวโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ชุนาภารีสอร์ท เเอนด์สปา ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560

 [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู [ ... ]


article thumbnailตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 22 สิงหาค [ ... ]


Other Articles