• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg
article thumbnailการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : 日本語能力試験)
08/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : 日本語能力試験) วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  [ ... ]


article thumbnailโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
07/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสมยงค์ คำเหมือดแอ่ สาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะ​ทางวิทยาศาสตร์​ (รอบคัดเลือก) ระดับ​มัธยมศึกษา​
07/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูรุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้นำนักเรียน จำนวน 5 คน เข้าร่วม.......
การแข่งขัน​วาดภ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม
05/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน “เมื่อเราเจ็บป่วย เ [ ... ]


article thumbnailCultural exchange day with Kosei Gakuen high school,Japan
05/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Cultural exchange day with Kosei Gakuen high school,Japan
สาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักเรียนโรง [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะ​ทางวิทยาศาสตร์​ เนื่องในงานสัปดาห์​วิทยาศาสตร์​แห่งชาติ​ประจำปี​ 2562​ (รอบคัดเลือก)
05/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประยูร อวดร่าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา นำนักเรียน จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน​วาดภาพ​การ์ตูน​วิทยาศา [ ... ]


article thumbnailการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของคณะนายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
04/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

MR.CHIRAKA HARIYA นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรี [ ... ]


article thumbnailการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ I STUDY และ AFS
04/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ I STUDY และ AFS เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎา [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยรับการสนับสนุน กรวยยาง(สีส้ม)
03/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยนางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน รับมอบการสนับสนุน [ ... ]


article thumbnailโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษ
03/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอรุชา ซาวหล้า สาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสุพรรณิการ์ ยศธิ นางสาวสุภนิชา มอยติ [ ... ]


article thumbnailพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
01/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนพมาศ จันทร์ชู ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในงานวั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายสัมพันธ์สานฝันนักบุญอัญจลา”
01/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายสัมพันธ์สานฝันนักบุญอัญจลา” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู [ ... ]


article thumbnailการอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562
25/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน เข้าร่วมการอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไ [ ... ]


article thumbnailการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
25/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ครูจีราวรรณ บุญมา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเช [ ... ]


article thumbnailต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
24/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูปิยนารถ สุเมตติกุล และคุณครูสมยงค์ คำเหมือดแอ่ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายบุคลากร [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
24/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า โดยมี [ ... ]


article thumbnailการประชุมครูชาวต่างประเทศ Foreign Teachers Meeting
21/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา [ ... ]


article thumbnailพิธีเปิดห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล
18/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 12.00 น. ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการ [ ... ]


article thumbnailการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
18/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นักเ [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการติวโอลิมปิกวิชาการ
18/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เพื่อร [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 1 2019
17/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพมาศ คองสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท POOMSE สายแด [ ... ]


article thumbnailการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกยุคปัจจุบันสู่การใช้ชีวิตในโลกอนาคต”
17/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกยุคปัจจุบันสู่การใช้ชีวิตในโลกอนาคต” โดย นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาจารย์จิตแพทย [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
17/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และตามมติที่ประชุม 4 ฝ่าย สนั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมจิตอาสา"เชียงใหม่ม่วนใจ๋ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนป่า"
14/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา"เชียงใหม่ม่วนใจ๋ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนป่า" เน [ ... ]


article thumbnailพิธีแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
14/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นรติชา ที่สำเร็จการศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน [ ... ]


article thumbnailพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
14/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 –10.00 น. ณ อาคารอนุสรณ [ ... ]


article thumbnailCultural Exchange Day with Crescent Girls’ School , Singapore
12/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ Crescent Girls’ School ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี [ ... ]


article thumbnailEducational Trip to Singapore 22 -29 พฤษภาคม 2562
12/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ขึ้น ระหว่างวัน [ ... ]


article thumbnailเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
12/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2562 คุณครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ต้อนรับ รศ.ธีรว [ ... ]


article thumbnailEducational Trip to Japan
12/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 28 เมษายน ถึง 5  [ ... ]


article thumbnailการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของสถาบันแนะแนวการศึกษาระหว่างประเทศ (istudy)
11/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของสถาบันแนะแนวการศึกษาระหว่างประเทศ (istudy) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ [ ... ]


article thumbnailรางวัล 1เหรียญทอง 3เหรียญเงิน 3เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
11/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินกีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรุ่ [ ... ]


article thumbnailการบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
07/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยบริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยี เม [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
07/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่าย ม.4 “สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับชั้นม.ปลาย” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
07/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ซิสเตอร์ ครู และนักเรียนคริสต์ ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “ซีโมนบุตรของยอห์น...ท่านรักเราไหม” ควา [ ... ]


article thumbnailDEPA YOUNG MAKER SPACE DEVELOPMENT
06/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการจัดกิจกรรมการเรีย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
06/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2662 Mr.TANAKA เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียน [ ... ]


article thumbnailภาวนาวันสิ่งแวดล้อมโลก
05/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ภาวนาวันสิ่งแวดล้อมโลก.....วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี นักเรียนชมคลิป VDO เรื่องการสร้างโลก การแสดงจินตลีลา เพลง สิ่ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมฉลองวันครบรอบ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
04/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองวันครบรอบ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม เมื่อ [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
04/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 1
04/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่1 หัวข้อ รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ซิสเตอ [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายพระพรชัยแด่แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
31/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยแด่แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


article thumbnailพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
31/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีรับเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 และพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ รัฐบุรุษ
29/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลาน [ ... ]


article thumbnailการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
24/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสมพร ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ ครูจิราพร นพวัฒนากร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่ว [ ... ]


article thumbnailประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล DEPA YOUNG MAKER SPACE
24/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูปิยนารถ สุเมตติกุล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ [ ... ]


article thumbnailโครงการเจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่น มอบหนังสือให้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
24/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการเจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่น โดย คุณบุษกร พิชยาทิตย์ คุณสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ คุณทรงพลศักดิ์ รัตนวิไลลักษณ์ ผู้ประสานงา [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท POOMSE สายแดง รุ่นอายุ 9-10 ปี
24/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพมาศ คองสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท POOMSE สายแด [ ... ]


article thumbnailรางวัล3เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 4เหรียญทองแดง และรางวัลถ้วยคะแนนรวม อันดับ 2 รุ่นอายุ 8 ปีหญิง
24/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 3เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 4เหรียญ [ ... ]


article thumbnailต้อนรับพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน นครรัฐวาติกัน
21/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ต้อนรับพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน นครรัฐวาติกัน พร้อมด้วย อาร์ชบิช็อป พอล  [ ... ]


article thumbnailผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
21/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุพร จิโนคุณ และ คุณครูสายฝน คิดการงาน ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ รุ่นอายุ 7-8 ปี คลาส E หญิง
17/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรเทพิน หงษ์หิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ รุ่นอายุ 7 [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
17/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัญชพร ขะแส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก [ ... ]


article thumbnailการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษ
13/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา จับจ่าย และคุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา งานแนะแนว เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศ [ ... ]


article thumbnailการอบรม หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูรุ้งราวัลย์ วงศ์จันทร์มา ครูปรวิศ นครชัย และ ครูภานุพงศ์ ศุภจิตรานนท์ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด [ ... ]


article thumbnailการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
12/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอัญจลา  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงานปี 2562
27/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลัง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม SUMMER COURSE 2019
26/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม SUMMER COURSE 2019 วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailแจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
23/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

***แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562*** สามารถตรวจสอบรายชื่อ ที่บอร์ดบริเวณลานแดง ได้ตั้ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง Revisit"
22/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะผู้บริหาร และ คณะครู เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง Revisit" โดยสภาการศึกษาค [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" (รุ่นที่2)
22/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าทีมอนุบาล และ ครูอลิษา ชมเกสร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน
22/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรานิษฐ์ พงษ์มณี และนางสาวพัณณิตา แสนวิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3 พร้อมด้วยครูผู้ดูแล คร [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีกา [ ... ]


article thumbnailพิธีรดน้ำดำหัว คณะซิสเตอร์ คุณครูและเจ้าหน้าที่อาวุโส
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัว คณะซิสเตอร์ คุณครูและเจ้าหน้าที่อาวุโส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 ณ อาคารอ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนแลกเปลี่ยน Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, Japan
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Ms.Nishimura Kaho นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, Japan เดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนแผนการเร [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy เก็บข้อมูลปริมาณฝุ่น PM10 และ PM2.5 รวมถึงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2562
08/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้รับรางวัล ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรุ่นอายุ 12 ปีหญิง 
ชนะ [ ... ]


article thumbnailรับมอบอุปกรณ์โครงการ​พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล​ depa Young Maker​ Space
05/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนงนภา ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนของโรงเรียนรับมอบอุปกรณ์โครงการ​พื้นที่พัฒนานักประดิ [ ... ]


article thumbnailการบรรยาย ในหัวข้อ "เรยีนารวมใจ สู้ภัยหมอกควัน"
05/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การบรรยาย ในหัวข้อ "เรยีนารวมใจ สู้ภัยหมอกควัน" โดยผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจแล [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
01/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 และรับรายงานผลการเรียนทุกระดับชั้น ป [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากรุก รายการ Chiangmai Open Chess Championship 2019
01/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากรุก ราย [ ... ]


article thumbnailExchange Student Program Hachinohe St.Ursula High School ,Aomori , Japan
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Exchange Student Program Hachinohe St.Ursula High School ,Aomori , Japan เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จากความร่วมมือกันระห [ ... ]


article thumbnailขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-Net
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด100 คะแนน ในการสอบโอเนตของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 - เด็กหญิงชยา [ ... ]


article thumbnailเปิดรับสมัครแล้ว Summer Course 2019 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562
01/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดรับสมัครแล้ว Summer Course 2019 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 นักเรียนหญิงระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นม [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชย การวาดภาพระบายสี"พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
28/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมฑ์ฬภัช นาคเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การวาดภาพระบายสี"พระเยซูเจ้าที [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
26/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักญภาพครูแกนนำ อย.น้อย ด้านการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
26/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูฤทัยรัตน์ ชุนนะวรรณ์ หัวหน้างานอนามัยระดับมัธยม ครูสุจิตรา นวชัย และครูลักขณา คุ้มวัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศ [ ... ]


article thumbnailการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณคณิตศาสตร์ในห้องเรียนคณิตศาสตร์
26/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณคณิตศาสตร์ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ จ [ ... ]


article thumbnailประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
22/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ครูจีราวรรณ บุญมา และครูกีรติกานต์ สันตะวัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประเมินมา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันรำลึก ปี2562 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย "World Thinking Day 2019"
22/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมเพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “บันทึกรักการอ่าน”
22/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดมัธยมระดับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “บันทึกรักการอ่าน” ระหว่างวันที่ 3 ธัน [ ... ]


article thumbnailงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27
20/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561
20/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 17 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์  [ ... ]


article thumbnailงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่
18/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสุพัตรา บุณยศิวาพงศ์, ครูศิวพร สุยะ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมงานส่งเสริมพร [ ... ]


article thumbnailผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
18/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่  [ ... ]


article thumbnailพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ปีการศึกษา2561
18/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ปีการศึกษา2561 ของอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ มีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีกา [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับ ภาษาจีน YCT สำหรับนักเรียนกิจกรรมภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่4 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
18/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบวัดระดับ ภาษาจีน YCT สำหรับนักเรียนกิจกรรมภาษ [ ... ]


article thumbnailการบรรยายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562
18/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอภิญญา คำเหมือดแอ่ และ ครูณพัชร ใสสอาดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ปร [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝางโต้ลมหนาวต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 7
13/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล - 3 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ท่าผีเสื้ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ อายุ 10 ปี ในการแข่งขันแบดมินตันYOUTH LEAGUE SEASON 3 ภาคเหนือ
13/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัญชพร ขะแส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ อายุ 10 ปี ในการแข่ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษา
12/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ และ วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับมัธยม ได้มีการแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยม [ ... ]


article thumbnailการบรรยายรายละเอียดหลักสูตร Digital Industry Integration DII (หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล)
12/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ครูณธิดา จับจ่าย และนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีจำนวน 4 คน เข้าร่วม [ ... ]


article thumbnailรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ของจังหวัดเชียงใหม่ จากคณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
11/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสำนักงาน [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2019 Bangkok, Thailand
11/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2019 Bangkok, Thailand ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุ [ ... ]


article thumbnailรางวัล 1เหรียญทอง 3เหรียญเงิน 2เหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติกลีลาสโมสร gymkruor ประจำปี 2019
11/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรานต์ วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้รับรางวัล -รางวัลเหรียญทองประเภท กรุ๊ปริบบิ้ [ ... ]


article thumbnailร่วมแสดงความยินดีคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
11/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการโรงเรียน ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แก่พรรคพลังประชาเร โดยนางสาวปรางฉาย สินวโรสิน ที่ได้รับค [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะวิชาการในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (นิฮนไซ) ครั้งที่31
09/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (นิฮนไซ)  [ ... ]


Other Articles