• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 600727_101_king10.jpg
  • 610327_team61.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
article thumbnailการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5 CSTD Thailand Dance Grand Prix 2018 "Born to Perform"
11/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5
ณ โรงละครอักษราคิงเพาเวอร์ วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
CSTD Thailand Dance Grand Prix 2018 "Born to Perform"
ได้รับรางวัลด [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม วันแรงงานสานสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
28/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแรงงานสานสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม SUMMER DAY 2018
27/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม SUMMER DAY 2018 วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailประเมินความพึงพอใจกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
26/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 https://goo.gl/forms/BnRpdUHk2AKFgwlG2


article thumbnailงานวันกตัญญูดำหัว ซิสเตอร์ คุณครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
23/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

งานวันกตัญญูดำหัว ซิสเตอร์ คุณครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยสมาคมศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษ [ ... ]


article thumbnailพิธีสูมาคารวะ ดำหัว คณะซิสเตอร์ คณะครู และเจ้าหน้าที่อาวุโส
22/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีสูมาคารวะ ดำหัว คณะซิสเตอร์ คณะครู และเจ้าหน้าที่อาวุโส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน [ ... ]


article thumbnailพิธีขอสูมาคาราวะดำหัว สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
22/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีขอสูมาคาราวะดำหัว ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
19/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนกระชับความสัมพันธ์และสามารถปรับตัว ในการเรียนการอยู่ร่วมกัน รัก [ ... ]


article thumbnail"Amazing Mars Garden สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร"
10/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมพิธีเปิด "Amazing Mars Garden สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร" ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 ณ อุทยานหลวง [ ... ]


article thumbnailค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
05/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเพื่อปรับตัว ในกา [ ... ]


article thumbnail100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
04/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 นางสาววราภรณ์  แซ่หลิ่ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailพิธีซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญ ยุวฑูตวัฒนธรรม รุ่นที่10
03/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญ ยุวฑูตวัฒนธรรม ร [ ... ]


article thumbnailการอบรมเรื่อง การเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ โดย อ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
31/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ โดยวิท [ ... ]


article thumbnailเลขานุการเอก นักการฑูตชำนาญการ แบ่งปันประสบการณ์กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 คุณพศิกา (ตามประทีป) พรประเสริฐ เลขานุการเอก นักการฑูตชำนาญการ แบ่งปันและให้ความรู้ในการใช้ชีวิต กับร [ ... ]


article thumbnailโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Hachinohe St.Ursula High school ,Aomori,Japan
30/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Hachinohe St.Ursula High school , Aomori , Japan เป็นโครงการสำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้ทำการ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Go Clean Go Green
30/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Go Clean Go Green นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม  [ ... ]


article thumbnail100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
27/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เด็กหญิงกวินนาถ พงษ์เมษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2561
24/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชณัญญา  สงอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2561
24/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับป [ ... ]


article thumbnailการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
19/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561


article thumbnailการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
19/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561


article thumbnailมอบน้ำใจแก่หน่วยป้องกันไฟป่า อุทยานสุเทพ-ปุย
19/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้นำอาหารชุด จำนวน 200 ชุดไปมอบให้หน่วยป้องกันไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยเพื่อช่วยสนับสนุน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม RC Science Camp In Korea(SEEK CAMP)ครั้งที่ 5
17/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม RC Science Camp In Korea(SEEK CAMP) ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนโซลกุกกวาอิน(Seoul Gook Gwa In School) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 11 มีนาคม 2561  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม RCLC TALENT
09/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม RCLC TALENT วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี


article thumbnailการสัมมนาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
08/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษ โดย British Council และ กิจกรรมไตร่ตรองการทำงาน 1 ปีการศึกษาที่ผ่าน [ ... ]


article thumbnailพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ
08/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ครูจำลอง  วงศ์สวัสดิ์ ครูจันทร์ฉาย  ประกรณ์ และ ครูศรินทิพย์  จันทประยูร เมื่อวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561  [ ... ]


article thumbnailSUMMER COURSE 2018
05/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

SUMMER COURSE 2018 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 27 เมษายน 2561


article thumbnailนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ปี2561
28/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัศภิญญา อินใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2 เด็กหญิงณัฐกฤตา จีรอัศวพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึก [ ... ]


article thumbnailค่ายสรุปประเมินงานและสัมมนา คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ปี 2561
28/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายสรุปประเมินงานและสัมมนาคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ เพื่อประเมินการทำงานที่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม หนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”
28/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม หนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  [ ... ]


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
26/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสถาบัน [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันตอบภาษาอังกฤษ ด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3
26/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริศรา ลูเซียโน และ เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยดวงดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลโล่เกีย [ ... ]


article thumbnail1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561
26/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 รุ่นอายุ 11 ปีหญิงระหว่างวันที่ 23 - 25 กุ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม วันรำลึก world thinking day 2018
21/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2018 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel [ ... ]


article thumbnailการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี Robotics, OSMO & Mapping
21/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประยูร อวดร่าง  ครูปาริชาติ  บุญยวง  ครูกรรณิการ์  สุระใจ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถม เข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อนวัต [ ... ]


article thumbnailWorkshop By Chef Montblanc
19/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วิชาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านเชฟ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 Workshop By Chef Montblanc เชฟอุ้ม คุณพนิต ปาละพงค์ เค้กฝรั่งเศส สไตล์ญี่ปุ่น เ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 5
19/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 5 หัวข้อ "อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน" ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านดอย [ ... ]


article thumbnailโครงการ การตรวจวัดสายตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
16/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มามอบแว่นสายตาให้นักเรียนที่มีปัญ [ ... ]


article thumbnailงานอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2560
16/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

งานอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม "พี่น้องร่วมใจ สานสายใย R.C"
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น "เธียร" ในกิจกรรม "พี่น้องร่วมใจ สานสายใย R.C [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ1 Jazz Solo รุ่นTeen การแข่งขันเต้นรำนานาชาติ A.T.O.D
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัล *ชนะเลิศอันดับ1 Jazz Solo รุ่นTeen *ชนะเลิศ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง ระดับที่3A (รุ่นอายุ8ปี ขึ้นไป) การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุณยกาญจน์ หาญประกอบสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับที่3A (รุ่นอายุ8 [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง Syllabus การแข่งขันเต้นรำนานาชาติ A.T.O.D International Dance Competition 2018
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ญาตาวี พรสุรีมาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทอง Syllabus ในการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition Bangko [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเนื่องในวันพุธรับเถ้า
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเนื่องในวันพุธรับเถ้า ณ วัด [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การเต้น contemporary ประเภท Syllabus
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง  รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเต้น contemporary ประเภท Syllabus  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน GYMNASTICS AND FITNESS COMPETITION 6th
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรานต์ วงศ์วิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล - เหรียญทองแดง ประเภท Free Hand Group - รางวัลชมเชย ประ [ ... ]


article thumbnail"Blue Night "
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระศิลปะและครูจำนวน 8 ท่าน ได้เป็นตัวแทนฝ่ายมัธยมศึกษา ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงจินตลีลา ชื่อช [ ... ]


article thumbnailนิทรรศการภาพวาดการ์ตูนประกอบเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านศิลปกรรม
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นิทรรศการภาพวาดการ์ตูนประกอบเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านศิลปกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที [ ... ]


article thumbnailสาส์นวันผู้ป่วยสากล โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยทุกวันที่11 กุมภาพันธ์ของทุกปี พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวัน “ผู้ป่วยสากล” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีสาส์นถึงบรรดา [ ... ]


article thumbnailรุ่น "เธียร" มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 รุ่นเธียร มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 13 คน 1. นางสาวธนัช [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่16
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่ 16   ในหัวข้อรณรงค์ "ผู้สร้างสันติ Be a Peace maker" ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพั [ ... ]


article thumbnailรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
12/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรภร ภู่จำรูญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Huizhou International Junior Badminton Club Invitation Tournament 2018
12/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันประเทศไทย เข้ [ ... ]


article thumbnailงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
09/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ “140 ปี การศึ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต สังฆมณฑลเชียงใหม่
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนซิสเตอร์ ครู ฝ่ายจิตตาภิบาลเข้าร่วมการสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเด็นรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ประจำป [ ... ]


article thumbnailการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปี 2561
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปี 2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


article thumbnailกิจกรรมท่องโลกการอ่าน ประจำปีการศึกษา2560 (Reading Challenge 2017)
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

บริติช เคานซิล มอบเกียรติบัตรและเหรียญทองแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมท่องโลกการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 (Reading Challenge 2017) ในปีนี [ ... ]


article thumbnailความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ [ ... ]


article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
06/02/2018 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นอนุบาล 3               download ชั้นประถมศึกษาปีท [ ... ]


article thumbnailฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเพื่อสรุปงานวันการศึกษาเอกชน
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปงานวันการศึกษาเอก [ ... ]


article thumbnailรางวัลดาวประจำเดือนมกราคม จากบริติช เคาซิล
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดาวประจำเดือนมกราคม จากบริติช เคาซิล ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีทัศนคติ [ ... ]


article thumbnailศิษย์เก่ารุ่น09 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น09 เดินทางมาเยี่ยมคณะซิสเตอร์ คุณครู และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเ [ ... ]


article thumbnailผู้อำนวยการโรงเรียนให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ก่อนการสอบ O-net
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พบปะ พูดคุย เตรียมความพร้อม ร [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณเดือนกุมภาพันธ์ 2561
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครูและนักเรียนคริสต์สัปดาห์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่พิธีกรรมรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้านซ [ ... ]


article thumbnailการตรวจวัดสายตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
01/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมจักษุแพทย์มาตรวจวัดสายตาพร้อมตัดแว่นสายตาให้นักเรียนที่มีปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านก [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2560 (Japanese Language Proficiency Test:JLPT)
01/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2560 (Japanese Language Proficiency Test:JLPT) ผ่าน  [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมร่วมสนับสนุนกองทุนปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่4.0
01/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน ได้นำเงินไปมอบให้กับ นายไพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
31/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เพื่อส่งเสริมให้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และบู [ ... ]


article thumbnailพลังบวกในมุมมืดจาก"เด็กหลังห้อง" เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอบโจทย์ปัญหาเด็กดื้อ
31/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ งานแนะแนวระดับมัธยม และ คุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา งานแนะแนวระดับประถม เข้าร่วมการอบรมสัมมนา พลังบวกใน [ ... ]


article thumbnailต้อนรับศึกษานิเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต1 มาเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน
30/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ โดยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับนายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศ สพป.เชียงใหม่ เข [ ... ]


article thumbnailงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0
30/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสมพร  ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมงานปฏิรูปการศ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมงานนิทรรศการ "เปิดประตูแห่งม่านฟ้า ตระการตาสู่แดนมังกร" ครั้งที่ 16
29/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวกานต์มณี   แซ่หลี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันต [ ... ]


article thumbnailเด็กหญิงธนัญชกร ศรีเดชากุล ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแสดงดนตรีในงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
29/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงธนัญชกร  ศรีเดชากุล นักเรียนชั้นอนุบาล3 ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแสดงดนตรีในงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระ [ ... ]


article thumbnailวันครอบครัวเรยีนาฯ
28/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และ ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาล [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น
27/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งเรียงความภาษาญี่ปุ่นจากอักษรคันจิที่กำหน [ ... ]


article thumbnailขอเชิญร่วมงานเดินการกุศลและวันครอบครัวเรยีนาฯ
26/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เชิญท่านผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และชาวเรยีนาทุกท่าน เข้าร่วมงานวันครอบครัวเรยีนา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกร [ ... ]


article thumbnailงานแถลงข่าว"งานครอบครัวเรยีนา"
24/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลั [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
24/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใ [ ... ]


article thumbnailพิธีฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี
24/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุล [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน รายการ APACS-CU OPEN 2018
23/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ และ เด็กหญิงศศิวรัญ ขันทองนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ อนุบาลชนเผ่าบ้านผาลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
23/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

สภานักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 50 คน ซิสเตอร์ 4 ท่าน และคณะครู 3 ท่าน ได้ไปจัดค่ายและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
22/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 4 หัวข้อ "อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน" ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ บ้านดอยเรยีนา [ ... ]


article thumbnailรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
22/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้น [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมครั้งที่23
22/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุภัค อินทวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงกวินนาถ พงษ์เมษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงกน [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลหญิงรุ่น 12 ปี ในงานเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ครั้งที่16
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแชร์บอลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลหญิงรุ่น 12 ปี ในง [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งคณิตคิดเลขเร็ว ในงานเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ครั้งที่16
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญานิน รังษีชัชวาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งคณิต [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอนแบบ Project Approach
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอนแบบ Project Approach ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอผ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ ดอยอินทนนท์ บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
18/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี2561
17/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี2561 วันอังคาร ที่16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโน [ ... ]


article thumbnailครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2561
17/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ครูอลิษา  ชมเกษร ระดับปฐมวัย ครูหนึ่งฤทัย  ปากหวาน  ระดับประถมศึกษา ครูอนุชา [ ... ]


article thumbnailพิธีบูรพาจารย์ครู
15/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูรพาจารย์ครู วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ณ อาคารอนุสรณ์80ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailกิจกรรมวันครูเรยีนา
15/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครูเรยีนา วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561


article thumbnailกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
15/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561


article thumbnailค่าย Laudato Si’, Save energy for our world
11/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ค่าย Laudato Si’, Save energy for our world ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศ [ ... ]


article thumbnailเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561
11/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวพิจิกา ไตรรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 5 โรงเรียนเรยีนาเ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันรายการ สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ 2nd SINGHA-NTJGF JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS
10/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงกัญญาภัค  นิธิสรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ 2nd SINGHA-NTJ [ ... ]


article thumbnailการให้บริการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่
10/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

งานอนามัยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมกับ คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ในการให้บริการตรวจสุขภาพฟันข [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561
10/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 คุณครูกีรติกานต์ อ่อนนิ่มและคุณครูนงลักษณ์ ถิ่นทัพไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท [ ... ]


Other Articles