• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 600727_101_king10.jpg
  • 610327_team61.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 610804_101_mumday.jpg
article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
17/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สา [ ... ]


article thumbnailการประชุมระดมความคิดเห็นการนำหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาชีพ ฐานสมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
14/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมระดมควา [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง Thai PBS ชวนครูวิทย์​-​คณิต​ มาคิดให้ว้าว​ ตอน​Strong ด้วย​ STEM ปี2
14/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูปาริชาติ​ บุญ​ยวง,ครู​อัจฉรียา​ นามจันทร์,ครู​ปรารถนา​ บุญ​ประชารัตน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง Thai PBSชวนครูวิ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิง​ปฏิบัติการ​ เรื่อง​แรงบันดาลใจ​สู่การสร้างสรรค์​กิจกรรม​สะเต็ม
14/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครู​หนึ่งฤทัย​ ปากหวาน,ครู​ประยูร​ อวดร่าง,ครู​รุ้งลา​วัลย์​ วงศ์​จันมา,ครู​จารุวรรณ​ ปันเปอร์,ครู​ทัศนีย์​ อุดมศรี,ครู​กรร [ ... ]


article thumbnailรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ประจำปี 2561
11/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สุดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการ [ ... ]


article thumbnail1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
10/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล 1เหรียญทอง ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร 1เหรียญ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
10/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Modern Jazz DUOS & TRIOS รุ่น17&under
10/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัคภร เอี่ยมทัพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Modern Jazz DUOS & TRIOS รุ [ ... ]


article thumbnailผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพ ตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ"หมอเจ้าฟ้า" ครั้งที่2
10/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพ ตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ"หมอเจ้าฟ้า" ครั้งที่2 ในหัวข้อ"สองสายธาร แห่งศรัทธา ที่ยิ่งใหญ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
08/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2561 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม สู่กระ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมประกวดวาดภาพ ตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ"หมอเจ้าฟ้า"
08/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 10 คน และ ชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ตามรอยพระอัจฉริยภาพทา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
08/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงปรรณสิ ไชยจารุวณิช เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อภิชัยวิโรจน์ เด็กหญิงภัณฑิรา วงค์มีบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงจิตรานุ [ ... ]


article thumbnailงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
08/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวธนัชญา ธรรมลังกา และนางสาวเซลิน่า คริสเตียนส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป [ ... ]


article thumbnailนักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก Aomori Chuo Gakuin University
08/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

Ms.Koyuki และ Ms.Arisa นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Aomori Chuo Gakuin University เดินทางมาฝึกประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียน [ ... ]


article thumbnailโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ
07/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ประชาสัมพันธ์โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประ [ ... ]


article thumbnailการนิเทศตรวจเยี่ยมและการติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาอาชีพระยะสั้นฯ
07/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนฝ่ายบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการน [ ... ]


article thumbnailการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2562
07/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ หัวหน้างานแนะแนวระดับมัธยมของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เข้าศึกษาใน [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดการเรียนร​ู้โดยใช้เทคโนโลยี​สำหรับ​การสื่อสาร​ของครูผู้สอน​
07/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่​ 6 - 7​ กันยายน​ 2561 ครู​อุบลรัตน์​ ศรีวรกุล,ครู​ประยูร​ อวดร่าง​, ครู​รุ้งลาวัลย์​ วงศ์จันมา​,ครู​ภานุพงศ์​ ศุภจิตรานนท์​  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมภาษาจีนกับสถาบันขงจื่อ
07/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 นักเรียนกิจกรรมภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมภาษาจีนโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาล [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณต้นเดือนกันยายน
05/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณต้นเดือนกันยายน โดยมีบาทหลวงหิรัญ ก [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2561
05/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวิสรา พุทธชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สายเขียว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ เด็ก [ ... ]


article thumbnail20TH ASIA PACIFIC DANCE COMPETTITON
05/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงตรอง  รัตนดำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงญาตาวี  พรสุรีมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงพิชชญาภา  มาลาพันธุ์ ชั [ ... ]


article thumbnail"โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ"
05/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะผู้บริหารในการบริหารจัดการหลักสูตร "โครงการจัดก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม"ค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสและตลาดนัดวิชาการภาษาฝรั่งเศส"
04/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม"ค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสและตลาดนัดวิชาการภาษาฝรั่งเศส" ซ [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 รุ่นที่ 3
03/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 รุ่นที่ 3 หัวข้อ Be a Peace Maker โดย ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ระห [ ... ]


article thumbnailโครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
03/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องบทบาทขอ [ ... ]


article thumbnailโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
03/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงฝรั่งเศส(Concours de Street Danse)
03/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงฝรั่งเศส(Concours de Street Danse) ในงาน Ouve [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Ouverture sur le monde francais
03/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ในงาน Ouverture sur le monde francais เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษาประจำปี 2561
03/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสโรชา วงค์วัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง รุ่นน้ำหนัก 40-43 กก. ประเภทต่อสู้ และเด็กหญิง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Workshop กระทงโคน สร้างรายได้ กำไรดี อาชีพที่คาดไม่ถึง
03/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทงโคน สร้างรายได้ กำไรดี อาชีพที่คาดไม่ถึง จัดโด [ ... ]


article thumbnailการประชุมทางวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา17 จังหวัด
31/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูจิราพร นพวัฒนากร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ หัวหน้างานแนะแนวระดับมัธยม เข้าร่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม"ละครเวทีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
29/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม"ละครเวทีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรวิชาคำสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการแส [ ... ]


article thumbnailโครงการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
29/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ หัวหน้างานแนะแนวระดับมัธยมของโรงเรียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติและ [ ... ]


article thumbnailโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริการเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 6
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561 คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ดมาให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟันให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา [ ... ]


article thumbnailโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกุลปรียา สุขสวัสดิ์ ประธานนักเรียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 ณ  [ ... ]


article thumbnailโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการข [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกอล์ฟของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่4
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนิษฐา ชูชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Class GB ในการแข่งขันกอล์ฟ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย Chiangmai Open Chess Championships 2018
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย Chiangmai Ope [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน POOMSE ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี Chiangrai Taekwondo Championships
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเนวพร ชัยยศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ เด็กหญิงธารินี สุริยะ นักเรี [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แผนผังกราฟิค (Graphic Organizer) ในการพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูอนุบาลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แผนผังกราฟิค (Graphic Organizer) ในการพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย โดย ดร.วรนาท รั [ ... ]


article thumbnailงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (JASSO Study in Japan Fair 2018)
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ [ ... ]


article thumbnail"การสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่ 1/2561
27/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบผ่าน "การสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุด "เปิดโลกการอ่าน สร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้"
24/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุด "เปิดโลกการอ่าน สร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้" ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561


article thumbnailเลขานุการเอก สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
24/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ Mr.Masaharu Kuba (First Secretary, Embassy of Japan  [ ... ]


article thumbnailโครงการหลักสูตรเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ
24/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการหลักสูตรเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ ที่ศูนย์ส่งเสริมการใช้ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Cover Dance งานวันเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะครั้งที่ 5
24/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้นำนักเรียน อีก 6 คน เข [ ... ]


article thumbnailรางวัล ชนะเลิศอันดับที่3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง บาสเกตบอล SINGHA 3x3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT
24/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวพรพรรณ เพชรพุ่มประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาวจินต์นิภา ทรงคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวเพชรไพลิน ปาลี ชั้นมั [ ... ]


article thumbnailการเรียนการสอน Project Approach เรื่องส้มตำ
24/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ตัวแทนผู้ปกครองอาสามาเป็นวิทยากร การทำส้มตำให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ในการเรียนการสอน Project Approach เรื่อ [ ... ]


article thumbnail(TCAS : Thai University Central Admission System)
24/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ นางจิราพร นพวัฒนากร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุม [ ... ]


article thumbnailการเตรียมความพร้อมครูเพื่อสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและการนำประยุกต์ใช้
23/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมครูเพื่อสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและการนำประยุกต์ใช้ โดย นายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษา [ ... ]


article thumbnailศึกษาดูงานแนะแนวของโรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
23/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสมพร ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครู ฝ่ายงานแนะแนว ศึกษาดูงานแนะแนวของโรงเรียนมาแตร์เดอี [ ... ]


article thumbnailการต้อนรับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จากประเทศอังกฤษ
23/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การต้อนรับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จากประเทศอังกฤษ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี


article thumbnailค่ายติวโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา2561
23/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายติวโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา2561 ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติวโอลิมปิกวิชาการ ทั้งหมด 6 สาขา ได้แ [ ... ]


article thumbnailAomori Chuo Gakuin University แนะนำมหาวิทยาลัยและแนะแนวเรื่องทุนเรียนต่อ100% ในระดับอุดมศึกษา
23/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 อาจารย์ผู้ประสานงานและนักศึกษาจาก Aomori Chuo Gakuin University ได้มาแนะนำมหาวิทยาลัยและแนะแนวเรื่องทุนเรียนต่อ100%ในระด [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
22/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน พร้อมรับใบรายงานผลการเรียน ระหว่างภา [ ... ]


article thumbnailการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
21/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางจิราพร นพวัฒนากร ผู้ช่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายเยาวชนดีเด่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561
20/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐธกัณณ์ บุญมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนดีเด่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 -  [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning"
20/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูปรียาภัทร์  วิเศษสัตย์ และ ครูเรืองทอง  พัชรานุกูล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning" ณ ห [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 (ระดับจังหวัด)
20/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปาลิดา  ชาวปากน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยเรืองศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ เด็ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science shows) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science shows)  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนอกคอกนา จังหวัดเชียงใหม่
17/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนอกคอกนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นัก [ ... ]


article thumbnailการอบรม “คิดเล่นๆเป็นจริงได้”(Smart Living, It’s Possible) ณ บริษัท บางจากฯ(มหาชน) กรุงเทพมหานคร
17/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงจิรวรรณ โอฬารรัตน์มณี เด็กหญิงบัวชมพู แก้วช่วย เด็กหญิงสิรีธร ศรีสุดา และเด็กหญิงกมลชนก สุขเพราะนา เข้าร่วมอบรม “ค [ ... ]


article thumbnailคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
17/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ มาให้บริการฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม ให้นักเรียนชั้น [ ... ]


article thumbnailการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจดทัลเพื่อการเรียนรู้และการขายออนไลน์
17/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูภูวนิดา  ปรีชาสิริภัทร หัวหน้าสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยม และ ครูภานุพงษ์  ศุภจิตรานนท์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ ... ]


article thumbnailโครงการอบรมหลักสูตรปฐมวัย ตามหลักการไฮสโคป (High Scope) สำหรับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
17/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้างานอนุบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรปฐมว [ ... ]


article thumbnailต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Chiba University
17/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2561 นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากChiba University จำนวน 4 คน [ ... ]


article thumbnailการติวGATเชื่อมโยงภาษาไทย ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
16/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการติว GAT เชื่อมโยงภาษาไทยขึ้น ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 โด [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
15/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนเรย [ ... ]


article thumbnailการติว GAT-English ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
15/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 ทางฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการติว GAT-English ขึ้น ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 โดยเชิญ อาจาร [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
14/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่อง [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 รุ่นที่2
14/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 รุ่นที่2 หัวข้อ Be a Peace Maker โดย ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ระหว [ ... ]


article thumbnailงานเปิดศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
10/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมเ [ ... ]


article thumbnailพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
10/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิ [ ... ]


article thumbnail“86 พรรษา พระมารดาประชาไทย”
10/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 และเข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี (Genius in Chemistry) สัปดาห์วิทยาศาสตร์
08/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปฐรัตน์ คงขุนเทียน นางสาวนภัสร วังตา ม.6/1 และนางสาวพุธิตา ระบิน ม.5/1 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมงาน"วันแม่แห่งชาติ" สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
07/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน"วันแม่แห่งชาติ" ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ศูนย์ฝึกภาคเหนือ สมาคมผู้บำ [ ... ]


article thumbnail"รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามsavoir vivre ภาษาฝรั่งเศส งานการแข่งขันเปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ"
06/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัชญา ธรรมลังกา และ นางสาวเซลิน่า คริสเตียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -  [ ... ]


article thumbnailรางวัลดาวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 จากบริติช เคาซิล
05/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดาวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 จากบริติช เคาซิล ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีทัศน [ ... ]


article thumbnailการประกวดแข่งขันงานศิลปะระดับโลกกับบริติช เคานซิล ประจำปี 2561
05/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันงานศิลปะระดับโลกกับบริติช เคานซิล ประจำปี 2561 ในหัวข้อโรงเรียนในปัจจุบันและอ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันยิมนาสติก ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
03/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรานต์  วงศ์วิจิตร ได้รับรางวัล เหรียญเงินประเภททักษะร่างกาย LEVEL2 รุ่น OPEN เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ [ ... ]


article thumbnailขอเชิญร่วมกิจกรรมบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุด
02/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุด "เปิดโลกการอ่าน สร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้" ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561


article thumbnailรางวัล 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ ลำพูนแชมเปี้ยนชิพ 2018
02/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร - ท่าฟร [ ... ]


article thumbnailค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตซอลโรงเรียนเชียงใหม่ทัวร์นาเม้นท์ 2018
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่น 15 ปีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตซอลโรงเ [ ... ]


article thumbnailรางวัล 1เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนภร ใสสอาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 1เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการ [ ... ]


article thumbnailรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลชนะเลิศถ้วยรวม รุ่น 7 ปี
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และราง [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การศึกษาต่อ [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การศึกษาต่อ [ ... ]


article thumbnailโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปร [ ... ]


article thumbnailซิสเตอร์มิชชั่นนารีบ้านอุร์สุลินเขมร เยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ให้การต้อนรับซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน  ที่ทำงานเป็นมิชชั่นน [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
01/08/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน [ ... ]


article thumbnailพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันศุกร์ ท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Cultural Exchange Day
26/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับองค์กร Friend for Asia จัดกิจกรรม Cultural Exchange Day ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “ค่ายสัมพันธ์สานฝันนักบุญอัญจลา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
26/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายสัมพันธ์สานฝันนักบุญอัญจลา” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่คณะ สร้างความ [ ... ]


article thumbnailต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
25/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันพุ [ ... ]


article thumbnailต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561
25/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข [ ... ]


article thumbnailพิธีมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire ประจำปี 2560
25/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นายโทมัส โบ๊ด กงสุลกิตติมศักดิ์ สถา [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล
25/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม เวลา 08.00 - 10.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเทียนพรร [ ... ]


Other Articles