นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

EnG-Final Policy and Handbook of the Schools for Child Protection and Safeguarding FINAL 5.4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ซิสเตอร์มารี เลติเซีย เดโซเนียร์
21/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ขบวนเคลื่อนย้ายศพของซิสเตอร์มารี เลติเซีย เดโซเนียร์ จากบ้านซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยไปยังอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คุณพ่อพอล พอลล็อค คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และบรรดาซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน บรรดาญาติมิตร มารวมอาลัยรักครั้งสุดท้ายจำนวนมาก หลังพิธีบูชาขอบพระคุณเคลื่อนศพไปบรรจุยังสุสานพระหฤทัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=131698914985778


article thumbnailกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 : RC RUN WITH LOVE 2020
21/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 : RC RUN WITH LOVE 2020 ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารพลศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนฯ จะครบรอบ 90 ปี ใน พ.ศ.2565 นี้ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครูบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง ชุมชน ประมวลภาพวันรับเสื้อและBIB การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=131638528325150  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันครูเรยีนา
15/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครูเรยีนา....เป็นโอกาสให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ที่ให้การอบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ ให้เราได้มีวิชาความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีอนาคตที่สดใส เพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการิณีบ้านเรยีนา ได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๔ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และ ร่วมชื่นชมยินดีกับคุณครูของเราที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย ได้แก่ ครูนพมาศ จันทร์ชู ระ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง
13/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง โดยการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=128514328637570


article thumbnailวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563
13/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีการแสดงละครของนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมจับสลากรางวัลผู้โชคดีจากคณะซิสเตอร์และผู้บริหาร การแสดงชุดพิเศษจากตัวแทนคณะครู และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=127342032088133


article thumbnailเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2563
09/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการเลือกเป็น"เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2563 " ซึ่งได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในงานฉลองวันเด็กเเห่งชาติ https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=126504265505243


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำเดือนมกราคม
09/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ ครู และนักเรียนคริสต์ ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า “ในพระวรสารนักบุญยอห์น บอกว่า ถ้าเราดำรงอยู่มีความรัก พระเจ้าจะสถิตอยู่กับเรา และพลังที่สำคัญของคริสตชนคือ พระวาจา สวดสายประคำ และศีลมหาสนิท”....บทเทศน์โดย บาทหลวงคามิลโล มงคล เจริญธรรม” เมื่อวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ณ วัดน้อยเรยีนา https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=126402545515415


ข่าวอื่นๆ