ติดต่อเรา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

 

 

Tel:053-282395 Fax: 053-281838

 

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it